PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | No. 28 | 53--68
Tytuł artykułu

Ecological Awareness of Tourists in the Coastal Areas of Poland - Preliminary Results of the Survey

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The article presents the results of the questionnaire survey studying the level of Polish tourists' ecological awareness, as well as the degree of their familiarity and interest in the European Ecological Network Natura 2000 in the coastal areas. The survey was held in the years 2012-2013 and was conducted among the respondents visiting the Polish Baltic coast. The majority of tourists (80%) arriving at the seaside for recreational purposes declare a high level of interest in environmental protection and daily pro-ecological behaviours. The most popular sources of information on the environment comprise television and the Internet. The majority of tourists express their interest in recreation in protected areas, yet up to 82% of them are not familiar with the notion of Natura 2000. The knowledge about the locations of Natura 2000 sites in the vicinity of tourists' holiday spots is equally poor. The visitors to the coastal areas are highly critical of the availability of information on Natura 2000 and indicate the information boards, websites and leaflets as the most desired sources of information. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
53--68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Alejziak, W., 2010: Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach (The current state of consumer research in the areas of tourist services - in Polish). In: Dziedzic, E. editor, Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, Warszawa: POT.
 • Arnstein, S.R., 1969: A Ladder Of Citizen Participation. In: Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No 4, pp. 216-224, DOI: http://dx.doi. org/10.1080/01944366908977225
 • Ballatyne, R. and Packer, J., 2005: Promoting Environmentally Sustainable Attitudes and Behaviour Through Free-choice Learning Experiences: What is State of the Game? In: Environmental Education Research, Vol. 11, No. 3, pp. 281-295.
 • Ballantyne, R., Packer, J. and Hughes, K., 2009: Tourists' support for conservation messages and sustainable management practices in wildlife tourism experience. In: Tourism Management, Vol. 30, pp. 658-664.
 • Beunen, R. and de Vries, J.R., 2011: The governance of Natura 2000 sites: the importance of initial choices in the organisation of planning processes. In: Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 54, No. 8, pp.1041-1059.
 • Bohdanowicz, P., 2006: Turystyka a świadomość ekologiczna. (Tourism and ecological awareness - in Polish), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Bőrzel, T. and Buzogany A., 2010: Governing EU accession in transition countries: The role of non-state actors, In: Acta Politica, Vol. 45, 1/2, pp. 158-182.
 • Budeanu, A., 2007: Sustainable tourists behaviour - a discussion of opportunities for change. In: International Journal of Consumer Studies, Vol. 31, pp. 499-508. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1470- 6431.2007.00606.x
 • Chojnicki, Z., 1999: Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii (Methodological and theoretical principles of geography - in Polish), Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • De Pierola, S.C.F., Carbonell, X., Gómez-Limón, J., Hernández, F.H. and Zamanillo, M.S., 2009: Natura 2000 i społeczeństwo. Instrumenty komunikacji społecznej w zarządzaniu Siecią Natura 2000. EUROPARC. Hiszpania. (Natura 2000 and the society. The tools of social communication in the management of Natura 2000 network. EUROPARC. Spain. - in Polish).
 • Domka, L., 1998: Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Duim, R. and Caalders, J. 2002: Biodiversity and Tourism. Impact and Intervetions. In: Annals of Tourism Research, Vol .29, No 3, pp. 743-761.
 • Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880 z 16 kwietnia 2004r. (Journal of Laws No. 92, item. 880 of 16 April 2004).
 • European Environment Agency, 2011, available at: http:// www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/coastalzone- protected-by-natura-2000, DoA: 10 March 2014.
 • Głąbiński, Z., 2008: Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (School tourism activity as a factor shaping regional identity on the example of Zachodniopomorskie Voivodship - in Polish), Szczecin: Forum Turystyki Regionów.
