PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1986 | nr 3 | 11--68
Tytuł artykułu

Podstawy społeczno-demograficzne zmian wzorów życia rodzinnego w Polsce

Warianty tytułu
Socio-Demographic Grounds of Changes in Family Life Patterns in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badanie wzorów życia rodzinnego wymaga chociażby ogólnej charakterystyki szerszych i podstawowych przemian społeczno-ekonomicznych, w tym przemian w strukturze demograficznej i ich uwarunkowań. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna powstaje, rozwija się i przechodzi proces przeobrażeń w danym czasie, a więc w konkretnych warunkach w jakich funkcjonuje społeczeństwo. Zarówno przemiany społeczne, jak i demograficzne wpływają na wzory życia rodzinnego, a równocześnie stanowią podstawę ustalania potrzeb rodzin i zadań dla polityki społecznej państwa wobec rodziny. W opracowaniu niniejszym nawiązuje się do teorii przemian społecznych związanych z procesem industrializacji i urbanizacji oraz teorii rozwoju społeczno-gospodarczego w warunkach społeczeństwa socjalistycznego. W świetle procesów industrializacyjno-urbanizacyjnych rozważane są zarówno podstawowe trendy rozwoju społeczno-gospodarczego, trendy demograficzne i aktywności zawodowej ludności, jak również zagadnienia dotyczące przeobrażeń rodziny, pracy zawodowej kobiet, warunków bytu rodzin i polityki rodzinnej państwa.
EN
There have been presented and the documentary evidence has been given for socio-demographic transformations in the field /instrinsic for family life patterns/ of basic demographic rates in Poland: education level, occupational activity, selected elements of living conditions of families and social allowances for families in years 1945-1985. In the conclusion of analysis there has been stated, that socio-economic development, which proceeded in this period, was connected with the assurance of full employment, translocation of huge amount of population from rural to urban areas and fundamental transformations of demographic nature. Numbers of households end families were reduced. Employees' family life patterns underwent changes, which ware reflected mainly by nuclearization of families, occupational activity of mothers-females and improvement of living conditions of families. Family needs constitute the subject to interest of social policy of the state to still greater extant. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
11--68
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Budżety czasu mieszkańców Polski, GUS, Warszawa 1978.
 • Dach Z., Praca zawodowa kobiet w Polsce w latach 1950-1972 i jej aspekty ekonomiczno-społeczne, KiW, Warszawa 1976.
 • Dobowy budżet czasu mieszkańców Polski w 1984 r. Część I. Opracowanie statystyczne GUS, Warszawa 1985.
 • Drozdek Z., Problemy zatrudnienia kobiet w Polsce, "Biuletyn IGS" 1962, nr 2-3.
 • Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1975.
 • Graniewska D., Awans zawodowy kobiet a fazy życia rodzinnego, KiW, Warszawa 1985.
 • Graniewska D., Żłobki i przedszkola w PRL, Wyd. CRZZ, Warszawa 1971.
 • Holzer J.Z., Demograficzne i społeczne uwarunkowania reprodukcji ludności /raport z badań w Problemie Węzłowym 11.5/, "Monografie i Opracowania" nr 111, SGPiS, Warszawa 1982.
 • Holzer J.Z., Optymalizacja struktur i procesów demograficznych /raport syntetyczny Problemu Węzłowego 11.5/, "Monografie i Opracowania" nr 111, SGPiS, Warszawa 1982.
 • Kaliński J., Plan odbudowy gospodarczej, KiW, Warszawa 1976.
 • Kobieta w Polsce, GUS, Warszawa 1968.
 • Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowaa wielkość rodziny, (w:) Polityka ludnościowa - współczesne problemy, KiW, Warszawa 1973.
 • Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej. Geneza - czynniki rozwoju - perspektywy, KiW, Warszawa 1979.
 • Kurzynowski A., Ciągłość pracy a macierzyństwo, PWE, Warszawa 1967.
