PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 55--82
Tytuł artykułu

Ekonomiczne skutki eksploatacji gazu łupkowego

Warianty tytułu
The Economic Impact of Shale Gas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba systematyzacji ekonomicznych skutków eksploatacji gazu łupkowego, a także omówienie różnorodnych podejść metodycznych i narzędzi stosowanych w analizach dotyczących tego zagadnienia. Podstawą analizy jest przegląd literatury przedmiotu, dokonywany pod kątem identyfikacji mechanizmów ekonomicznych, które powinny być wzięte pod uwagę w kompleksowej ocenie wpływu wydobycia na gospodarkę. Przegląd wskazuje na dużą różnorodność ujęć tematu, m.in. pod względem metodyki, zasięgu terytorialnego (region, kraj, świat), zakresu rozważanych skutków i horyzontu czasowego. Część autorów skupia się na powiązanym z działalnością inwestycyjną i wydobywczą wzroście produkcji i zatrudnienia. Inni zwracają uwagę na konieczność bardziej wszechstronnej analizy kosztów i korzyści, odwołującej się raczej do kwestii efektywności ekonomicznej niż do wpływu na poprawę koniunktury - z tej perspektywy najważniejszym potencjalnym skutkiem wydobycia gazu łupkowego jest spadek cen energii. Istotne są także - zwłaszcza na poziomie lokalnym - efekty zewnętrzne działalności wydobywczej, związanych z jej potencjalnym negatywnym wpływem na środowisko przyrodnicze i zdrowie. Wycena kosztów zewnętrznych jest jednak w praktyce trudna i obarczona dużą niepewnością. Szacunki wpływu gazu łupkowego na gospodarkę bazują najczęściej na symulacji przy wykorzystaniu wielosektorowego modelu gospodarki, modelu systemu energetycznego lub ich hybrydy. Próby empirycznej oceny ex post skutków eksploatacji podają w wątpliwość założenia niektórych analiz symulacyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper examines the economic impact of shale gas extraction. It also discusses the methodological approaches and tools used in studies in this area. The article is based on a literature review that focuses on identifying the key mechanisms determining the impact of shale gas on an economy. The reviewed studies vary in terms of methodology, territorial scope, range of effects considered, and time frame. Some authors emphasize output and employment growth as the main result of extraction and investment processes, Boratyński says, while others recommend a more comprehensive cost-benefit analysis, focusing on economic efficiency and decreased energy prices as the most important effect. Research reports also highlight the importance of externalities related to the potentially negative impact on the environment and health, especially at the local level, Boratyński notes. Valuation of external costs, however, is subject to significant practical difficulties and uncertainty, according to the author. The assessment of shale gas impact is usually based on simulations using a multi-sector economic model, an energy system model, or a hybrid of the two, Boratyński says. He adds that attempts at empirical ex-post estimation of such an impact raise questions about the validity of assumptions used in some simulation analyses.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
55--82
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Albrycht I., Boyfield K., Jankowski J. M., Kaliski M., Kołaczkowski M., Krupa M., Lewis G., Ndhlovu Z., Perry K. F., Poprawa P., Rewald R., Riley A., Ruszel M., Rychlicki S., Siemek J., Sikora A., Smith T., Szlagowski P., Tarnawski M., Zawisza A. [2011], Gaz niekonwencjonalny - szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, Instytut Kościuszki, Kraków.
 • Albrycht I., Garpiel R., Kosowski P., Łaszczuk A., Łazarski A., Matyka M., Pokrywka Ł., Rzyski S., Stankiewicz P., Tarnawski M. [2012], Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społecznoekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski, Instytut Kościuszki, Kraków.
 • Ames R., Corridore A., Ephross J., Hirs E., MacAvoy P., Tavelli R. [2012], The Arithmetic of Shale Gas, http://ssrn.com/abstract=2085027 (23.04.2014).
 • Asche F., Oglend A., Osmundsen P. [2012], Gas Versus Oil Prices the Impact of Shale Gas, "Energy Policy", vol. 47, s. 117-124.
 • Ashenfelter O. [1978], Estimating the Effect of Training Programs on Earnings, "Review of Economics and Statistics", vol. 60, no. 1, s. 47-57.
