PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 20 | 192
Tytuł artykułu

Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszej pracy jest określenie czynników determinujących bezpieczeństwo opakowań, a także opis i ocena uwarunkowań procesu zapewnienia bezpieczeństwa materiałów opakowaniowych i opakowań z nich wykonanych, przeznaczonych do kontaktu z żywnością. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
192
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Abd El-Aziz S. [2011], Control Strategies of Stored Product Pests, "Journal of Entomology" 8(2).
 • About FSAP [2010], http://www.foodsafetyallianceforpackaging.com, 15.12.2010.
 • Arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu obrotu żywnością/materiałami i wyrobami [2008], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu produkcji żywności/materiałów i wyrobów [2008], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych [2005], red. M. Lisińska-Kuśnierz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Barnes K., Sinclair C. [2007], Chemical Migration and Food Contact Materials, Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 • Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I. [2009], Sensoryczne badania żywności. Podstawy - Metody - Zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 • Baza danych systemu RASFF [2011], https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal, 10.03.2011.
 • Begley T.H. [1997], Methods and Approaches Used by FDA to Evaluate the Safety of Food Packaging Materials, "Food Additives & Contaminants", vol. 14, nr 6-7.
 • Bielańska E. [2004], Migracja substancji szkodliwych z opakowania do żywności, Annales UMCS, sectio E, vol. 59, nr 1.
 • Bix L. i in. [2009], Packaging Design and Development [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 • Blackman I.C., Frank J.F., [1996], Growth of Listeria Monocytogenes as a Biofilm on Various Food-Processing Surfaces, "Journal of Food Protection", nr 8.
 • Blakistone B., Chen Y. [2009], Hazard Analysis and Critical Control Points [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 • Bohdan M. [2006], Wpływ opakowań giętkich na bezpieczeństwo zapakowanej żywności [w:] Jakość i bezpieczeństwo żywności. Uwarunkowania surowcowe, technologiczno- -produkcyjne i prawne, red. D. Witrowska-Rejchert, D. Nowak, SGGW, Warszawa.
 • Bohdan M. [2007], Wpływ opakowań na bezpieczeństwo żywności, "Przemysł Spożywczy" nr 2.
 • Borch E., Nerbrink E., Svensson P. [1988], Identification of Major Contamination Sources During Processing of Emulsion Sausage, "International Journal of Food Microbiology", vol. 7, nr 4.
 • Borusiewicz A. [2008], Alerts and Notifications Concerning Packaging in RASFF [w:] Proceedings of the 16th IGWT Symposium, vol. I, 18-22 August, Suvon, Korea.
 • Bower C.K., McGuire J., Daeschel M.A. [1996], The Adhesion and Detachment of Bacteria and Spores on Food Contact Surfaces, "Trends in Food Science and Technology", nr 7.
 • Brandsch J. i in. [2002], Migration Modeling as a Tool for Quality Assurance of Food Packaging, "Food Additives & Contaminants", vol. 19, Supplement.
 • Brooks D. [2000], Types of Plastics Materials, Barrier Properties and Applications [w:] Materials and Development of Plastic Packaging for the Consumer Market, eds. G.A. Giles, D.R. Bain, Sheffield Academic Press, Sheffield.
 • Brown H., Williams J. [2005], Packaged Product Quality and Self-life [w:] Food Packaging Technology, eds. R. Coles, D. McDowell, M.J. Karwin, CRC Press, London.
 • Bureau G. [1996], Packaging and Microbiology [w:] Food Packaging Technology, vol. 1, eds. G. Bureau, J.L. Multon, VCH Publisher, New York.
 • Castle L. [2007], Chemical Migration into Food: An Overview [w:] Chemical Migration and Food Contact Materials, eds. K.A. Barnes, C.R. Sinclair, D.H. Watson, Woodhead Publishing in Food Science, Technology and Nutrition, Cambridge.
