PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 9 | 81--112
Tytuł artykułu

ONZ-owski system ochrony praw człowieka

Autorzy
Warianty tytułu
The United Nations' Human Rights Protection System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do II wojny światowej uznawanie praw człowieka pozostawało w wyłącznej kompetencji poszczególnych państw. To od nich zależało, czy i które z praw należy uznawać, promować, chronić i realizować. Z wyjątkiem traktatów humanitarnego prawa wojennego oraz konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, nie można mówić o istnieniu w tym okresie międzynarodowego prawa praw człowieka o zasięgu uniwersalnym i regionalnym. Dopiero dramatyczne doświadczenia związane z II wojną światową dowiodły istnienia bezpośredniej zależności między respektowaniem praw człowieka a utrzymaniem pokoju. W takiej atmosferze, wiosną 1945 roku, powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych, a jej utworzenie zapoczątkowało proces określany mianem internacjonalizacji praw człowieka. Pomimo stworzenia silnych struktur organizacyjnych, przyjęcia ogromnej liczby dokumentów międzynarodowych dotyczących praw człowieka, powołania szeregu organów i stworzenia mechanizmów kontrolnych, stan poszanowania paw człowieka na świecie budzi poważne zastrzeżenia. Jawna i bezkarna przemoc, akty ludobójstwa, prześladowania, niejednokrotnie pozostają bez odpowiedzi i ujawniają słabość społeczności międzynarodowej skupionej w szeregach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Artykuł poświęcony jest ONZ-owskiemu systemowi ochrony praw człowieka. Autorka przedstawiła w nim najważniejsze dokumenty wypracowane w ramach tejże organizacji, główne organy odpowiedzialne za prawa człowieka, dokonała analizy poszczególnych mechanizmów kontrolnych i starała się dowiedzieć, na ile są one skuteczne. (abstrakt oryginalny)
EN
Until World War II, the observance of human rights was entirely left to the competence of individual states. Each would alone decide which rights to recognize, promote, protect and observe. Except humanitarian war law and International Labor Organization conventions, at the time there was no international human rights protection law in place at global or regional level. It was not until the dramatic experience of World War II that there came a realization of the direct relationship between the protection of human rights and the ability to keep the peace. In the spring of 1945, these attitudes led to the formation of the United Nations, and its emergence initiated the process referred to as the internationalization of human rights. Although a solid organizational structure was created, a vast number of international documents concerning human rights were adopted, an array of international bodies were established and control mechanisms were put in place, the observance of human rights worldwide still leaves much to be desired. Unconcealed and unpunished violence, genocide and persecution often go unnoticed, meeting with no reaction whatsoever and revealing an essential weakness of the international community represented by the United Nations. The paper is devoted to the United Nations' system of human rights protection. The author discusses the most relevant documents elaborated within and under the auspices of this organization, presents the international authorities responsible for the protection of human rights, offers a review of specific control mechanisms, and attempts an assessment of how effective these mechanisms are. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
  • Kuźniar R., Prawa człowieka, prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2000.
  • Resich Z., Międzynarodowa ochrona praw człowieka, Warszawa 1981.
  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, w: A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 1998.
  • Michalska A., Komitet Praw Człowieka. Kompetencje, funkcjonowanie, orzecznictwo, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 1994.
  • Konwencja w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, w: Wybrane Dokumenty ONZ-owskie, Materiały Pomocnicze, XVII Kurs "Prawa i wolności człowieka", Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, 2000, s. 52-63.
  • Łopatka A., System międzynarodowej ochrony praw człowieka, w: Ochrona praw człowieka, praca zbiorowa pod red. L. Wiśniewskiego, Scholar, Warszawa 2000.
  • Ośrodek Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Warszawie, http://www.unic.un.org.pl/kalendarium/system_nz_wpigulce_organy.php
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.