 • Ashenfelter O., Card D. [1985], Using the Longitudinal Structure of Earnings to Estimate the Effect of Training Programs, "Review of Economics and Statistics", vol. 67, no. 4, s. 648-660.
 • Barth J. M. [2012], Comments on IHS Global Insight's Study, http://catskillcitizens.org/learnmore/JMBCommentsonIHSGIStudy(1).pdf. (23.04.2014).
 • Barth J. M. [2013], The Economic Impact of Shale Gas Development on State and Local Economies: Benefits, Costs and Uncertainties, "New Solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health Policy", vol. 1, no. 1, s. 85-101.
 • Bernstein P., Kinnaman T. C., Wu M. [2012], Estimating Willingness to Pay for River Amenities and Safety Measures Associated with Shale Gas Extraction, "Eastern Economic Journal", 39,1,28-44.
 • Bonakdarpour M., Flanagan B., Holling C., Larson J. W. [2011], The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, IHS Global Insight, Washington.
 • Brown S. P., Gabriel S. A., Egging R. [2010], Abundant Shale Gas Resources: Some Implications for Energy Policy, "Backgrounder", Washington.
 • Changing the Game? Emissions and Market Implications of New Natural Gas Supplies [2013], "Stanford University EMF Report", vol. 1, no. 26, Energy Modeling Forum, http://emf.stanford.edu/files/pubs/22532/Summary26.pdf (23.04.2014).
 • Christopherson S. [2011], The Economic Consequences of Marcellus Shale Gas Extraction: Key Issues, CaRDI Reports, no. 14.
 • Christopherson S., Rightor N. [2012] How Shale Gas Extraction Affects Drilling Localities: Lessons for Regional and City Policy Makers, "Journal of Town and City Management", vol.2,no.4, s.350-368.
 • Considine T. J. [2010], The Economic Impacts of the Marcellus Shale: Implications for New York, Pennsylvania, and West Virginia, A Report to The American Petroleum Institute, http://www.api.org/~/media/Files/Policy/Exploration/API-Economic-Impacts-Marcellus-Shale.pdf. (23.04.2014).
 • Considine T. J., Watson R., Blumsack S. [2010], The Economic Impacts of the Pennsylvania Marcellus Shale Natural Gas Play: an Update, The Pennsylvania State University, Department of Energy and Mineral Engineering.
 • Considine T. J., Watson R. W., Considine N. B. [2011], The Economic Opportunities of Shale Energy Development, The Manhattan Institute, http://www.manhattan-institute.org/pdf/eper_09.pdf (23.04.2014).
 • Court C. D., Jackson R. W., White N. [2013], The Role of Regional Science in Shale Energy Development, "Review of Regional Studies", vol. 42, no. 2, s. 99-105.
 • Cylwik A., Piętka-Kosińska K., Lada K., Sobolewski M. [2012], Ekonomiczny potencjał produkcji gazu łupkowego w Polsce w latach 2012-2025. Analiza scenariuszowa, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 • Czyżewski A. B., Bodnari E., Kozieja G. [2012], Gazowa (R) ewolucja w Polsce. Jaką drogą do sukcesu? "Future Fuelled by Knowledge", z.5.
 • Dietz S., Neumayer E. [2007], Weak and Strong Sustainability in the SEEA: Concepts and Measurement, "Ecological Economics", vol. 61, no. 4, s. 617-626.
 • Dixon P. B., Jorgenson D. [2012], Handbook of Computable General Equilibrium Modeling, vol. 1, Elsevier, Amsterdam.
 • Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook, Special Report on Unconventional Gas [2012], International Energy Agency, http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf (23.04.2014).
 • Gopalakrishnan S., Klaiber H. A. [2013], Is the Shale Boom a Bust for Nearby Residents? Evidence from Housing Values in Pennsylvania, http://ssrn.com/abstract=2117932 (23.04.2014).
 • Hughes D. J. [2013], Drill, Baby, Drill: Can Unconventional Fuels Usher in a New Era of Energy Abundance, Post Carbon Institute, http://www.postcarbon.org/reports/DBD-report-FINAL.pdf (23.04.2014).
 • Jacoby H. D., O'Sullivan F. M., Paltsev S. [2011], The Influence of Shale Gas on US Energy and Environmental Policy, MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change.
