PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 38 | nr 3/4 | 9--29
Tytuł artykułu

Deficyt realizmu w polskiej polityce zagranicznej

Warianty tytułu
The realism deficit in Polish foreign policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pozycja państw w stosunkach międzynarodowych jest wypadkową rozmaitych wyznaczników - obiektywnych i subiektywnych, materialnych i kulturowych. W przypadku Polski czynnikiem determinującym położenie międzynarodowe państwa jest siła gospodarki. Racją stanu wszystkich ekip rządzących jest zatem utrzymanie stabilnego tempa wzrostu gospodarczego, z jednoczesnym otwieraniem się na procesy integracyjne, dzięki którym Polska może osiągnąć więcej, niż gdyby stawiała na samowystarczalność. Pod względem obiektywnym Polska jest liczącym się państwem "średniej rangi", mającym liczne atuty materialne (ekonomiczne, demograficzne, wojskowe), jak i kulturowe. (fragment tekstu)
EN
Polish foreign policy has come under criticism. The rivalry between the two largest political parties in Poland, and between the government and the president is evidence of a lack of coordination in terms both of institutions and substance. It is also undermining the foreign policy consensus developed by the Polish political elite over the nearly 20 year period of the Third Republic. During the period in which the Law and Justice (PiS) party was in power, Polish foreign policy was characterized by strong ideological influences and dogmatism, together with the ab- sence of a logical and coherent strategy. As a result of "self-satellitization", Poland became a front-line state in the strategy of the USA towards the East, and especially Russia. An erroneous and simplistic perception of international reality, politicians lacking the necessary expertise, the dominance of phobias and prejudices especially in relation to Poland's two largest neighbours - Germany and Russia - all contributed to Poland's problems in the foreign policy arena. Poland's governing elites find it difficult to understand the basic principles of political realism. They have an anachronistic understanding of the national interest - viewing it in historical and ideological terms rather than pragmatically. Their idealistic and moralistic approach to international affairs is contrary to the principles of economic calculation, rationality, and prudence. The Georgian conflict has highlighted the need for a reevaluation of Polish foreign policy, a more objective approach to the behaviour of Russia, and less emotional cheerleading for America's vision of the international order. (original abstract)
Rocznik
Tom
38
Numer
Strony
9--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • S. Sierpowski (red.), Polska na tle procesów rozwojowych Europy w XX wieku, Poznań 2002
 • Polska w świecie: wyzwania, dokonania, zagrożenia, Warszawa 2003
 • S. Bieleń (red.), Polska w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007.
 • J. Kiwerska, Nowe elementy w stosunkach amerykańsko-niemieckich i ich wpływ na politykę Polski, w: J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, Warszawa 2008
 • S. Meller, Język polityki i racja stanu, "Polski Przegląd Dyplomatyczny" 2006, nr 2
 • K. Zuba, Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Opole 2006
 • R. Cooper, Pękanie granic. Porządek i chaos w XXI wieku, Poznań 2005
 • M. Dieliagin, Polski problem, "Przegląd" z 29 lipca 2007
 • J. Fischer, Knapp am Totalschaden vorbei, "Süddeutsche Zeitung" z 26 czerwca 2007
 • N. Sarkozy, Silna Unia, bezpieczny świat, "Gazeta Wyborcza" z 30 sierpnia 2007
 • P. Grudziński, Państwo inteligentne. Polska w poszukiwaniu międzynarodowej roli, Toruń 2008
 • K. Koseła, Tożsamość Polaków a Unia Europejska, Warszawa 2002
 • K. Łastawski, Polskość w Europie. Polska tożsamość narodowa w jednoczącej się Europie, Warszawa 2004
 • K. Brakoniecki, Polska w Europie. Wynurzenia pragmatycznego Europolaka, w: W. Pawluczuk (red.), Polska i jej sąsiedzi, Łomża 2006
 • A. Krzemiński, Kostium na europejski bal, "Polityka" z 11 stycznia 1997
 • W. Sadurski, Eurokaftan bezpieczeństwa, "Gazeta Wyborcza" z 17 marca 2006
 • S. Bieleń, Paradoksy polskiej polityki zagranicznej, "Studia Europejskie" 2004, nr 2
 • M. Wągrowska, Polska za amerykańską tarczą? Ewentualność dyslokacji systemu MD a interes narodowy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, "Raporty i Analizy" 2006, nr 2
 • K. Piątkowski, Tarcza antyrakietowa - opcje strategicznego wyboru, w: J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, Warszawa 2008
 • C. Mooers (ed.), The New Imperialists. Ideologies of Empire, Oxford 2006.
 • P. Skwieciński, Kompleks Rosji, "Rzeczpospolita Plus Minus" z 13-14 września 2008
 • J.J. Wiatr, Percepcja i mispercepcja w stosunkach międzynarodowych, "Sprawy Międzynarodowe" 1983, nr 4
 • J. Kukułka, Postrzeganie międzynarodowe, "Stosunki Międzynarodowe" 1992, t. 16.
 • A. Denham, British Think-Tanks and the Climate of Opinion, London 1998
 • J. Braml, Think Tanks versus "Denkfabriken"? U.S. and German Policy Research Institutes' Coping with and Influencing Their Environments, Baden-Baden 2004
 • G. Bogutcaia, Działalność ośrodków eksperckich na przykładzie Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych w Londynie. Wzorce dla Polski, w: M.S. Wolański (red.), Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, Wrocław 2004
 • J.G. McGann, Think Tanks and Policy Advice in the United States: Academics, Advisors and Advocates, New York 2007.
