PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 364 Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii Doświadczenia innych państw europejskich | 60--72
Tytuł artykułu

Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych - rekomendacje dla polityki rodzinnej

Warianty tytułu
The Role of Women and Men in the Creation of Non-Market Production of Households - Recommendations for Family Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce, jak i w pozostałych krajach członkowskich UE, zachodzą znaczące zmiany w podziale ról społecznych kobiet i mężczyzn wynikające z przemian społeczno-kulturowych i gospodarczych. Zjawisko to można obserwować m.in. na podstawie analizy czasu przeznaczanego przez członków gospodarstw na prace domowe, odnotowanego w badaniu budżetu czasu ludności. Prace te mogą być też rozpatrywane w szerszym ujęciu, tj. w formie rachunku produkcji domowej. Celem artykułu jest wskazanie na możliwość opracowania i wdrożenia rachunku produkcji domowej. Regularnie prowadzone oszacowanie wartości nierynkowej produkcji domowej, wyznaczenie jej relacji względem PKB oraz określenie partycypacji poszczególnych członków gospodarstwa w czynnościach domowych umożliwi dokonanie szczegółowych analiz z zakresu m.in. polityki rodzinnej. Na tej podstawie możliwe będzie wprowadzenie zmian w regulacjach prawnych w obszarze np. opieki nad dziećmi, wsparcia rodziny w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
There are significant changes in the allocation and participation of social roles of men and women in Poland, and in other EU countries. The overall long-term shifts can be observed based on the analysis of time which is allocated by household members on household work and is recorded in the Time Use Survey. Household work could be also considered in a broader sense, i.e. in Household Satellite Account. Based on the household production analyses, its implementation and regular calculation could provide the real size, the estimation of non-market household production and the determination of its percentage relation to GDP. The results would also have a direct application in such areas as family, equality and labour policy. Furthermore, the Household Satellite Account can provide information on shifts in terms of well-being and quality of social life.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Błaszczak-Przybycińska I., Gospodarowanie czasem, [w:] Statystyka społeczna, T. Panek (red.), PWE, Warszawa 2014, s. 372-400.
 • Błaszczak-Przybycińska I., Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwórczy, "Monografie i Opracowania", nr 553, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 • Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Forste R., Fox K., Household Labour, Gender Roles, and Family Satisfaction: A Cross-National Comparison, "Journal of Comparative Family Studies" 2012, no. 5, s. 613-631.
 • Giddens A., Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • GUS, Budżet czasu ludności 1 VI 2003-31 V 2004, "Studia i Analizy Statystyczne", ZWS GUS, Warszawa 2005.
 • GUS, Europejski System Rachunków Narodowych i Regionalnych ESA 1995, "Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje", ZWS GUS, Warszawa 2000.
 • GUS, Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych, "Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje" 1999, nr 3.
 • GUS, Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2008-2011, "Studia i Analizy Statystyczne", ZWS GUS, Warszawa 2013.
 • Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
 • Kotowska I.E., Zmiany modelu rodziny a zmiany aktywności zawodowej kobiet w Europie, [w:] Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, I.E. Kotowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 15-56.
 • Mikuta B., Studia nad wartością pracy domowej w mieście i na wsi ze szczególnym uwzględnieniem realizacji funkcji żywieniowej, SGGW, Warszawa 2000, niepublikowana praca doktorska.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P., Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego, PTE, Warszawa 2013.
 • Szczerbińska L., Makroekonomiczna analiza wartości pracy kobiet w zawodzie i gospodarstwie domowym, "Z Prac ZBSE", z. 132, GUS, Warszawa 1983.
 • Szczerbińska L., Wycena pracy gospodarstw domowych, "Z Prac ZBSE", z. 118, GUS, Warszawa 1980.
 • Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B., Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • UNECE, Developing Gender Statistics: A Practical Tool, Geneva 2010.
 • Varjonen J., Aalto K, Household Production and Consumption in Finland 2001. Household Satellite Account, Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland & National Consumer Research Centre, Helsinki 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351693

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.