PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 364 Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich | 26--43
Tytuł artykułu

Znaczenie świadczeń rodzinnych w kształtowaniu poziomu życia rodziny

Autorzy
Warianty tytułu
The Importance of Family Benefits in Shaping the Level of Family Life
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przybliża tematykę poziomu życia polskiej rodziny, a przede wszystkim znaczenia w tym kontekście systemu świadczeń rodzinnych. W związku z tym powstaje pytanie, czy świadczenia te spełnią swoje funkcje, czy też należy je modyfikować. Artykuł zawiera również kilka refleksji dotyczących realizowanej polityki rodzinnej w Polsce. Z rozważań wynika, że pożądana byłaby koncepcja tzw. współczesnej polityki rodzinnej. Jej realizacja wymagałaby jednak znacznego wzrostu środków finansowych pozwalających na podniesienie wysokości świadczeń rodzinnych. W artykule część rozważań przedstawiono także w odniesieniu do rozwiązań w wybranych krajach europejskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the subject of a Polish family living standards, especially in this context, the importance of the family benefit system. Therefore, the question arises whether these benefits will fulfill their functions, or if they should be modified. The article also contains some reflections on family policy implemented in Poland. From the foregoing it is arises that the concept called. modern family policy would be desirable. Its implementation, however, would require a significant increase in financial means to increase the amount of family benefits. The article also presents some considerations with regard to solutions in selected European countries.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa 2004.
 • Balcerzak-Paradowska B., Świadczenia rodzinne w Polsce. Zmiany okresu transformacji, stan obecny i perspektywy, "Polityka Społeczna" 2002, nr 4, s. 35-41.
 • Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z., Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa 1990.
 • Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2012 r., oprac. pod kier. M. Fijałkowskiej, GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 2013,
 • http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_badanie_dochodow_warunkow_zycia_EU-SILC2012.pdf (15.03.2014).
 • Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2006 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2009 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
 • Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013,
 • http://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28788/Informacja+o+realizacji+swiadczen+rodzinnych +w+2012+r (15.03.2014).
 • Jak się nam żyje? Materialny wymiar życia rodzin, komunikat z badań CBOS nr 44/2014, CBOS, Warszawa 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_044_14.PDF (15.05.2014).
 • Kubów A., Bariery aktywności zawodowej rodziców wychowujących dzieci, [w:] Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych, A. Kubów, J. Szczepaniak-Sienniak (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 292, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 13-32.
 • Kurzynowski A., Rodzina w polityce społecznej państwa, [w:] Problemy rodziny w polityce społecznej, A. Kurzynowski (red.), SGH, Warszawa 1991.
 • Luszniewicz A., Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa 1982.
 • Piasny J., Poziom i jakość życia ludności oraz źródła i mierniki ich określania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1993, nr 2, z. 2, s. 73-92.
 • Rauziński R., Procesy demograficzne w Polsce południowo-zachodniej w latach 1946-2035, [w:] Polityka społeczna. Kontynuacja i zmiana, J. Orczyk, B. Balcerzak-Paradowska, M. Szylko-Skoczny, C. Żołędowski (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012. s. 234-246.
 • Social protection, Eurostat - News releases 2012, no. 165, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_ PUBLIC/3-27112012-AP/EN/3-27112012-AP-EN.PDF (18.04.2014).
 • Szukalski P., Polityka rodzinna narzędziem przeciwdziałania dziedziczeniu statusu społecznego?, "Polityka Społeczna" 2008, numer specjalny Dziedziczenie nierówności społecznych, s. 30-33.
 • Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, A. Bieńkuńska (red.), Studia i Analizy Statystyczne. Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, GUS, Warszawa 2013,
 • http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/WZ_ubostwo_w_polsce_2013.pdf (10.01.2014).
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r., DzU 2003, nr 228, poz. 2255.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, DzU 2014, poz. 559.
 • Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2013, www.diagnoza.com (12.04.2014).
 • Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej, http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania- miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/wskazniki-monitorujace-realizacjestrategii- europa-2020,15,1.html (15.04.2014).
 • Współczynnik dzietności i reprodukcji brutto, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_ id=863178&p_token=0.8420877433381975 (12.03.2014).
 • Współczynnik dzietności w Polsce: 1,3, oprac. Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostatu, http:// rynekpracy.pl/monitor_rynku_pracy_1.php/wpis.222 (12.04.2014).
 • Zasiłki rodzinne w wybranych państwach europejskich, Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji, Warszawa 2011,
 • http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/9/plik/zasilki.pdf (12.03.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.