 • B. Łagowski, Krótka pamięć, "Przegląd" z 20 kwietnia 2008
 • A. Podolski, Między Samarą a Brukselą. Polska polityka europejska i wschodnia w 2007 roku, Monitoring polskiej polityki zagranicznej, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa 2007.
 • B. Koszel, Ambicje mocarstwowe Niemiec w XXI wieku: realia i perspektywy, w: J. Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi, Warszawa 2008
 • J. Rokita, Normalna polityka w warunkach trwałego kryzysu, "Dziennik" z 12 września 2008
 • R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008
 • A.D. Rotfeld, Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006
 • Pamięć i polityka zagraniczna, Warszawa 2006.
 • J. Nowak-Jeziorański, Wizerunek Polski w świecie i inne teksty w: A. Kukliński, K. Pawłowska (red.), Kreowanie obrazu Polski w świecie, Nowy Sącz 1999.
 • M. Kozłowski, Nowej Polski rozmowa z historią, "Przegląd" z 28 stycznia 2007
 • K. Longhurst, M. Zaborowski, The New Atlanticist. Poland's Foreign and Security Policy Priorities, London 2007
 • Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005
 • L. Kolarska-Bobińska (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, Warszawa 2003.
 • A. Jasińska-Kania (red.), Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych, Warszawa 2001.
 • J. Kłoczowski (red.), Realizm polityczny. Przypadek polski. Wybór tekstów, Kraków 2008.
 • A. Bromke, Poland's Politics: Idealism vs. Realism, Cambridge, Mass. 1967.
 • M. Griffiths, Realism, Idealism & International Politics. A Reinterpretation, London and New York 1992.
 • J.J. Wiatr, Refleksje o polskim interesie narodowym, Warszawa 2004
 • M.R. Freire, Triangulating Power: Russia, Europe and the United States Security Policies and Interests Projection in a Globalizing World, w: Y.A. Stivachtis (red.), International Order in a Globalizing World, Aldershot 2007
 • W. Gadomski, Nie kłamać w Polsce i za granicą, "Gazeta Wyborcza" z 3-4 lutego 2007
 • Fakty są święte, poglądy - wolne, "Rzeczpospolita" z 7-8 lipca 2007
 • P. Buras, Stosunki polsko-niemieckie: w poszukiwaniu nowego paradygmatu, "Stosunki Międzynarodowe-Intemational Relations" 2007, nr 1-2
 • C. Ochmann, Polish-Russian Relations, Koszalin Institute of Comparative European Studies, "KICES Working Papers" 2007, nr 8.
 • B. Clinton, Clinton wspomina Jelcyna, "Gazeta Wyborcza" z 8 maja 2007
 • W. Walendziak, Nasza gospodarka będzie konkurencyjna, jeśli Polska uzyska dostęp do taniej ropy, "Dziennik" z 20 sierpnia 2007
 • A. Woźniak, Grupa Lotos stawia na ropę z tankowców, "Dziennik" z 30 kwietnia -1 maja 2007
 • P. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee, Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania bogactwa narodowego, Kraków 1999
 • A. Cohen, Trzeba powstrzymać rosyj skiego niedźwiedzia, "Dziennik" z 8 sierpnia 2007
 • A. Kaczyński, Rosja musi wyznać prawdę, "Rzeczpospolita" z 6 marca 2006
 • W tej metodzie jest szaleństwo. Rozmowa z filozofem prof. Bronisławem Łagowskim, "Polityka" z 10 lutego 2007
 • B.W. Jentleson, Preventive Statecraft: A Realist Strategy for the Post-Cold War Era, w: Ch.A. Crocker, F.O. Hampson, P. Aall, Turbulent Peace. The Challneges of Managing International Conflict, Washington, D.C. 2003
 • R.W. Mansbach, K.L. Rafferty, Introduction to Global Politics, London and New York 2008
 • W. Mitchell, Ameryka słabnie, Rosja w ofensywie, "Gazeta Wyborcza" z 30-31 sierpnia 2008
 • J.A. Majcherek, Kogo kusi rosyjski przykład, "Gazeta Wyborcza" z 22 sierpnia 2008
 • Ławrow: uznajcie nowe realia, "Gazeta Wyborcza" z 11 września 2008
 • N.K. Gvosdev, The Sources of Russian Conduct, "The National Interest" 2004, nr 75
 • Rosja z nami wygrała. Rozmowa z Salomé Zurabiszwili, "Europa. Tygodnik Idei", nr 34, z 23 sierpnia 2008
 • Gruzja przegrała wojnę. Rozmowa z Glebem Pawłowskim, politologiem, "Europa. Tygodnik Idei", nr 34 z 23 sierpnia 2008
 • S. Bieleń, O pojmowaniu równowagi w stosunkach międzynarodowych, w: Polska-Niemcy. Nadzieja i zaufanie. Księga Jubileuszowa na 80-lecie Urodzin Profesora Mieczysława Tomali, Warszawa 2002
 • J. Black, Great Powers and the Quest for Hegemony. The World Order Since 1500, London and New York 2008
 • E. Todd, Amerykanie zawsze wykorzystywali sojuszników, "Dziennik" z 17 września 2008
 • A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008.
 • A. Eberhardt, Gra pozorów. Stosunki rosyjsko-białoruskie 1991-2008, Warszawa 2008.
 • D. Rosati, Polityka zagraniczna Polski, w: Współczesne stosunki międzynarodowe, praca zbiorowa, Warszawa 2008
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.