PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 28 | 16
Tytuł artykułu

Wpływ kapitału społecznego i kulturowego na przebieg karier zawodowych migrantów poakcesyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest omówienie dotychczasowych badań przebiegu karier zawodowych migrantów poakcesyjnych, w których uwzględniono elementy teorii kapitału społecznego i kulturowego oraz przedstawienie własnego modelu badań trajektorii zawodowej migrantów. W pierwszej części artykułu omówiono różnice w definiowaniu kapitału społecznego i kulturowego w odniesieniu do teorii Pierre'a Bourdieu (1986), Jamesa Colemana (1988), Nan Lin'a (1999) oraz Roberta Putnama (2000) oraz podano przykłady zastosowania tych teorii w studiach migracyjnych. W drugiej części artykułu omówiono wyniki dotychczasowych badań wpływu kapitału społecznego i kulturowego na przebieg karier zawodowych migrantów polskich w Irlandii. W części trzeciej omówiono wyniki badań dotyczących wykorzystania nabytych przez migrantów kapitałów w kraju pochodzenia. Część czwarta zawiera omówienie własnego modelu badań nad wpływem kapitału społecznego i kulturowego na trajektorie zawodowe migrantów poakcesyjnych. W prezentowanym modelu przyjęto szeroką perspektywę czasową, która pozwala na analizę wpływu kapitału społecznego i kulturowego nabytego w wyniku ruchliwości geograficznej (migracje do i z kraju przyjmującego) na ruchliwość społeczno-zawodową (awans, degradacja, brak zmian). Przedstawiona perspektywa badawcza pozwala również na określenie czynników, które mogą sprzyjać lub utrudniać (uniemożliwiać) przepływ kapitału społecznego (np. zasoby tkwiące w sieciach transnarodowych kontaktów) i kulturowego (np. kompetencje językowe, kultura pracy) pomiędzy krajem pochodzenia a krajem emigracji. (abstrakt oryginalny)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • [1] Bourdieu P., The forms of capital, In Richardson (Ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York, Westport, London, 1986, s. 117-142.
 • [2] Cerease F., Nostalgia or disenchantment: Considerations on return migration, [w:] The Italian experience in the United States, red. S.M. Tomasi, M.H. Engel, Center for Migration Studies, New York, 1974.
 • [3] Cessario J.P., Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return Migrants Revisited, International Journal on Multicultural Societies, 2004, nr 6 (2), s. 254-279.
 • [4] Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, 1988, Vol. 94; Supplement: Organizations and Instytutions: Sociological and Economic Approaches to the Analysis of Social Structure, s. 95-120.
 • [5] Dzięglewski M., Tradycyjne i ponowoczesne elementy tożsamości polskich emigrantów w Irlandii [w:] Odmiany tożsamości, pod red. Leona Dyczewskiego, Roberta Szweda i Justyny Szulich-Kałuży, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • [6] Eade J., Drinkwater S., Garapich M.,Class and Ethnicity - Polish Migrants in London, CRONEM. Guildford: University of Surrey, 2007.
 • [7] Glick Schiller N.H, Basch L.H.,Blanc-Szanton C.H, Transnationalism: A New Analytic Framewor for Understanding Migration,[w:] Towards a Transnational Perspective on Migration. Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered, red. N.H. Glick Schiller, L.H. Basch, C. H. Bland-Szanton, New York Academy of Science, New York, 1992, s. 1-24.
 • [8] Granovetter M.S., The Strenght of Weak Ties, American Journal of Sociology, 1973, Vol. 79, Issue 6, s. 1360-1380.
 • [9] Iglicka K., Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapli migracji, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2010.
 • [10] Kierunek Małopolska. Charakterystyka powracających i rekomendacje jak nie zmarnować ich kapitału, red. D. Bieńskowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010.
 • [11]Krings T., Bobek A., Salomońska J., Wickham J., Migration and Recession: Polish Migrants in Post-Celtic Tiger Ireland, Sociological Research Online, 2009, 14(2)9, [online:] http://www.socresonline.org.uk/14/2/9.html (dostęp: 7/02/2011).
 • [12]Levitt P., Transnational Villagers, [w:] Race, and Ethnicity. Comperative and Theoretical Approaches, red. John Stone,Routledge, Blackwell Publishing, 2003
 • [13] Lin N., Building a Network Theory of Social Capital, Connections, 1999, nr 22(1), s. 28-51 [online:] http://citesecrx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doc=10.1.1.96.3792&rep=rep1&type-pdf, (dostęp: 7/02/2011).
 • [14] Mühlau P., Skill-utilisation of Polish migrants in Dublin, niepublikowany raport z badań zaprezentowany podczas konferencji After the Party's Over, 17 września 2010 roku w Dublin Trinity Collage, Irlandia. Prezentacja z wystąpienia dostępna pod adresem https://www.tcd.ie/immigration/careers/2010symposium.php (dostęp: 7/02/2011).
 • [15] Poakcesyjne powroty Polaków, red. I. Grabowska-Lusińska, CMR Working Papers, nr 43/(101), Warszawa 2010.
 • [16] Polityka państwa wobec migracji powrotnych własnych obywateli. Teoria i praktyka, red. M. Lesińska, CMR Working Papers, Nr 44/(102), Warszawa 2010.
 • [17] Putnam R., Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. Przemysław Sadura i Sebastian Szymański, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2000.
 • [18]Quarterly National Household Survey: Quarter 4, 2008, [online:] <http://www.cso.ie/releasespublications/documents/labour_market/current/qnhs.pdf> , (dostęp: 7/02/2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350121

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.