PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4 | 42--63
Tytuł artykułu

Fundusze Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy europejskiej Polityki Spójności 2014-2020

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The European Union Funds under the New European Perspective of the 2014-2020 Cohesion Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą przedstawienia zewnętrznych źródeł finansowania pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w ramach europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020. Analizie poddano istotę europejskiej polityki spójności, funduszy i ich specyfikę w ramach perspektywy 2014-2020. Przedstawiono typologię funduszy UE, które będą obwiązywać w nadchodzących latach nowej perspektywy 2014-2020. Cel artykułu sprowadza się do analitycznego zobrazowania funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy polityki spójności 2014-2020. (abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to provide information about the sources of external financing from the EU funds under the European Cohesion Policy for 2014-2020. It analyses the essence of European Cohesion Policy funds and their characteristics in the 2014-2020 perspective. The paper presents a typology of 2014-2020 EU funds that will be valid for a new perspective of 2014-2020. The purpose of the article is to analytically visualize EU funds in the new perspective of 2014-2020 Cohesion Policy.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
42--63
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
  • Czub Jarosław Filip (2012), Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Warszawa.
  • Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu "konwergencja" w latach 2007-2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3475) (2006/595/WE), Dz. Urz. UE L 243/44 z 6.09.2006.
  • Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu "konwergencja" w latach 2007-2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 3474) (2006/594/WE), Dz. Urz.UE L 243/37 z 6.09.2006.
  • Dokument roboczy służb Komisji Europejskiej z dnia 14.03.2012 Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, SWD(2012) 61 final, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part1_pl.pdf (29.01.2014).
  • Filipek Agnieszka (2009), Fundusze Unii Europejskiej, Warszawa.
  • Geodecki Tomasz, Gorzelak Grzegorz, Górniak Jarosław, Hausner Jerzy, Mazur Stanisław, Szlachta Jacek, Zaleski Janusz (2012), Kurs na Innowacje: Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Kraków.
  • http://biznes.gazetaprawna.pl (22.12.2012).
  • http://ec.europa.eu (22.12.2012).
  • http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_pl.cfm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350409

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.