 • Chung S.K. i in. [2011], Barrier Property and Penetration Traces in Packaging Films against Plodia Interpunctella (Hiibner) Larvae and Tribolium Castaneum (Herbst) Adults, "Journal of Products Research", nr 47.
 • Code for Good Manufacturing Practices for the European Aluminium Industry, Good Manufacturing Practice for Aluminium Alloy Semi and End Products Intended to Come into Contact with Foodstuff [2008], European Aluminium Industry, 1.08.2008.
 • Cooksey K. [2008], Interaction of Food and Packaging Contents [w:] Intelligent and Active Packaging for Fruits and Vegetables, ed. Ch.L. Wilson, CRC Press, Boca Raton, London, New York.
 • Cruz J.M. i in. [2008], Studies of Mass Transport of Model Chemicals from Packaging into and within Cheeses, "Journal of Food Engineering" vol. 87.
 • Czerniawski B., Mielniczuk Z. [2007], Wymagania higieniczno-sanitarne w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, "Opakowanie", nr 9.
 • Czerniawski B., Czerniawski J. [2012], Opakowania z tworzyw sztucznych produkowane i stosowane w Polsce, Wydawnictwo Business Image, Warszawa.
 • Ćwiek-Ludwicka K. [2006], Bezpieczeństwo zadrukowanych opakowań do żywności - regulacje prawne w UE i w Polsce, "Opakowanie", nr 9.
 • Ćwiek-Ludwicka K. i in. [2003a], Opakowania jako potencjalne źródło zanieczyszczenia żywności, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", Suplement.
 • Ćwiek-Ludwicka K. i in. [2003b], Politereftalan Etylenu (PET) - aspekty zdrowotne i zastosowanie do pakowania żywności, "Rocznik PZH" 54, nr 2.
 • Ćwiek-Ludwicka K., Stelmach A., Półtorak H. [2007], Bezpieczeństwo materiałów do kontaktu z żywnością w systemie RASFF, "Rocznik PZH" 58, nr 4.
 • Dixon J. [2000], Development of Flexible Plastic Packaging [w:] Materials and Development of Plastic Packaging for the Consumer Market, eds. G.A. Giles, D.R. Bain, Sheffield Academic Press, Sheffield.
 • Donetzhuber A. [1999], Analytical Characterization of the Gas Phases in Paper and Board Products, Nordic Pulp and Paper Research Journal, vol. 14, nr 1.
 • Doroszewicz S. [1996], Właściwości barierowe folii opakowaniowych, "Opakowanie", nr 5.
 • Doyon G., Lagimoniere M. [2009], Product Quality and Information Traceability [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 • Drzewińska E., Szadowiak K. [2005], Zasady dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dotyczące opakowań z tektury litej i tektury falistej, "Opakowanie", nr 9.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, Dz.U. L 365 z 31.12.1994.
 • Dzwolak W. [2008], Bezpieczeństwo żywności wg ISO 22000. Produkcja, obrót żywnością i gastronomia, Wydawnictwo BD Long, Olsztyn.
 • Edwards M. [2004], Detecting Foreign Bodies in Food, Woodhead Publishing Ltd and CRC Press LLfc, Boca Raton, Cambridge.
 • Europejski system zapewniania bezpieczeństwa. Informacje ogólne [2011], http://www.pkn.pl/informacje-ogolne, 7.01.2011.
 • Fankhauser-Noti A., Grob K. [2006], Migration of Plasticizers from PVC Gaskets of Lids for Glass Jars into Oily Foods: Amount of Gasket Material in Food Contact, Proportion of Plasticizer Migrating into Food and Compliance Testing by Simulation, "Trends in Food Science & Technology", vol. 17.
 • Ferris F.G. i in. [1989], Metal Interactions with Microbial Biofilms in Acidic and Neutral pH Environments, "Applied and Environmental Microbiology", vol. 55, nr 5.
