PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 135 | 57--71
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie zawartości różnych frakcji fosforu w glebach łąk porolnych w sąsiedztwie składowiska nawozów mineralnych w Tarnawie Wyżnej (Bieszczady Zachodnie)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Diversity of Different Fractions of Phosphorus in Grassland Soils of Agricultural Lands in the Vicinity of a Fertilizer Stockpile in Tarnawa Wyżna (Western Bieszczady Mts)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było przedstawienie zawartości różnych form fosforu (Ptot, Porg, P-Al, P-Fe, P-Ca, Plab) w profilu glebowym typowych gleb łąk porolnych w Tarnawie Wyżnej (Bieszczady Zachodnie) oraz zaprezentowanie przestrzennego zróżnicowania tych form w poziomach stropowych gleb w nawiązaniu do podstawowych właściwości gleby i występującego na tym terenie składowiska nawozów mineralnych. W toku badań laboratoryjnych oznaczono podstawowe właściwości gleby oraz wykonano szereg ekstrakcji form fosforu (Porg, Plab, P-Al, P-Fe, P-Ca). Całkowita zawartość fosforu została obliczona jako suma fosforu związanego we frakcjach mineralnej i organicznej. Badane gleby charakteryzują się zawartością fosforu typową dla gleb występujących w średnich szerokościach geograficznych oraz typowym rozkładem poszczególnych frakcji fosforu dla gleb słabo kwaśnych. Ponadto stwierdzono, że wpływ składowiska na gleby ogranicza się do najbliższego sąsiedztwa pryzmy nawozów. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a study on the diversity of different fractions of phosphorus in former agricultural (grassland) soils around a stockpile of mineral fertilizers in Tarnawa Wyżna (Bieszczady National Park). The main properties taken into consideration include basic soil analyses and extractions of phosphorus forms (Porg, Plab, P-Al, P-Fe, P-Ca). The total phosphorus content is calculated as the sum of organic and mineral phosphorus. The main aim of the study is to present the content of different forms of phosphorus in the profiles of typical grassland soils in Tarnawa Wyżna as well as to the spatial diversity of these forms in the uppermost soil horizons in relation to the basic properties of the soil. The results indicate that the analyzed soils are characterized by a distribution of phosphorus and its various fractions typical of slightly acidic Cambisols and grassland soils used for agricultural purposes. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Anderson G., 1980, Assessing Organic Phosphorus in Soils, [w:] F.E. Khasawneh et al. (red.), The Role of Phosphorus in Agriculture, Soil Science Society of America, Medison, Wisconsin USA, 411-431.
 • Bednarek R., Markiewicz M., 2007, Zawartość fosforu w glebach jako wskaźnik dawnej działalności człowieka na wczesnośredniowiecznych grodziskach w Pokrzydowie i Gronowie (Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie), [w:] E. Smolska, P. Szwarczewski (red.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, Wydawnictwo SWPR, Warszawa, 7-14.
 • Czępińska-Kamińska D., 1992, Wpływ procesów glebotwórczych na rozmieszczenie mineralnych związków fosforu w glebach, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Drewnik M., Stolarczyk M., Jelonkiewicz Ł., 2012, Odczyn masy torfowej w stropowej części torfowiska Wołosate i w jego otoczeniu (Bieszczadzki Park Narodowy), Roczniki Bieszczadzkie 20, 296-308.
 • Drewnik M., Kacprzak A., Stolarczyk M., 2013, Wpływ składowiska nawozów mineralnych na właściwości gleb i wód w obszarze chronionym na przykładzie Tarnawy Wyżnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym, Roczniki Bieszczadzkie 21, 318-335.
 • Kacprzak A., 2003, Pokrywy stokowe jako utwory macierzyste gleb Bieszczadów Zachodnich, Roczniki Gleboznawcze 54(3), 97-110.
