PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 278-2 Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych | 330--339
Tytuł artykułu

Badanie i analiza przemian modelu płodności kobiet na wsi

Warianty tytułu
Examination and analysis of changes in female fertility model for rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyniki ogólnopolskich reprezentacyjnych badań nad rozrodczością w środowisku wiejskim i analogicznych badań monograficznych /w wybranych wioskach/, świadczę o wyraźnej modyfikacji modelu rozrodczości kobiet wiejskich, jaka dokonała się w Polsce po drugiej wojnie światowej. Zmianie kalendarza urodzeń i skróceniu cyklu rozrodczego rodziny wiejskiej towarzyszyło zmniejszanie się rozmiarów potomstwa finalnego /przy powszechnej tendencji posiadania dziecka/. Całkowita dzietność małżeństwa na poziomie 2,2 - 2,3 zapewnia jak wiadomo poziom reprodukcji prostej. Uzyskane w badaniu reprezentacyjnym średnie, obliczone dla poszczególnych generacji 1 kohort małżeńskich /również w przypadku kohorty najmłodszej - ze średnią 2,5/ są wyższe od wymienionych wartości granicznych. Przypomnijmy Jednak, iż w momencie badania udział mężatek w wieku 20-34 lata /tj. w wieku najbardziej znaczącym dla procesu reprodukcji/ zamieszkujących tereny wiejskie ukształtował się na poziomie ok. 37% wobec 63X w przypadku kobiet zamieszkałych w miastach. Według danych Ankiety Rodzinnej 1977, mężatki - mieszkanki miast należące do generacji najpłodniejszych - szacowały rozmiary dzietności całkowitej na 2,1, a w kolejnej grupie wieku /30-34 lata/ na 2t2 - to Jest na granicy lub poniżej poziomu reprodukcji prostej. Należy się spodziewać, że jeśli nawet trwający /już poza momentem obserwacji/ proces reprodukcji, wprowadzi pewną korektę do uzyskanych przez nas wartości wybranych parametrów /dotyczy to w szczególności generacji młodszych/ to zaobserwowane tendencje zostanę utrzymane. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
Bibliografia
  • Skrętowicz B., Bylina J., Przebieg procesu rozrodczości w kohortach rzeczywistych /ogólnopolska ankieta: Wielkość rodziny wiejskiej i jej uwarunkowania/, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.t.5 /maszynopis/ nr 36, archiwum badań PW 11.5.Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa, 1984.
  • Skrętowicz B., Ekonomiczno-społeczne determinanty rozrodczości kobiet wiejskich w Polsce, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.05 /maszynopis/ nr 37, archiwum badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
  • Badanie przeprowadzono w latach 1948-1980 w ramach PW 11.5 koordynowanego przez Instytut Statystyki i Demografii SGPiS - temat 11.5.2. 09 - "Czynniki warunkujące proces reprodukcji ludności w środowisku wiejskim" - pod kierownictwem dr Biruty Skrętowicz.
  • Henry L.: Demographie, Analyse et modeles, Larousse, Paris, 1972.
  • Styś W.: Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, PWN. Wrocław, 1959.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.