 • Forgsen G. [1999], Taint and Odour Related Quality Monitoring of Two Food Packaging Board Products Using Gas Chromatography, Gas Sensors and Sensory Analysis, "Nordic Pulp & Paper Research Journal", vol. 14, nr 1.
 • Franz R., Stormer A. [2008] Migration of Plastic Constituents [w:] Plastic Packaging. Interactions with Food and Pharmaceuticals, eds. O.G. Piringer, A.L. Baner, 2nd completely revised ed., Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.
 • Franz R., Welle F. [2008], Migration Measurement and Modelling from Poly (Ethylene Terephthalate) (PET) into Softdrinks and Fruit Juices in Comparison with Food Simulants, "Food Additives and Contaminants", vol. 25(8).
 • Frisell H. [2002], Analysis of Hecanal Emission from Packaging Board Products Using MHE-GC, "Nordic Pulp & Paper Research Journal", vol. 17, nr 1.
 • Garcia R.S. i in. [2006], Revision of Analytical Strategies to Evaluate Different Migrants from Food Packaging Materials, "Trends in Food Science & Technology", vol. 17.
 • Gilbert S.G. [1976], Migration of Minor Constituents from Food Packaging Materials, "Journal of Food Science", vol. 41, nr 4.
 • Global Standard BRC/IOP for Packaging and Packaging Materials [2008], nr 3, British Retail Consortium, London.
 • Golden R. [2007], Food Packaging Safety, "Radtech Report", March/April.
 • Good Manufacturing Practice for the Manufacture of Paper and Boardfor Food Contact [2010], CEPI, Brussels.
 • Grabowski L.M. [2004], Bezpieczeństwo żywności - system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej, Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie, Warszawa.
 • Graves M., Smith A., Batchelor B. [1998], Approaches to Foreign Body Detection in Foods, "Trends in Food Science & Technology", vol. 9, nr 1.
 • Guidelines for Good Manufacturing Practice for Plastic Materials and Articles Intended for Food Contact Applications [2008], Plastics Europe, Cefic-FCA, EuPC, 18.04.2008.
 • Hamdani M., Feigenbaum A., Vergnaud J.M. [1997], Prediction of Worst Case Migration from Packaging to Food Using Mathematical Models, "Food Additives and Contaminants", vol. 14(5).
 • Hamrol A. [2007], Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa.
 • Han J.H. [2005], Innovation in Food Packaging, Elsevier Academic Press, San Diego, London.
 • Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. [2009], The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer, New York.
 • Highland H.A. [1984], Insects Infestation of Packages [w:] Insect Management for Food Storage and Processing, ed. F.J. Baur, Association of Cereal Chemists, St. Pail.
 • Holmes M.J. i in. [2005], Dietary Exposure to Chemical Migrants from Food Contact Materials: A Probabilistic Approach, "Food Additives & Contaminants", vol. 22, nr 10.
 • Hotchkiss J.H. [1988], An Overview of Food and Food Packaging Interactions, American Chemical Society, Washington.
 • Hou X., Fields P., Taylor W. [2004], The Effect of Repellents on Penetration into Packaging by Stored-Product Insects, "Journal of Stored Products Research", vol. 40.
 • Hyde F.W., Alberg M., Smith K. [1997], Comparison of Fluorinated Polymers against Stainless Steel, Glass and Polypropylene in Microbial Biofilm Adherence and Removal, "Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology", vol. 19, nr 2.
 • Industry Guideline for the Compliance of Paper & Board Materials and Articles for Food Contact [2010], CEPI, CITPA, Brussels.
 • Informacje ogólne - Materiały opakowaniowe, opakowania. Sprzęt i urządzenia dla przemysłu spożywczego i zakładów żywienia wyroby gospodarstwa domowego, naczynia kuchenne i stołowe, inne wyroby do kontaktu z żywnością [2010], Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, http://www.pzh.gov.pl/page/fileadmin/user_upload/zaklady/ZBZPU/oferta/materialydokontaktuzzywnoscia.pdf, 26.11.2010.
