PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 350 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim - podejścia, metody, narzędzia Problemy zarządczo-psychologiczne | 105--114
Tytuł artykułu

Edukacja pracowników w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej

Warianty tytułu
The Education of Human Capital in the Field of Mobbing Protection
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest problematyce mobbingu, w szczególności organizacyjnym mechanizmom prewencji antymobbingowej i radzenia sobie z mobbingiem w miejscu pracy. Na podstawie wyników badań własnych, przeprowadzonych na heterogenicznej próbie pracowników różnych organizacji we Wrocławiu i w okolicy (2010, N=260), autorka zarysowuje stan świadomości mobbingowej oraz obraz antymobbingowych mechanizmów prewencyjnych i stosowanych przez organizacje środków zaradczych. Ponadto wykorzystane narzędzia pomiarowe (kwestionariusz SDM i kwestionariusz OMPiRM) oraz przeprowadzone analizy statystyczne pozwalają na wysnucie wniosków dotyczących związków pomiędzy stosowanymi przez organizacje praktykami antymobbingowymi a występowaniem mobbingu w miejscu pracy. Następnie badaczka odwołuje się do założeń, metodyki oraz wybranych wyników projektu szkoleniowo-badawczego w zakresie mobbingu, zrealizowanego na zlecenie jednej z wrocławskich organizacji (2012, N=26). W szkoleniu i badaniu uczestniczyli wszyscy menedżerowie wspomnianej instytucji, opisany zaś projekt jest przykładem działań szkoleniowo-edukacyjnych dla kapitału ludzkiego organizacji w zakresie budowania świadomości i umiejętności przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper is based on the findings from two separate author's research projects: quantitative mobbing research devoted to organisational anti-mobbing prevention mechanisms (2010, N=260), and a qualitative research and training project, serving the needs of mobbing detection, education and intervention, designed for a group of managers from one of the public institutions operating in a city of Wrocław (2012, N=26). The data and statistics coming from this research are presented and discussed, drawing a picture of an existing anti-mobbing organisational mechanisms and their effectiveness. Moreover, the author is pointing out the need of conducting professional, more systematic and widespread anti-mobbing training programmes, which should be directed especially to the managers of organisations, giving them the knowledge and tools for creating effective anti-mobbing organisational instruments and intervention practices. This educational need is stimulated by the Polish Labour Code, which puts legal responsibility for workplace mobbing on the organisations and their employers.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., 2004, Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Difin, Warszawa.
 • Durniat K., 2006, Mobbing jako patologia społeczna, [w:] Klebaniuk J. (red.), Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław, s. 425-437.
 • Durniat K., 2007, Mobbing w Polsce na tle klimatu organizacyjnego, [w:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, s. 377-391.
 • Durniat K., 2008, Mobbing jako przejaw deficytów kompetencyjnych współczesnej organizacji, [w:] Witkowski S.A, Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa, s. 548-557.
 • Durniat K., 2009, Mobbing jako patologia organizacji i zarządzania - doniesienia z badań własnych, [w:] Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań, s. 919-934.
 • Durniat K., 2010a, Menedżer w sytuacji zagrożenia organizacji mobbingiem - diagnoza, interwencja, przeciwdziałanie, [w:] Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 115, Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 160-168.
 • Durniat K., 2010b, Mobbing as psychopathology and pathology of organization, Polish Journal of Applied Psychology, vol. 8, no. 2, s. 41-65.
 • Durniat K., 2010c, Mobbing i jego konsekwencje jako szczególny rodzaj kryzysu zawodowego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, SWSPiZ, 10, 1, s. 129-148.
 • Durniat K., 2010d, Mobbing jako patologiczny proces wykluczania jednostek kulturowo odmiennych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, SWSPiZ, 11, 3, s. 132-152.
 • Durniat K., 2010e, Prospołeczne mechanizmy zarządzania organizacją jako bufor zachowań mobbingowych, Współczesne Zarządzanie, nr 1, s. 94-107.
 • Durniat K., 2011a, Mobbing jako zagrożenie dla tożsamości i integralności jednostki - z perspektywy pracy i rodziny, [w:] Golińska L., Bielawska-Bartowicz E., (red.), Rodzina i praca w warunkach kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 381-395.
 • Durniat K., 2011b, Specyfika i konsekwencje mobbingu jako procesu obniżającego efektywność wykonania pracy zawodowej, [w:] Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M. (red.), Obciążenia psychiczne pracą - nowe wyzwania dla ergonomii, Komitet Ergonomii PAN, Kraków, s. 227-246.
 • Durniat K., 2012a, Możliwości i ograniczenia diagnozowania mobbingu w miejscu pracy, Czasopismo Psychologiczne, vol. 18, nr 2, s. 221-230.
 • Durniat K., 2012b, Polish adaptation of the L. Rosenstiel and R. Boegel's organizational climate diagnosis questionnaire, Polish Journal of Applied Psychology, vol. 10, no. 1, s. 147-168.
 • Durniat K., 2012c, Prewencja i przeciwdziałanie mobbingowi w polskich organizacjach, Współczesne Zarządzanie, nr 4, s. 213-222.
 • Durniat K., Kulczycka A., 2006, Operacjonalizacja mobbingu w kontekście badań międzykulturowych, [w:] Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1132, Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, s. 458-467.
 • Hirigoyen M.-F., 2002, Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, tłum. J. Cackowska-Demirian, Wyd. W drodze, Poznań.
 • Hirigoyen M.-F., 2003, Molestowanie w pracy, tłum. M. Żerańska, Wyd. W drodze, Poznań.
 • Kulczycka A., Durniat K., 2004, Metodologiczne problemy badania mobbingu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, nr 1032, Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa globalna i lokalna, s. 640-650.
 • Leymann H., 1996, The content and development of mobbing at work, European Journal of Work and Organizational Psychology, 5, 2, s. 165-184.
 • Leymann H., Gustafsson A., 1996, Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorders, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5, no. 2, s. 251-275.
 • Rosenstiel L., Boegel R., 1992, Betriebsklima geht jeden an, Bayerischen Staatsministerium für Arbait, Familie und Sozialordnung, Monachium.
 • Ustawa z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, art. 943, Dz. U., nr 213, poz. 2081 ze zm.
 • Vartia M., 1996, The sources of bullying - psychological work environment and organizational climate, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5, no. 2, s. 203-214.
 • Zapf D., Knorz C., Kulla M., 1996, On the relationship between mobbing factors and job content, social work environment and health outcomes, European Journal of Work and Organizational Psychology, vol. 5, no. 2, s. 215-237.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.