 • Kurzynowski A., Nowe tendencje w wykorzystaniu urlopów i zasiłków wychowawczych, "Polityka Społeczna" 1985, nr 2.
 • Kurzynowski A., Postawy i wzory zachowań mężatek wobec pracy w związku z macierzyństwem, IGS-SGPiS, Warszawa 1981.
 • Kurzynowski A., Wybrane problemy polityki rodzinnej w Polsce, "Biuletyn IGS" 1983, nr 1.
 • Mały Rocznik Statystyczny 1986, GUS, Warszawa 1986.
 • Michałowska M., Trendy aktywności zawodowej ludności w Polsce w latach 1921-1978, "Studia Demograficzne" 1982, nr 4/70.
 • Narodowy Spis Powszechny 8.12.1970 r. Struktura demograficzna i zawodowa ludności. Gospodarstwa domowe, Ludność, GUS, Zeszyt 23.
 • Narodowy Spis Powszechny 1978 r., "Statystyka Polski" nr 128, GUS, Warszawa 1980.
 • One Parent Families in Europe, The Hagne - Brussels 1986.
 • Piotrowski J., Praca zawodowa kobiet a rodzina, KiW, Warszawa 1963.
 • Przedpełski M., Struktura zatrudnienia kobiet w Polsce Ludowej, PWN, Warszawa 1975.
 • Rajkiewicz A., Zatrudnienie w Polsce Ludowej w latach 1950-1970, KiW, Warszawa 1965.
 • Rocznik Demograficzny 1967/1968, GUS, Warszawa 1968.
 • Rocznik Demograficzny 1981, GUS, Warszawa 1982.
 • Rocznik Demograficzny 1985, GUS, Warszawa 1985.
 • Rocznik Demograficzny 1986, GUS, Warszawa 1986.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1956, Warszawa 1956.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1957, Warszawa 1957.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1961, Warszawa 1961.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1964, Warszawa 1964.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1966, Warszawa 1966.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1967, Warszawa 1967.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1969, Warszawa 1969.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1971, Warszawa 1971.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1979, Warszawa 1979.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1981, Warszawa 1981.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1982, Warszawa 1982.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1983, Warszawa 1983.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1985, Warszawa 1985.
 • Rocznik Statystyczny GUS 1986, Warszawa 1986.
 • Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1968/69, GUS, Warszawa 1969.
 • Rodzina a struktura społeczna, pod red. Z. Tyszki, Bydgoskie Tow. Naukowe, Bydgoszcz 1984.
 • Rosset E., Polska roku 1985. Wizja demograficzna, Warszawa 1965.
 • Sokołowska M., Kobieta pracująca. Socjomedyczna charakterystyka pracy kobiet. Wiedza Powszechna, Warszawa 1962.
 • Spis ludności i mieszkań metodą reprezentacyjną z dnia 5.12.1984 r., "Statystyka Polski" nr 32, GUS, Warszawa 1986.
 • Spis powszechny z dnia 6 XII 1960 r., Wyniki ostateczne: Ludność, Gospodarstwa domowe, "Statystyka Polski", Seria "L", Zeszyt 23, GUS, Warszawa 1965.
 • Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w 1973 r., GUS, Warszawa 1984.
 • Tyszka Z., Przeobrażenia rodziny robotniczej w warunkach uprzemysłowienia i urbanizacji, Instytut Wydaw. CRZZ, Warszawa 1973.
 • Warunki życia ludności. Opracowanie analityczne, GUS, Warszawa 1982.
 • Warunki życia ludności w latach 1981-1985, GUS, Warszawa 1986.
 • Wrochno K., Problemy pracy kobiet, Wydawn. Związk. CRZZ, Warszawa 1971.
 • Zatrudnienie w gospodarce narodowej 1982, "Materiały Statystyczne" nr 10, GUS, Warszawa 1982.
 • Zatrudnienie w gospodarce narodowej 1985, GUS, Warszawa 1985.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171349897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.