 • Jakowski S. [2007], Rola opakowań w ochronie zapakowanych produktów, "Opakowanie", nr 12.
 • Jakowski S. [2008], Jak należy zapakować produkty spożywcze, "Opakowanie", nr 9.
 • Jansen R., Schellnove G. [1999], Tamper Evidence - a Vital Issue in Packaging Development, "Packaging Technology and Science", nr 12.
 • Jedlicka W. [2008], Packaging Sustainability. Tools, Systems and Strategies for Innovative Package Design, Wiley, New York.
 • Johnson A. [2009], Sustainable Packaging [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 • Kamińska-Bach G., Kortylewska K. [2006], Porównawcze wyniki badań migracji globalnej z folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych do płynów modelowych imitujących tłuszcze oraz do mediów badawczych w teście alternatywnym, "Opakowanie", nr 9.
 • Kańczukowska-Stadnik A. [2008], Uwarunkowania procesu rozwoju innowacji produktowych na przykładzie rynku opakowań, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Katan L.L. [1996], Migration from Food Contact Materials, Chapman & Hall. London.
 • Karta charakterystyki materiału A [2008], Polska.
 • Karta charakterystyki B [2009], Polska.
 • Karta charakterystyki D [2010], Polska.
 • Kawo A., Abdulmumin F. [2009], Microbiological Quality of Re-packaged Sweets Sold in Metropolitan Kano, Nigeria, "Bayero Journal of Pure and Applied Sciences", vol. 2, nr 1.
 • Kierunki rozwoju branży materiałów opakowaniowych i opakowań z tworzyw sztucznych oraz systemów pakowania z ich udziałem [2008], COBRO, Warszawa.
 • Kirchner M. [2009], Traceback - uniwersalny system traceability, "Logistyka", nr 1.
 • Kirwin M.J. [2005], Paper and Paperboard Packaging Technology, Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
 • Knorr D. i in. [2004], Applications and Potential of Ultrasonics in Food Processing, "Trends in Food Science & Technology", vol. 15, nr 5.
 • Kolek Z. [2002], Prognozowanie wybranych parametrów materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie Nr 155, Kraków.
 • Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. [2010], Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
 • Kondej D. [2007], Metale ciężkie - korzyści i zagrożenia dla zdrowia i środowiska, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 2.
 • Kontakt z żywnością [2007], "Bezpieczeństwo i Higiena Żywności", nr 5/46.
 • Koronacki J., Mielniczuk J. [2001], Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa.
 • Kręgiel D. [2012], Właściwości adhezyjne bakterii z rodzaju Asaia, "Ochrona przed Korozją" 9s/A.
 • Lau O., Wong S. [2000], Contamination in Food from Packaging Material, "Journal of Chromatography A", vol. 882, nr 1-2.
 • Lee D., Yam K., Piergiovanni L. [2008], Food Packaging Science and Technology, CRC Press, Boca Raton, New York.
 • Lees M. [2003], Food Authenticity and Traceability, Woodhead Publishing Ltd, Cambridge.
 • Leks-Stępień J. [2007], Potencjalne źródła zanieczyszczeń opakowań papierowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, "Opakowanie", nr 7.
 • Limbach H.J., Kremer K. [2006], Multi-scale Modelling of Polymers: Perspectives for Food Materials, "Trends in Food Science & Technology", vol. 17.
 • Linssen J.P.H. [1992], Influence of Polystyrene and Polyethylene Packaging Materials on Food Quality, PhD thesis, Wageningen Agricultural University, Wageningen.
 • Linssen J.P.H., Roozen J.P. [1994], Food Flavor and Packaging Interactions [w:] Food Packaging and Preservation, ed. M. Mathlouthi, Aspen Publisher Inc., Gaithersburg.
