PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 17 | 92--101
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie funduszu poręczeniowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Functioning of Guarantee Fund
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł jest oparty na założeniu wyjaśnienia na czym polega funkcjonowanie na rynku niebankowych instytucji finansowych, którymi są fundusze poręczeniowe. Przedstawiona będzie wewnętrzna struktura organizacyjna oraz zasady działania ,,typowego" polskiego funduszu poręczeniowego. Ich rola w warunkach polskiej gospodarki rynkowej jest nie do przecenienia. Fundusze poręczeniowe są bowiem prawnym instrumentem wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez stwarzanie możliwości skorzystania z kredytu bankowego. Warto pamiętać, że to właśnie sektor wymienionych grup przedsiębiorców jest ,,motorem napędowym" gospodarki całego państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is based on explaining how does functioning non-bank financial institutions in the market, which are the guarantee funds. Will be presented the internal organizational structure and operating principles of a "typical" Polish guarantee fund. Their role in a Polish market economy can not be overestimated. Guarantee funds are in fact a legal instrument to support micro-, small and medium-sized enterprises by giving them the benefit of bank credit. Worth remembering that the sector of listed groups of entrepreneurs is the "powerhouse" of the economy throughout the country. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
92--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 r. Nr 37 poz. 282).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275, ze zm.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. nr 146, poz. 1546, ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz. U. UE L379 z 28.12.2006.
 • Etel E., Nowikowska M., Piszcz A., Sieńczyło- Chlabicz J., Stachurski W., Żukowska A., Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, wyd.2, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Gajewski A., Lokalny fundusz poręczeń kredytowych, PIL, Katowice 1996.
 • Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Radom 2000.
 • Gajewski M., Załęski W., Branicki T., Instrumenty finansowe. Fundusz poręczeń wzajemnych. Doświadczenia polskie, wyd.1, PFPiR MiSP, Warszawa 1997.
 • Kidyba A., Prawo handlowe, wyd. 12, C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • Kowalewski A., Źródła finansowania sektora MSP, ,,Home & Market", nr 6, czerwiec 2011 roku.
 • Janiak A., Działalność kredytowa niebankowych instytucji finansowych, Monitor prawa bankowego, nr 1, styczeń 2011.
 • Purchla E., Lokalne fundusze wzajemnych poręczeń kredytowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, http://www.google.pl/search?q=E.+Purchla%2C+Lokalne+fundusze+wzajemnych+por%C4%99cze%C5%84+kredytowych+dla+mikro-%2C+ma%C5%82ych+i+%C5%9Brednich+przedsi%C4%99biorstw+w+Polsce&ie.
 • Rekomendacja dotycząca zasad współpracy pomiędzy bankami a funduszami poręczeniowymi na rynku polskim , przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich na posiedzeniu w dniu 22 maja 2009 roku.
 • Program rządowy ,,Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji banku Gospodarstwa Krajowego" z dnia 19 maja 2009 roku, Warszawa, www.bip.mf.gov.pl.
 • Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, "Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce", (stan na 31 grudnia 2010).
 • Dokument rządowy ,,Kierunki rozwoju funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2009- 2013, Warszawa, marzec 2011, www.mg.gov.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania poręczeń jako pomocy publicznej de minimis
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349425

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.