PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 7, cz. 2 Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania | 231--245
Tytuł artykułu

Innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovation of Small and Medium-sized Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było przedstawienie możliwości wsparcia innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskazanie działań i programów mających na celu wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć. Wśród czynników wpływających na innowacyjność przedsiębiorstw największe znaczenie ma polityka innowacyjna, której celem jest wspieranie innowacyjności gospodarki poprzez pomoc we wprowadzaniu nowych produktów, usług, procesów technologicznych czy technik zarządzania. Głównym podmiotem jej oddziaływania są przedsiębiorstwa. Z kolei MŚP chcąc sprostać lub osiągnąć przewagę na konkurencją zmuszone są do wykorzystywania innowacji, które kojarzone są z postępem i nowoczesnością co oznacza, że sektor ten zwiększa innowacyjność gospodarki. (fragment tekstu)
EN
The main aim of the article is to present the possibilities to support innovation in the sector of small and medium-sized enterprises and identify activities and programs designed to support innovative projects. Small and medium-sized enterprises stimulate the growth and development of the economy, mobilizing human resources and capital. These companies are a source of growth and innovation in all sectors and create jobs for citizens. SMEs offset the negative economic trends and support the restructuring of industries. Development of small and medium-sized enterprises, and consequently their role in the national economy are dependent on economic policy, economic stability and the availability of funding sources. (original abstract)
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Społeczna Akademia Nauk
Bibliografia
 • Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. (2012), Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 • Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, PWN, Warszawa.
 • Janasz K. (2010), Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Difin, Warszawa.
 • Janasz K. (2011), Znaczenie Bezpośrednich inwestycji zagranicznych w modernizacji gospodarki kraju, [w:] Wybrane problemy modernizacji gospodarki Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 22, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiortw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Kolarz M. (2006), Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Krajewski K., Śliwa J. (2004), Lokalna przedsiębiorczość w Polsce. Uwarunkowania rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Lichniak I. (2009), Nauka o przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Matejun M. (2011), Instrumenty wspierania rozwoju firm sektora MSP w teorii i w praktyce zarządzania, [w:] Matejun M., (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Matusiak K.B. (2011) (red), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, AJG: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Piech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Safina K. (2008), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Skowronek-Mielczarek A. (2007), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H Beck, Warszawa.
 • Sobczak K. (2011), Konkurencyjność sektora MŚP w Polsce, [w:] Adamik A. (red), Kształtowanie konkurencyjności przewagi konkurencyjnej, C.H. Beck, Warszawa.
 • Strategia Lizbońska: Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, maj 2002.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny., Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 96 z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Dz.U. z 1994r. nr 123, poz. 600.
 • Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E. (2009), Determinanty rozwoju innowacyjności formy w kontekście poziomu wykształcenia pracowników, CASE- Centrum Analiz Społeczno - Ekonomicznych, Warszawa.
 • Zachorowska A. (2006), Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.