 • Lisińska-Kuśnierz M. [2010a], Packaging Science in 21st Century [w:] Selected Logistical Problems in Assurance of Products Quality, red. J. Żuchowski, R. Zieliński, Politechnika Radomska, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 • Lisińska-Kuśnierz M. [2010b], Społeczne aspekty w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lisińska-Kuśnierz M. [2011a], Postrzeganie bezpieczeństwa opakowań przez konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 1.
 • Lisińska-Kuśnierz M. [2011b], Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań oraz zapakowanych produktów, "Opakowanie", nr 4.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. [2006], Opakowania w ochronie konsumenta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Kawecka A. [2010], Bezpieczeństwo opakowań. Etap I. Zakres zagrożeń związanych z opakowaniami i wymagania formalne, temat nr 18/ KOT/1/2010/S/531, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A. [2012], Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw, "Handel Wewnętrzny", nr 1(336).
 • Matsunaga M., Whitney P.J. [2000], Surface Changes Brought about by Corona Discharge Treatment of Polyethylene Film and the Effect on Subsequent Microbial Colonization, "Polymer Degradation and Stability", vol. 70, nr 3.
 • Marsh K., Bugusu B. [2007], Food Packaging - Roles, Materials, and Environmental Issues, "Journal of Food Science", vol. 72, nr 3.
 • Migut G. [2009], Zastosowanie technik analizy skupień i drzew decyzyjnych do segmentacji rynku, materiały StatSoft Polska, Kraków.
 • Musiał M., Sikora T. [2005], Standardy BRC i IFS, "Agro Przemysł", nr 2.
 • Newton J. [1988], Insects and Packaging: A Rewiew, "International Biodeterioration", vol. 24.
 • Normy w systemie oceny zgodności [2011], http://www.pkn.pl/normy-w-systemie-oceny-zgodnosci, 7.01.2011.
 • Nowicki P. [2005], Wymagania prawne oraz obowiązki producentów materiałów opakowaniowych i opakowań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 675.
 • Ossberger M. [2009], Migration from Food Contact Materials [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 • Ozimek I. [2008], Ochrona konsumenta na rynku żywności, SGGW, Warszawa.
 • Petersen J.H. [2003], Migration of Compounds from Food Contact Materials and Articles [w:] Food Safety: Contaminants and Toxins, ed. J.P.F. D'Mello, CAB International, Oxon.
 • Perez-Rodrigues F. i in. [2008], Understanding and Modelling Bacterial Transfer to Foods, "Trends in Food Science and Technology", nr 19.
 • Plastic Packaging Interactions with Food and Pharmaceuticals [2008], eds. O. Pringer, A. Baner, 2nd ed., Wiley-Vch, Weinheim.
 • PN-A-75052/20:1990. Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne. Metody badań mikrobiologicznych. Badanie stanu higienicznego opakowań, urządzeń i sprzętu pomocniczego.
 • PN-A-82055-19:2000. Mięso i przetwory mięsne. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni urządzeń, sprzętów, pomieszczeń oraz opakowań i rąk pracowników.
 • PN-C-89258-2:1997. Tworzywa sztuczne. Folie opakowaniowe. Folia z polietylenu małej gęstości.
 • PN-EN 787:1998. Torebki do transportu produktów spożywczych. Torebki z folii polietylenowej.
 • PN-EN 1186-1:2005. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Cześć 1: Przewodnik dotyczący wyboru warunków badań migracji globalnej.
 • PN-EN 1186-3:2005. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Cześć 3: Metody badania migracji globalnej do wodnych płynów modelowych przez całkowite zanurzenie.
 • PN-EN 1186-14:2005. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Cześć 14: Metody badań migracji globalnej z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z produktami spożywczymi zawierającymi tłuszcze, w testach substytucyjnych z zastosowanie izooktanu i etanolu 95% jako mediów substytucyjnych.
 • PN-EN 1230-1:2009. Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością. Analiza sensoryczna. Część 1: Zapach.
 • PN-EN 13428:2007. Opakowania. Wymagania dotyczące wytwarzania i składu. Zapobieganie poprzez redukcję u źródła.
