PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 110 | 125--144
Tytuł artykułu

Elementy procesu innowacyjnego

Warianty tytułu
Elements of Innovation Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzone rozważania pozwalają na sformułowanie określonych konkluzji: 1) skuteczność innowacji związana jest z określeniem kolejności i rodzajów powiązań między czynnościami procesu innowacyjnego; 2) rozważania związane z próbą wyznaczenia modelu tworzenia i realizacji innowacji wymuszają uwzględnienie strategicznego, efektywnościowego, długookresowego celu funkcjonowania przedsiębiorstwa; 3) dyfuzja innowacji jest czynnikiem, który umożliwia skuteczną (zgodnie z wyznaczonym celem strategicznym) realizację procesu innowacyjnego; 4) podażowe spojrzenie przedsiębiorstwa na produkt z punktu widzenia sukcesu polegającego na jego sprzedaży związane jest bezpośrednio z satysfakcją ostatecznego odbiorcy. Ta wzajemna interakcja możliwa jest do osiągnięcia poprzez analizę z punktu widzenia cyklu życia innowacji. (abstrakt autora)
EN
The following questions are being considered in the study: 1. The idea of innovation is defined and the review of literature definitions of innovation processes presented. 2. The review of corporate innovation process models is made, particular attention being paid to linear, interactive and universal models. 3. Innovation diffusion determinants are presented. 4. Innovation life cycle stages are distinguished.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--144
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Bielski I., Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej, Bydgoszcz 2000.
 • Bogdanienko J., Haffer M., Popławski W., Innowacyjność przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, Toruń 2004.
 • Byrski B., Procesy innowacyjne w przemyśle, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1986.
 • Francik A., Pocztowski A., Procesy innowacyjne, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1991.
 • Innowacyjność we współczesnych organizacjach, praca zbiorowa pod red. A. Stabryły, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 • Janasz W., Janasz K., Świadek A., Wiśniewska J., Strategie innowacyjne przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Jasiński A. H., Innowacje produktowe w przedsiębiorstwie i ich uwarunkowania, IPG, Warszawa 1987.
 • Jasiński L. J., Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wyd. Key Text, Warszawa 2009.
 • Kalinowski T. B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Klincewicz K., Polska innowacyjność. Analiza bibliometryczna, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 • Kline S. J., Rosenberg S., An overview of innovation, w: R. Landau, N. Rosen berg, The positive sum strategy. Harnessing technology for economic growth, Washington DC, National Academy Press 1986, przytoczono za: Podręcznik Oslo, Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, Wyd. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Warszawa 1999.
 • Kozioł K., Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Lewin K., Fild theory In socjal science, Harper and Brothers, New York 1951.
 • Luthans F., Organizational behavior, Mc Graw-Hill, New York 1995, przytoczono za: T. B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Łunarski J., Zarządzanie technologiami, Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 • Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 • Parvi A., Innowacje. Podstawy ujęcia modelowego i kwantyfikacja efektów w wa runkach gospodarki rynkowej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Opole 1993.
 • Penc J., Leksykon biznesu, Wyd. Placet, Warszawa 1997.
 • Podręcznik Oslo, Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych doty czących innowacji technologicznych, Wyd. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Warszawa 1999.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Poznańska K., Projekty innowacyjne a zapotrzebowanie na kapitał, w: Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008.
 • Przedpełski R., Innowacje w sektorze nowych technologii w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2007.
 • Rogoda B., Przedsiębiorczość i innowacje, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Kra kowie, Kraków 2005.
 • Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej, PWE, Warszawa 2004.
 • Schroeder R. G., Van de Ven A., Scudder G. D., Polley D., The development of innovation ideas, w: Research on the Management of Innovation, The Minessota Studies, red. A. Van de Ven, Harper Row, New York 1989, przytoczono za: T. B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakoś cią, Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Sfera badawczo-rozwojowa przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, praca zbiorowa pod red. K. Poznańskiej, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 • Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E., Klastry - trochę teorii, w: Klastry, Innowacyjne wyzwanie dla Polski, praca zbiorowa pod red. S. Szultki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, praca zbiorowa pod red. M. Brzezińskiego, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. J. Szabłowskiego, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351143

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.