PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | nr 278-2 Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych | 305--313
Tytuł artykułu

Modele demograficzne na potrzeby analizy i sterowania rozwodem społeczno-gospodarczym

Autorzy
Warianty tytułu
Demographic modes for the purposes of socio-economic development analysis and control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadniczym celem prac objętych tematem 11.5.2.03 było zbadanie przydatności pewnych modeli demograficznych do analizy i prognozowania zjawisk ludnościowych. Wyodrębniono następujące zadania badawcze: a/ zagadnienie prognozowania gospodarstw domowych, b/ badanie przydatności modeli demograficznych typu makro do analizy i prognozowanie zjawisk ludnościowych, c/ teoria sterowania w zastosowaniu do zjawisk ludnościowych, d/ modyfikacja metody W. Brassa na potrzeby prognozowania umieralności. Realizacja zadań 2.1. Zagadnienie prognozowania gospodarstw domowych Program badania w zadaniu badawczym 11.5.2.03 a/ obejmował: -badanie wpływu rozwoju społeczno-gospodarczego na częstość tworzenia gospodarstw domowych, -próbę budowy modeli z uwzględnieniem wpływu rozwoju społeczno-gospodarczego na częstość tworzenia gospodarstw domowych, -próbę podziału miast i wsi kraju na regiony podobne ze względu na struktury demograficzne głów gospodarstw domowych przy uwzględnieniu podziałów administracyjnych sprzed i po 1975 r., -zastosowanie uzyskanego w wyniku powyższego, podziału rozszerzonego zbioru danych do prognozy stanu i struktury gospodarstw domowych, -weryfikację otrzymanego modelu i ocenę uzyskanych wyników, -badanie technik estymacji macierzy przejścia w tzw. "metodzie dodawania efektywnej informacji" na potrzeby prognozowania gospodarstw domowych , -ocenę przydatności powyższej metody do prognozowania gospodarstw domowych. Podjęte prace badawcze były kontynuację dociekań nad metodykę prognozowania stanu i struktury gospodarstw domowych prowadzonych w latach 1976-1980. Najpierw dokonano analizy stosowanych dotychczas metod i rozpatrzono kwestie powstające w trakcie stosowania tych metod. Autorzy opracowania prezentujący analizę dochodzę do wniosku zgodnego z konkluzję sformułowane już w raporcie z badania przeprowadzonego w poprzednim pięcioleciu, iż najprostsze, uniwersalne i dość precyzyjną metodę prognozowania zarówno liczby, jak i struktury gospodarstw domowych według ich wielkości, jest metoda współczynników głów gospodarstw domowych. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
 • Bażańska T., Link K. , Analiza przydatności istniejących modeli do prognozowania gospodarstw domowych, opracowanie merytoryczne /maszynopis/, nr 25, archiwum badań PW 11.5 Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1983.
 • Baźańska T., Zasępa R ., Metodyka prognozowania stanu i struktury gospodarstw domowych i rodzin, "Biuletyn Rzędowej Komisji Ludnościowej" nr 31, Warszawa 1982, s. 18-29, /wyniki z badań PW 11.5/.
 • Link K., Badanie wpływu rozwoju społeczno-gospodarczego na tworzenie gospodarstw domowych oraz próba budowy modeli uwzględniających wpływ rozwoju społeczno-gospodarczego na częstość tworzenia gospodarstw domowych, opracowanie merytoryczne z tematu 11.5.2.03. /maszynopis/, nr 26, archiwum badań PW 11.5., Warszawa 1985.
 • Materiały z seminarium grupy tematycznej 11.5.2. Problemu Węzłowego 11.5 nt. "Metodologiczne problemy pomiaru i analizy procesu reprodukcji" Warszawa 30 XI 1982. Archiwum Badań PW 11.5. nr 201.
 • Prognozowanie demograficzne a rozwój społeczno-gospodarczy, pod red. O.Z. Holzer i F.Stokowski. Monografie i Opracowania SGPiS, podseria: "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", nr 184/3, Instytut Statystyki 1 Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
 • Workihg Papers, NIDI, Holandia /w druku/.
 • Zasępa R., Bolesławski L., Olko M., Metodyka prognozowania stanu i struktury demograficzno-społecznej, seria Monografie i Opracowania, podseria "Optymalizacja struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej" nr 126/6, Instytut Statystyki i Demografii SGPIS, Warszawa 1983, s. 44-57.
 • Ładoś B., Konstrukcja prognozy tablicy trwania życia w oparciu o model typu W. Brassa, raport cząstkowy nr 364 z tematu 11.5.6.01 PW 11.5 Warszawa 1980.
 • Brass W., On the Scale of Mortality, w: W. Brass /ed./ "Biological Aspects of Demography", London: Taylor and Francis, 1971.
 • Zaba B., The Four-Parameter Logit Life Table System, Population Studies 33, 1 marzec 1979, s. 79-100.
 • Ewbank D.C., Gomez de Leon J.C., Stoto M.A., A Reducible Four-Parameter System of Model Life Tables, Population Studies 37, 1 marzec, 1983, s. 105-127.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.