 • PN-EN 14233:2003. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Tworzywa sztuczne. Ustalanie optymalnej temperatury przy badaniach migracji tworzyw sztucznych w kontakcie z żywnością przy ogrzewaniu w kuchenkach mikrofalowych i piekarnikach konwencjonalnych.
 • PN-EN 14943:2006. Usługi transportowe. Logistyka. Słownik terminów.
 • PN-EN 15593:2010. Opakowania. Zarządzanie higieną w produkcji opakowań do produktów spożywczych. Wymagania.
 • PN-EN ISO 527-1:1998. Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu. Zasady ogólne.
 • PN-EN ISO 5495:2007. Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta.
 • PN-EN ISO 22000:2006. Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego.
 • PN-EN ISO 22005:2007. Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności. Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu.
 • PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010. Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne.
 • PN-ISO 536:1996. Papier i tektura. Oznaczanie gramatury.
 • PN-ISO 4591:1999. Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczanie grubości metodą grawimetryczną.
 • Pocas M.F., Hogg T. [2007], Exposure Assessment of Chemicals from Packaging Materials in Foods: A Review, "Trends in Food Science and Technology", nr 18.
 • Pocas M.F. i in. [2010], Feasibility Study on the Use of Probabilistic Migration Modeling in Support of Exposure Assessment from Food Contact Materials, "Risk Analysis", vol. 30(7).
 • Pogorzelska Z. [2005], Wymagania dotyczące oceny jakości zdrowotnej materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, wynikające z aktów prawa UE i ustawodawstwa polskiego, "Opakowanie", nr 9.
 • Pogorzelska Z. [2008], Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w świetle aktualnych przepisów, "Opakowanie", nr 9.
 • Pogorzelska Z. [2013], Bezpieczeństwo zdrowotne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w świetle aktualnych przepisów, "Packaging Spectrum", nr 4.
 • Position Paper Packaging and Food Safety [2009], World Packaging Organisation, www.worldpackaging.com.
 • Pugh S., Guthrie J.T. [2000], Development of Taint and Odour in Cellulosic Carton-board Packaging Systems, "Cellulose", vol. 7, nr 3.
 • Rajnsz E. [2006a], Opakowania środków spożywczych i używek. Najnowsze rozwiązania. Jakość i bezpieczeństwo, cz. 1, "Opakowanie", nr 3.
 • Rajnsz E. [2006b], Opakowania środków spożywczych i używek. Najnowsze rozwiązania. Jakość i bezpieczeństwo, cz. 2, "Opakowanie", nr 4.
 • Redfern E., Dyer B. [2005], The Bioterrorism Act - Establishing and Maintaining Record, "The Manufacturing Confectioner", November.
 • Reynier A., Dole P., Feigenbaum A. [2002], Integrated Approach of Migration Prediction Using Numerical Modelling Associated to Experimental Determination of Key Parameters, Food Additives and Contaminants, vol. 19, Supplement.
 • Riudavets J., Salas I., Pons M.J. [2007], Damage Characteristics Produced by Insects Pests in Packaging Films, "Journal of Stored Products Research", nr 43.
 • Robertson G. [2012], Food Packaging. Principles and Practice, 3rd ed., CRC Taylor & Francis, Boca Raton.
 • Rosette J.L. [2009], Tamper-evident Packaging [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 • Rossi L. [2009], European Packaging Legislation [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dz.U. L 384 z 29.12.2006.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, Dz.U. z 2007 r., nr 20, poz. 122, wraz z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, a także sposobu sprawdzania zgodności tych materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami, Dz.U. 2007 r., nr 129, poz. 904, wraz z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dz.U. 2008 r., nr 14, poz. 113.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, Dz.U. L 179 z 7.07.2007.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Dz.U. L 139 z 30.04.2004.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, Dz.U. L 165 z dnia 30.04.2004.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, Dz.U. L 338 z 13.11.2004.
