PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 132 | 27--38
Tytuł artykułu

Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transformation of a Mountain River Bed During High Flood Events on the Example of the Ropa River
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono wyniki badań nad zmianami morfologicznymi dna koryta karpackiej rzeki Ropy spowodowanymi dużymi wezbraniami. Analizę oparto na wynikach pomiarów niwelacyjnych wykonanych w latach 2009 i 2010 w wybranych profilach poprzecznych koryta rzeki, zlokalizowanych powyżej (1 profil) i poniżej (3 profile) zbiornika retencyjnego Klimkówka. Wykorzystano także dane dotyczące stanów wody i przepływów Ropy w przekroju wodowskazowym Stacji Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku koło Gorlic. Zwrócono uwagę na możliwą rolę zbiornika Klimkówka w kształtowaniu morfologii koryta Ropy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on morphological changes of the Carpathian river Ropa caused by high flood events. The analysis was based on the surveys of river cross-profiles located above (1 profile) and below (3 profiles) the Klimkówka Reservoir that were performed in 2009 and 2010. Data on the discharges and water stages of the Ropa River at the gauging station at Szymbark (near Gorlice) were also used in the study. Attention was paid to the possible role of the Klimkówka Reservoir in the transformation of the morphology of the Ropa River channel. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa
Bibliografia
 • Gorczyca E., 2004, Przekształcanie stoków fliszowych przez procesy masowe podczas katastrofalnych opadów (dorzecze Łososiny), Kraków, Wydawnictwo UJ, 1 - 101.
 • Klimek K., 1987, Man's impact on fluvial processes in the Polish Western Carpathians, Geografiska Annaler, 69A, 221 - 226.
 • Korpak J., 2008, Rola maksymalnych wezbrań w funkcjonowaniu systemów uregulowanych koryt górskich, Landform Analysis, 8, 41 - 44.
 • Korpak J., Krzemień K., Radecki-Pawlik A., 2009, Wpływ budowli regulacyjnych i poboru rumowiska na koryta rzek i potoków górskich - wybrane przykłady z rzek karpackich, Gosp. Wodna, 7, 274 - 281.
 • Kościelniak J., 2004, Influence of river training on functioning of the Biały Dunajec River channel system, Geomorphol. Slovaca 4 (1), 62 - 67.
 • Krzemień K., Gorczyca E., 2010, Ewolucja systemów korytowych pod wpływem antropopresji (na przykładzie wybranych rzek karpackich) [w:] S. Cioka, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego UW, Wrocław, 431 - 439.
 • Osuch B., 1968, Problemy wynikające z nadmiernej eksploatacji kruszywa rzecznego na przykładzie rzeki Wisłoki, Zeszyty Naukowe A G H, 219, 283 - 301.
 • Rinaldi M., Wyżga B., Surinan N., 2005, Sediment mining in alluvial channels: physical effects and management perspectives, River Res. Appl., 21, 805 - 828.
 • Soja R., 1977, Deepening of channel in the light of the cross profile analysis (Carpathian river as example), Studia Geomorph. Carp. Balc., 11, 127 - 138.
 • Starkel L., 2003, Extreme meteorological events and their role in environmental changes, the economy and history, Paper in Global Change, 10, 7 - 13.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska M., 2011, Zmiany położenia dna koryt rzek karpackich (powyżej zbiornika retencyjnego) w świetle analizy stanów niskich, Monitoring Środowiska Przyrodniczego, 12, 137 - 143.
 • Wyżga B., 1992, Reakcja rzeki górskiej na regulację koryta na przykładzie Raby, Gospodarka Wodna, 11, 242 - 248.
 • Wyżga B., 2001, Regulacja koryt karpackich dopływów Wisły - ocena działań inżynierskich w świetle wiedzy geomorfologicznej i sedymentologicznej, Czasopismo Geograficzne, 72, 1, 23 - 52.
 • Wyżga B., 2005, Wpływ eksploatacji osadów z koryt na systemy rzeczne [w:] A. Kotarba, K. Krzemień, J. Święchowicz (red.), Współczesna ewolucja rzeźby Polski, 531 - 536.
 • Wyżga B., 2008, Wcinanie się rzek polskich Karpat w ciągu XX wieku [w:] B. Wyżga (red.), Stan środowiska rzek południowej Polski i możliwości jego poprawy - wybrane aspekty, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 7 - 39.
 • Wyżga B., Hajdukiewicz H., Radecki-Pawlik A., Zawiejska J., 2010, Eksploatacja osadów z koryt rzek górskich - skutki środowiskowe i procedury oceny, Gospodarka Wodna, 6, 243 - 249.
 • Zawiejska J., Wyżga B., 2010, Twentieth-century channel change on the Dunajec River, southern Poland: Patterns, causes and controls, Geomorphology, 117, 234 - 246.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.