PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | nr 1 (10) | 17--32
Tytuł artykułu

Global Consumption Trends and Consumption of Ecological Food in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Globalne trendy konsumpcyjne a konsumpcja żywności ekologicznej w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie zależności między wybranymi globalnymi trendami konsumpcyjnymi a perspektywami rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę trzech wybranych globalnych trendów konsumenckich: LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), Simple Living oraz Slow Money oraz podjęto próbę oceny ich wpływu na konsumpcję żywności ekologicznej w Polsce. Wydaje się uzasadnione przypuszczenie, że upowszechnianie się wymienionych wyżej trendów będzie wpływać na wzrost popytu i konsumpcji żywności ekologicznej w Polsce. Stwierdzenie to ma ważne implikacje dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców tego typu żywności, mogą oni bowiem odpowiednio dostosować swoje działania do zmieniających się zwyczajów żywieniowych polskich konsumentów, na przykład zwiększając produkcję lub rozszerzając sieć sprzedaży czy dystrybucji. Ponadto można również zaobserwować wpływ pojawienia się w Polsce globalnych trendów konsumpcyjnych na społeczeństwo. Trendy te kształtują bowiem sposób myślenia, style życia i systemy wartości wyznawane przez różne grupy społeczne oraz zmieniają sposób zachowania jednostek, zarówno w odniesieniu do konsumpcji jak i w innych aspektach życia.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is aimed at examination of dependences between the selected global consumption trends and the perspectives for development of the market for ecological food in Poland. In their article, the authors presented a concise characteristic of the three selected global consumer trends: LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), Simple Living, and Slow Money as well as they undertook an attempt to assess their impact on consumption of ecological food in Poland. There seems justified the assumption that dissemination of the above-mentioned trends will affect the growth of demand and consumption of ecological food in Poland. This statement has important implications for manufacturers, distributors, and sellers of this type of food as they can adequately adjust their actions to the changing nutrition habits of Polish consumers, for example, increasing production or expanding the network of sales or distribution. Moreover, one may also observe the impact of the appearance in Poland of the global consumption trends on the society. These trends shape the way of thinking, lifestyles, and systems of values shared by various social groups, and they change the way of conduct of individuals, both related to consumption and other aspects of life.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--32
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Ernst &Young Polska
Bibliografia
  • Bylok F. (2013), Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium socjologiczne [Consumption, consumer and consumption society in the contemporary world. Sociological study], Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice.
  • Cortese A. (2003), They Care About the World (and They Shop, Too), "New York Times", Business Section, 20 July.
  • Domestic sales: Total sales, share of overall market, per capita consumption, exports and imports 2009-2012, http://www.organic-world.net/statistics-data-tables-excel.html?&L=0%29
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.