 • Ruch w interesie [2006], "Packaging Polska", nr 4.
 • Sagan A. [2004], Badania marketingowe: podstawowe kierunki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Sajilata M.G. [2007], Scalping of Flavors in Packaged Foods, "Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety", nr 6.
 • Selke S.E. [2003], Applications of Plastic Film in Packaging [w:] Handbook of Plastic Films, ed. E.M. Abdel-Bary, Rapra Publishing, Shrewsbury.
 • Shmueli G., Patel N.R., Bruce P.C. [2010], Data Mining for Business Intelligence: Concepts, Techniques, and Applications in Microsoft Office Excel® with XLMiner®, Wiley, Hoboken.
 • Sikora T. [2005], Methods and Systems of Food Quality and Safety Assurance, "Polish Journal of Food and Nutrition Science", vol. 14/51, SI 1.
 • Sikora T. [2006], Identyfikowalność w łańcuchu żywnościowym [w:] Wyzwania zarządzania jakością, Materiały III Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Zarządzania Jakością zorganizowanej przez Koło Naukowe Zarządzania Jakością przy Katedrze Zarządzania Jakością, red. M. Salerno-Kochan, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, Kraków
 • Sikora T., Nowicki P. [2007], Food Safety Assurance According to Codex Alimentarius and ISO 22000 Standard, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", vol. 57, nr 4.
 • Sikora T., Nowicki P. [2008], Obligatory and Non-obligatory Quality and Food Safety Management System in United Europe, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 4(17).
 • Silva A.S. [2006], Compilation of Analytical Methods and Guidelines for Determination of Selected Model Migrants From Plastic Packaging, "Trends in Food Science & Technology", vol. 17.
 • Siripatrawan U., Harte B.R. [2007], Solid Phase Microextraction/Gas Chromatography/ Mass Spectrometry Integrated with Chemometrics for Detection of Salmonella Typhimurium Contamination in a Packaged Fresh Vegetable, "Analitica Chimica Acta", nr 581.
 • Skrzydlewska E., Balcerzak M., Vanhaecke F. [2003], Determination of Chromium, Cadmium and Lead in Food-packaging Materials by Axial Inductively Coupled Plasma Time-of-flight Mass Spectrometry, "Analitica Chimica Acta", nr 479.
 • Słownik terminologii logistycznej [2006], ILiM, Poznań.
 • Sobczyk W. [2000], Substancje obce w żywności. Żywność bezpieczna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 • Sonneveld K. [2000], What Drives (Food) Packaging Innovation?, "Packaging Technology and Science", vol. 13.
 • Stan sanitarno-higieniczny województwa małopolskiego w roku 2008. Choroby zakaźne na tle innych chorób, zagrożenia, profilaktyka [2009], WSSE Kraków, 22.05.2009.
 • Stan sanitarny kraju za 2004 rok [2005], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2005 rok [2006], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2006 rok [2007], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2007 rok [2008], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2008 rok [2009], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stan sanitarny kraju za 2009 rok [2010], Państwowa Inspekcja Sanitarna, Warszawa.
 • Stankiewicz D. [2003], Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności, Informacja BSiE, nr 963.
 • Steinka I. [1999], Biologiczne podstawy jakości żywności, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia.
 • Steinka I. [2003], Wpływ interakcji opakowanie-produkt na jakość mikrobiologiczną hermetycznie pakowanych serów twarogowych, Prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Sustainable Society [2000], Japan Packaging Institute, Tokyo.
 • System wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach, Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów, http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/docs/rasff_leaflet_pl.pdf 14.01.2011.
 • Szymanowski W. [2008], Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian, Difin, Warszawa.
 • Sliwczyński B. [2009], Bezpieczne łańcuchy dostaw, "Logistyka", nr 1.
 • Swiątecka D., Podsiadło H. [2007], Wymagania stawiane opakowaniom do produktów spożywczych i metody badania tych opakowań, "Opakowanie", nr 9.
