PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 140 Gospodarka a środowisko | 211--220
Tytuł artykułu

Istota obszarów przyrodniczo cennych w naukach prawnych i ekonomicznych

Warianty tytułu
The Nature of Natural Valuable Areas in Economics and Law Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszar przyrodniczo cenny jest szerszym zagadnieniem w stosunku do obszaru chronionego. Do form obszarów przyrodniczo cennych zaliczamy: formy ochrony obszarowej, formy ochrony indywidualnej, formy ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt, tereny zieleni i zadrzewienia, ochrona zieleni komunalnej i wyodrębnione strefy ochronne. Obszar przyrodniczo cenny to każda przestrzeń geograficzna, która podlega ochronie prawnej, funkcjonalnej w postaci racjonalnego gospodarowania znajdującymi się w niej zasobami oraz niezbędnej restytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
Natural valuable area is a wider issue in comparison with the protected area. The following forms are included into natural valuable areas: the forms of area protection, the forms of individual protection, the forms of plant, animals and mushrooms species protection, botanical and zoological gardens, rehabilitation centre for animals, greenery and tree-covered areas, the protection of council greenery and other selected protection spheres. Valuable natural area is every geographical area which is subject to legal protection, functional in the rational form of managing with the resources and essential restitution. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Definicje z zakresu ochrony środowiska, GUS, Warszawa 1993.
 • Dobrzański G., Rozważania na temat pojęcia obszarów przyrodniczo cennych, maszynopis, Politechnika Białostocka, Białystok 2000.
 • Kareiva P, Marvier M., Przyroda czy człowiek, "Świat Nauki" 2007, listopad.
 • Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z dnia 30 września 1976 r. (Dz. U. 1976 r. Nr 32, poz. 190).
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2005.
 • Raj A., Różnorodność biologiczna na poziomie lokalnym - polskie doświadczenia, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Ryszkowski L. (red.), Ekologiczne, medyczne i socjologiczne przesłanki kształtowania obszarów przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1984.
 • Shellenberger M., Nordhaus T., The Death of Environmentalism, [w:] Global Warming Politics In a Post-Environmental World, 2004; tryb dostępu: www.breakthrough.org.
 • Suchta J. (red.), Wycena i gospodarowanie nieruchomościami na obszarach cennych ekologicznie, ZCO, Olsztyn-Zielona Góra 1997.
 • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity: DzU 2009 nr 151, poz. 1220).
 • www.iucn.org (stan z 15.04.2010).
 • www.millenniumassessment.org.en/index.aspx (stan z 29.12.2009).
 • www.unesco.pl/kulmra/dzieazictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/ (stan z 30.04.2010).
 • Zielińska A., Prawo ochrony przyrody. Ochrona przyrody i gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] S. Czaja (red.), Prawo środowiskowe dla ekonomistów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.