PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 38 | nr 3/4 | 151--162
Tytuł artykułu

Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych

Warianty tytułu
Quasi-state in international relations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie quasi-państwa można kojarzyć z terminami "państwa w państwie", państwa de facto, państwa de facto niepodległego, nieuznanego, separatystycznego, samozwańczego, pseudopaństwa, subpaństwa, parapaństwa czy jednostki podobnej do państwa (statelike entity). Użycie pojęcia quasi-państwo nie dyskwalifikuje innych nazw, badacze zajmujący się tym zagadnieniem używają zamiennie dwóch lub więcej określeń. Nie wszystkie terminy są jednak powszechnie akceptowane, szczególnie te nacechowane negatywnie. Należy też zaznaczyć, że pojęcia quasi-państwo, tłumaczonego na polski jako "niby-państwo", używa konsekwentnie od lat 80. XX w. Robert Jackson, ale odnosząc je do państw, które charakteryzują się: słabymi lub nieskutecznymi instytucjami politycznymi, nierozwiniętą gospodarką oraz niewielką bądź żadną legitymacją społeczną i jednością narodową. Należy jednak zgodzić się z Pålem Kolstø, że termin ten nie został powszechnie zaakceptowany - takie państwo jest określane bowiem najczęściej jako upadłe czy upadające. (fragment tekstu)
Rocznik
Tom
38
Numer
Strony
151--162
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, doktorant
Bibliografia
 • V. Chirikba, Geopolitical Aspects of the Abkhazian Statehood: Some Results and Perspectives, "Iran and the Caucasus" 2004, nr 2
 • S. Markiedonow, Gosudarstwa de facto, Agientstwo Politiczeskich Nowostiej, 14 listopada 2006, http://www.apn.ru (15.05.2007)
 • P. Kolsto, The Sustainability and Future of Unrecognized Quasi-States, "Journal of Peace Research" 2006, nr 6
 • R. Jackson, C. Rosberg, Why Africa's Weak States Persist: The Empirical and Juridical in Statehood, "World Politics" 1982, nr 1
 • R. Jackson, Quasi-states: Sovereignty, International Relations, and the Third World, New York 1990
 • R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych. Teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006
 • S. Bieleń, Państwa upadłe, w: J. Symonides (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych - bilans i perspektywy, Warszawa 2006
 • S. Pegg, International Society and the "De Facto State", Aldershot 1998
 • S. Pegg, The 'Taiwan of the Balkans'? The "De Facto" State Option for Kosova, "Southeast European Politics" 2000, nr 2
 • S. Pegg, From De Facto States to States-Within-States: Progress, Problems, and Prospects, w: P. Kingston, I.S. Spears red., States Within States: Incipient Political Entities in the Post-Cold War Era, New York 2004
 • V. Kolossov, J. O'Loughlin, Pseudo-States as Harbingers of a New Geopolitics: The Example of the Trans-Dniester Moldovan Republic (TMR), w: D. Newman red., Boundaries, Territory and Postmodernity, London 1999
 • Ch. King, The Benefits of Ethnic War: Understanding Eurasia's Unrecognized States, "World Politics" 2001, nr 53
 • D. Lynch, Engaging Eurasia's Separatist States. Unresolved Conflicts and De Facto States, Washington 2004
 • D. Lynch, Separatist States and post-Soviet conflicts, "International Affairs" 2002, nr 4
 • J. McGarry, Foreword. De Facto States and the International Order, w: T. Bahcheli, B. Bartmann, H. Srebrnik red., De Facto States: The Quest For Sovereignty, Abingdon 2004
 • I.S. Spears, States-Within-States: An Introduction to Their Empirical Attributes, w: P. Kingston, I.S. Spears red., States Within States: Incipient Political Entities in the Post-Cold War Era, New York 2004
 • M. Weber, Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002
 • M. Weber, The Theory of Social and Economic Organization, London 1947
 • P. Kingston, Introduction. States-Within- States: Historical and Theoretical Perspectives, w: P. Kingston, I.S. Spears red., States Within States: Incipient Political Entities in the Post-Cold War Era, New York 2004
 • M. Rywkin, The Phenomenon of Quasi-states, "Diogenes" 2006, nr 53
 • M. Sobczyński, Państwa i terytoria zależne. Ujęcie geograficzno-polityczne, Toruń 2006,
 • Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych, Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców, Warszawa 2007 http://www.gugik.gov.pl/ (05.02.2008).
 • Protokół z 30. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski z 28 lutego 2007 roku, http://www.gugik. gov.pl/ (05.02.2008).
 • Protokół z 31. posiedzenia Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski z 31 marca 2007 roku, http://www.gugik.gov.pl/ (05.02.2008).
 • J. Barcz, Suwerenność w procesach integracyjnych, w: W. Czapliński, I. Lipowicz, T. Skoczny, M. Wyrzykowski (red.), Suwerenność i integracja europejska: materiały pokonferencyjne, Warszawa 1999
 • J. Kranz, Suwerenność państwa i prawo międzynarodowe, w: W.J. Wołpiuk (red.), Spór o suwerenność, Warszawa 2001
 • J. Helios, W. Jedlecka, Suwerenność w dobie procesów integracyjnych i globalizacyjnych, Wrocław 2004
 • I. Słomczyńska, Suwerenność jako wartość w polityce zagranicznej państwa, w: Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004
 • L. Antonowicz, Państwa i terytoria. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 1988
 • L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2000
 • K.T. Liftin, The Greening Sovereignty in World Politics, Cambridge 1998
 • A. Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge 1999
 • S. Barkin, Resilience of the State. The evolution and Sustainability of Sovereignty, "Harvard International Review" 2001, nr 4
 • D. Philpott, Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations, Princeton 2001
 • E.N. Zalta red., Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu (06.01.2008)
 • R. Kwiecień, Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków 2004,
 • P.A. Cygankow, Tieorija mieżdunarodnych otnoszenij, Moskwa 2004
 • E. Grande, L. Pauly, Complex Sovereignty: Reconstituting Political Authority in the Twenty-First Century, Toronto 2005
 • N. Fenton, Understanding the UN Security Council: Coercion or Consent?, Aldershot 2004
 • Z.J. Pietraś, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, w: T. Łoś-Nowak (red.), Współczesne stosunki międzynarodowe, Wrocław 1997
 • S. Bieleń, Suwerenność państw i integracja europejska - wpływy i zależności, w: G. Michałowska (red.), Integracja europejska - Instytucje - Polityka - Prawo, Warszawa 2003
 • A. Watson, The Evolution of International Society: A Comparative, Historical Analysis, New York 1992
 • S. Pegg, International Society., s. 46-47;
 • D. Kondrakiewicz, Państwo, w: M. Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.
 • Z.J. Pietraś, Adaptacyjność spenetrowanych systemów politycznych, Lublin 1990
 • S. Weremiuk, Penetracja ZSRR w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1991. Cybernetyczny model penetracji, Lublin 2004 (niepublikowana rozprawa doktorska)
 • O. Nantoi, External Factors and Prospects of the Existence of the Moldovan State, w: A. Barbarosie, O. Nantoi red., Aspects of the Transnistrian Conflict, Chisinau 2004
 • N. Popescu, 'Outsourcing' de facto Statehood. Russia and the Secessionist Entities in Georgia and Moldova, "Centre for European Policy Studies Policy Brief' 2006, nr 109, http:// www.ceps.be (10.04.2007).
 • Government Information Office, Republic of China (Taiwan), Foreign Relations. Bilateral Ties, 14.01.2008, http://www.gio.gov.tw/ (04.02.2008)
 • L. Antonowicz, Status prawnomiędzynarodowy Republiki Chińskiej na Tajwanie, w: E. Haliżak (red.), Tajwan w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 1997
 • International Crisis Group, Western Sahara: Out of the Impasse, Cairo-Brussels 2007
 • S. Pegg, De Facto States in the International System, "Working Paper. Institute of International Relations. The University of British Columbia" 1998, nr 21
 • Ch. Fairbanks, Weak Armies and Private Armies, w: M.R. Beissinger, C. Young red., Beyond State Crisis? Postcolonial Africa and Post-Soviet Eurasia in Comparative Perspective, Washington 2002
 • W.A. Kemp, The Business of Ethnic Conflict, "Security Dialogue" 2004, nr 1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350181

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.