 • Głąbiński, Z., 2012: Turystyka na obszarach Natura 2000 możliwości rozwoju i zagrożenia na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (Tourism in Natura 2000 areas, development opportunities and threats on the example of Zachodniopomorskie Voivodship - in Polish). In: Furmańczyk, K. editor, Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Kamieniecka, J., 2012: Świadomość ekologiczna turystów (Ecological awareness of tourists - in Polish), Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Kowalczyk, A. editor, 2010: Turystyka zrównoważona (Sustainable tourism - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kowalczyk, A. and Derek, M., 2010: Zagospodarowanie turystyczne (Tourism development - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Matczak, A. and Rydz, E., 2001: Koncepcja monitoringu ruchu turystycznego w strefie brzegowej Bałtyku (The concept of monitoring tourism in the coastal zone of the Baltic Sea - in Polish). In: Maik, W. and Marciniak, K. editors, Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, Bydgoszcz: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy. pp. 183-193.
 • Mayntz, R., Holm K. and Hübner P., 1985: Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. (Introduction to the Methods of Empirical Sociology - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Milewski, D., 2005: Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (Regional conditions of tourism development on the example of Zachodniopomorskie Voivodship - in Polish). In: Rozprawy i Studia, Vol. 518, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe US, p. 135.
 • Nycz-Wróbel J., 2012: Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego) (Society ecological awareness and the resulting environmental hazards (on the example of the opinion of the Podkarpackie Voivodship inhabitants - in Polish). In: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, No. 286. Vol. 19, pp. 63-75.
 • Nyuapane, G.P. and Poudel, S., 2011: Linkage Among Biodiversity, Livelihood, and Tourism. In: Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 4, pp. 1344-1366.
 • Orams, M.B., 1995: Using Interpretation to Manage Nature- based Tourism. In: Journal of Sustainable Tourism, Vo. 4, No 2. pp. 81-94.
 • Orams, M.B., 1997: The Effectiveness of Environmental Education: Can We Turn Tourists into 'Greenies'? In: Progress in tourism and hospitality research, Vol. 3. pp. 295-306.
 • Pietrzyk, A., Grodzińska-Jurczak, M. and Cent, J., 2009: Potrzeby edukacyjne społeczności lokalnych w wybranych gminach polskich Karpat w związku z wdrażaniem programu Natura 2000 (Educational needs of local communities in the selected municipalities of the Polish Carpathians in connection with the implementation of Natura 2000 - in Polish). In: Chrońmy Przyrodę Ojczystą, No. 65 pp. 407-414.
 • Poskrobko, B. editor, 2007: Zarządzanie środowiskiem (Managing the environment - in Polish), Warszawa: PWE.
 • Stanaszek, A. and Tędziagolska, M., 2011: Młodzież a Natura 2000. Raport z badania (The youth and Natura 2000. The research report - in Polish), Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Stanaszek, A. and Tędziagolska, M., 2011a: Turyści a Natura 2000. Raport z badania (Tourists and Natura 2000. The research report - in Polish), Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Stonich, S., 2005: Enhancing Community-Based Tourism Development and Conservation in the Western Caribbean. In: Napa Bulletin, 23, pp. 77-86.
 • Szwichtenberg, A., 2002: Walory środowiska przyrodniczego szansą dla rozwoju nowych form turystyki na Pomorzu Zachodnim (Natural values as an opportunity for the development of new forms of tourism in West Pomerania - in Polish). In: Borówka, R.K. and Witkowski A. editors, Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, Szczecin: Oficyna In Plus, pp. 195-198.
 • Szwichtenberg, A., 2006: Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża (Tourist economy of the Polish Coast - in Polish), Koszalin. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 • Tourism in 2012. Statistical Information and Elaborations. Central Statistical Office, available at: http:// stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/KTS_turystyka_w_2012. pdf, DoA: 12 March 2014.
 • Toczek-Werner, S. and Sołtysik, M., 2006: Kierunki i zasięg polskich badań nad czasem wolnym i jego wykorzystaniem na rekreację i turystykę (Directions and range of Polish research on leisure time and its use for recreation and tourism - in Polish). In: Krupa, J., and Biliński, J. editors, Turystyka w badaniach naukowych. Prace przyrodnicze i humanistyczne, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. pp. 397-421.
 • Wnuk, Z., 2008: Obszary Natura 2000 i inne obszary chronione jako obiekty turystyczne (Natura 2000 sites and other protected areas as tourist facilities - in Polish). In: Turystyka zrównoważona i ekoturystyka, Warszawa:Wydawnictwo PTTK Kraj.
 • Zaręba, D., 2006: Ekoturystyka (Ecotourism - in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ziarnek, K. and Piątkowska, D. editors, 2010: Wdrażanie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego (The implementation of the European Ecological Network Natura 2000 on the example of Zachodniopomorskie Voivodship - in Polish), Szczecin. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171350911

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.