 • Tansengco M.L., Tokiwa Y. [1997], Thermophilic Microbial Degradation of Polyethylene Succinate, "World Journal of Microbiology and Biotechnology", vol. 14, nr 1.
 • Temelli i in. [2006], Determination of Microbiological Contamination Source during Turkish White Cheese Production, "Food Control", nr 17.
 • Tice P. A. [1992], Migration from Packaging into Food, "British Food Journal", vol. 94, nr 9.
 • Tice P. [2002], Packaging Materials: Polypropylene as a Packaging Material for Food and Beverages, ILSI Europe Report Series, Brussels.
 • Tice P. [2003], Packaging Materials: Polyethylene for Food Packaging Applications, ILSI Europe Report Series, Brussels.
 • Tindale C.R. i in. [1989], Fungi Isolated from Packaging Materials: Their Role in the Production of 2, 4, 6-trichloroanisole, "Journal of the Science of Food and Agriculture", nr 49.
 • Tkaczyk S. [2008], Stan aktualny i trendy w opakowalnictwie, "Opakowanie", nr 12.
 • Tortora G.J., Funke B.R., Case C.L. [2010], Microbiology. An Introduction, 10th ed., Pearson Education, Inc., San Francisco.
 • Towards Sustainable Packaging, A Discussion Paper [2002], Sustainable Packaging Alliance, Dandenong.
 • Tung M.A., Britt I.J., Jada S. [2001], Packaging Consideration [w:] Food Shelf Life Stability, eds. N.A.M. Eskin, D.S. Robinson, CRC Press LLC, Boca Raton.
 • Ucherek M. [2005], Ocena wartości użytkowej giętkich folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 675.
 • Urbaniak M. [2004], Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Urbaniak M. [2009], Skuteczność wdrażania systemów zarządzania w sektorze spożywczym. Wyniki badań empirycznych, "Problemy Jakości", nr 4.
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, Dz.U. z 2003 r. nr 229, poz. 2275 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. z 2006 r., nr 171, poz. 1225 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dz.U. z 2013 r., poz. 888.
 • Valsanen O.M., Mentu J., Salkinoja-Salonen M.S. [1991], Bacteria in Food Packaging Paper and Board, "Journal of Applied Bacteriology", vol. 71.
 • Vernaud J.M., Rosea I.D. [2006], Assessing Food Safety of Polymer Packaging, Rapra Publishing, Shrewsbury.
 • Walden-Kozłowska A. [2005], Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie Nr 165, Kraków.
 • Wasiak W. [2009], The Packaging Industry and Market in Poland [w:] 15th Anniversary of the Polish Chamber of Packaging, Polish Chamber of Packaging, Warszawa.
 • Wieczorkowska G., Kochański P., Eljaszuk M. [2004], Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Winder B. [2002], Food and Drink Packaging: Who Is Complaining and Who Should Be Complaining, "Applied Ergonomics", nr 33.
 • Yam K.L. [2009], Socioeconomic Driving Forces of Food Packaging [w:] The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, ed. K. Yam, 3rd ed., J. Wiley & Sons, Danvers.
 • Zacheus O.M. i in. [2000], Bacterial Biofilm Formation on Polyvinyl Chloride, Polyethylene and Stainless Steel Exposed to Ozonated Water; "Water Research", vol. 34, nr 1.
 • Zadernowski M.R. i in. [2008], HACCP. Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Zagory D. [1999], Effects of Post-processing Handling and Packaging on Microbial Populations, "Postharvest Biology and Technology", vol. 15, nr 3.
 • Zalewski R.I. [2008], Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Ziegleder G. [2001], Odorous Compounds in Paperboard as Influenced by Recycled Materials and Storage, "Packaging Technology and Science", nr 14.
 • Żakowska H. i in. [2013], Products in Accordance with Sustainable Development, "Opakowanie", nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.