 • Kacprzak A., Drewnik M., Musielok Ł., 2012, Właściwości i klasyfikacja gleb powstałych na holoceńskich osadach rzecznych w dolinie Górnego Sanu w rejonie Tarnawy Wyżnej, Roczniki Bieszczadzkie 20, 281-295.
 • Kocowicz A., 1998, Zawartość fosforu w glebach Karkonoskiego Parku Narodowego, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 464, 231-239.
 • Koper J., 1996, Zmiany zawartości fosforu związków organicznych i jego frakcji w glebie wywołane wieloletnim nawożeniem organicznym, Rozpr. Nr 75., ATR, Bydgoszcz.
 • Korzeniak J., 2005, Wpływ zaburzeń antropogenicznych na zróżnicowanie roślinności łąk doliny Wołosatki w Bieszczadzkim Parku Narodowym, Roczniki Bieszczadzkie 13, 67-173.
 • Kuo S., 1996, Phosphorus, [w:] D.L. Sparks (red.), Methods of Soil Analysis, Part 3 - Chemical Methods, Soil Science Society of America, Madison, 894-897.
 • Lemanowicz J., Koper J., 2009, Zawartość wybranych form fosforu w glebie i koniczynie łąkowej oraz aktywność fosfataz glebowych na tle zróżnicowanego nawożenia mineralnego i organicznego, Woda-Środowisko-Obszary wiejskie t. 9, z. 4(28), 119-139.
 • Lindsay W.L., 1979, Chemical equilibria in soils, John Wiley & Sons, New York.
 • Pakuła K., Kalembasa D., 2008, Frakcje fosforu w leśnych glebach płowych Niziny Południowopolskiej, Roczniki Gleboznawcze 59, 161-166.
 • Potarzycki J., 2000, Forms of phosphorus in long-lasting soils fertilization with mineral and organic fertilizers, [w:] Chemistry for agriculture. Science, industry, technology, marketing, International scientific-research seminar, Velke Losiny, Czech Republic, Oficyna Wydaw. PWroc., 69-76.
 • Potarzycki J., 2003, Fosfor w glebie, Journal of Elementology 8, 19-32.
 • Sanyal S.K., de Datta S.K., 1991, Chemistry of Phosphorus Transformations in Soil, Adv. Soil Sci. 16, 1-120.
 • Sapek A., 2007., Przyczyny zwiększania się zasobów fosforu w glebach polskich, Roczniki Gleboznawcze 58(3/4), 110-118.
 • Sapek A., Sapek B., Chrzanowki S., Nadany P., Urbaniak M., 2004, Wymywanie fosforanów z odwadnionych gleb torfowych po ich denaturalizacji - w świetle projektu "Prowater", Roczniki Gleboznawcze 55(3), 173-183.
 • Skiba S., 1993, Pokrywa glebowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jej rola w funkcjonowaniu ekosystemów, Roczniki Bieszczadzkie 2, 33-40.
 • Skiba S., Drewnik M., Prędki R., Szmuc R., 1998, Gleby Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Monografie Bieszczadzkie 2, Ustrzyki Dolne.
 • Skiba S., Żyła M., Klimek M., Prędki R., 2006, Gleby Doliny Górnego Sanu w Bieszczadzkim Parku Narodowym, Roczniki Bieszczadzkie 14, 215-220.
 • Socha T., Andrzejewski M., Świerkowska E., 1990, Zastosowanie oznaczania fosforanów w badaniach archeologicznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu 526, 198-203.
 • Systematyka gleb Polski, 2011, Roczniki Gleboznawcze 62(3), 5-142.
 • Toor G.S., Condron L.M., Hong J.D., Cameron K.C., Cade-Menun B.J., 2003, Characterization of organic phosphorus in leachate from a grassland soil, Soil Biology & Biochemistry 35, 1317-1323.
 • Tyler G., 2002, Phosphorus fractions in grassland soils, Chemosphere 48, 343-349.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.