 • Kinnaman T. C. [2011], The Economic Impact of Shale Gas Extraction: A Review of Existing Studies, "Ecological Economics", vol. 70, no. 7, s.1243-1249.
 • Kronenberg J. [2013], Gaz łupkowy w Polsce a przekleństwo zasobów naturalnych (w druku).
 • Kronenberg J. [2014], Shale Gas Extraction in Poland in the Context of Sustainable Development, "Problemy Ekorozwoju", vol. 9, no. 2, s. 113-120.
 • Lipscomb C. A., Wang Y., Kilpatrick S. J. [2013], Unconventional Shale Gas Development and Real Estate Valuation Issues, "The Review of Regional Studies", vol. 42, no. 2, s. 161-175.
 • Macroeconomic Effects of European Shale Gas Production [2013], Association of Oil and Gas Producers, http://www.poyry.co.uk/sites/poyry.co.uk/files/public_report_ogp__v5_0.pdf (23.04.2014).
 • Measuring the Economic and Energy Impacts of Proposals to Regulate Hydraulic Fracturing [2009], IHS Global Insight. Report prepared for American Petroleum Institute, http://www.api.org/~/media/Files/Policy/Exploration/IHS-GI-Hydraulic-Fracturing-Natl-impacts.pdf (23.04.2014).
 • Mersich A. [2013], Potential Economic Impacts of Developing Quebec's Shale Gas, Canadian Energy Research Institute, Study no. 132, (23.04.2014): http://www.ceri.ca/images/stories/2013-03-08_CERI_Study_132_-_Quebec_Shale.pdf.
 • Miller R. E., Blair P. D. [2009], Input-Output Analysis, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Muehlenbachs L., Spiller E., Timmins C. [2012], The Drill and the Bill: Shale Gas Development and Property Values, http://economics.ca/cree2012/paper/054.pdf (26.04.2014).
 • Pearson I., Zeniewski P., Gracceva F., Zastera P., McGlade Ch., Sorrell S., Speirs J., Thonhauser G. [2012], Unconventional Gas: Potential Energy Market Impacts in the European Union, JRC Scientific and Policy Reports, http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_report_2012_09_unconventional_gas.pdf (23.04.2014).
 • Pillarisetti J. R. [2005], The World Bank's 'Genuine Savings' Measure and Sustainability, "Ecological Economics", vol. 55, no. 4, s. 599-609.
 • Plich M. [2002], Budowa i zastosowanie wielosektorowych modeli ekonomiczno-ekologicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Projecting the Economic Impact of the Fayetteville Shale Play for 2008-2012 [2008], Center for Business & Economic Research (CBER), University of Arkansas, http://cber.uark.edu/FayettevilleShaleEconomicImpactStudy2008.pdf (23.04.2014).
 • Rumbach A. [2011], Natural Gas Drilling in the Marcellus Shale: Potential Impacts on the Tourism Economy of the Southern Tier, Technical Report, Corning, New York: Southern Tier Central Regional Planning and Development Board, http://catskillcitizens.org/learnmore/MarcellusTourismFinal [1].pdf (23.04.2014).
 • Shale Gas, Competitiveness and new U. S. Investment: a Case Study of Eight Manufacturing Industries [2012], American Chemistry Council, 23.04.2014): http://chemistrytoenergy.com/sites/chemistrytoenergy.com/files/shale-gas-full-study.pdf.
 • The Future of Natural Gas: An Interdisciplinary MIT Study [2011], MIT Energy Initiative, Cambridge, http://web.mit.edu/mitei/research/studies/natural-gas-2011.shtm (25.03.2014).
 • Weber J. G. [2012], The Effects of a Natural Gas Boom on Employment and Income in Colorado, Texas, and Wyoming, "Energy Economics", vol. 34, no. 5, s. 1580-1588.
 • White N. [2012] A Tale of Two Shale Plays, "Review of Regional Studies", vol.42, no.2, 107-119.
 • Wyciszkiewicz E., Ćwiek-Karpowicz J., Gostyńska A., Liszczyk D., Puka L., Wiśniewski B., Znojek B. [2011], Gaz łupkowy - szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu, red. E. Wyciszkiewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.