PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1(13) | 13--19
Tytuł artykułu

Variants of Determining the Manufacturing Cost of a Product in a Production Unit in the Light of Balance Sheet Law

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wariantowość ustalania kosztów wytworzenia produktu w jednostce produkcyjnej w świetle prawa bilansowego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kategoria kosztu wytworzenia produktu jest jedną z najważniejszych z punktu widzenia prawidłowej wyceny majątku jednostki produkcyjnej, kosztów jej działalności oraz decyzji cenowych. W artykule przedstawiono problematykę ustalania kosztu wytworzenia produktu w ujęciu prawa bilansowego. Wykazano, że prawo to dopuszcza różne metody i warianty ustalania tej wielkości, przy których uzyskiwane są różne wartości kosztu wytworzenia produktu. Podkreślono znaczenie prawidłowego doboru kluczy rozliczeniowych w rozliczaniu kosztów pośrednich produkcyjnych oraz wykazano skutki stosowania dopuszczonych, w określonych przypadkach, w prawie bilansowym uproszczeń w ustalaniu kosztu wytworzenia produktów. Problematyka zaprezentowana w artykule jest istotna z punktu widzenia organizacji i zarządzania produkcją oraz podejmowania decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwie w obszarze projektowania wyrobów i procesów. Słowa kluczowe: koszt wytworzenia produktu, gotowy produkt, zarządzanie procesami produkcyjnymi. (abstrakt oryginalny)
EN
The category of the manufacturing cost of a product is one of the most important ones from the point of view of proper valuation of the assets of a production unit, costs of its operations as well as pricing decisions. This article presents the problem of determining the manufacturing cost of a product in terms of balance sheet law. It has been shown that in order to determine this value various methods and options are allowed by this law, by means of which different values of manufacturing cost of a product are obtained. The importance of a proper selection of an allocation key in settlement of indirect production costs has been highlighted as well as the results of using, in certain cases, approved simplifications in the balance sheet law when determining the manufacturing cost of products have been demonstrated. The problem presented in this article is crucial from the point of view of an organization and management of production as well as managerial decision-making in a company in the area of design of products and processes. (original abstract)
Rocznik
Tom
Strony
13--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Baron-Koszycka J.: Wpływ zintegrowanych systemów zarządzania na efektywność ekonomiczną - studium przypadku. Management Systems in Production Engineering. No. 1(1), 2011, pp. 24-28.
 • Buk H. i inni: Konsolidacja sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Katowice, 2010, s. 29.
 • Commission Regulation (EC) No. 1126/2008 dated 3rd November 2008, adopting particular international accounting standards pursuant to the order (EC) No. 1606/2002 issued by the European Parliament and Council.
 • International Accounting Standards, 2009, www.mf.gov.pl
 • International Financial Reporting Standards, 2009, www.mf.gov.pl
 • Drury C.: Rachunek kosztów. PWN. Warszawa, 1996, s. 114.
 • Gierusz J.: Plan kont z komentarzem-handel, produkcja, usługi. ODDK. Gdańsk, 2009, s. 522-526.
 • Janik W., Paździor M.: Rachunek kosztów w zarządzaniu organizacjami. CeDeWu. Wrocław, 2010, s. 75-76.
 • Maruszewska E. W.: Wycena środków trwałych w aspekcie profesjonalizmu osób świadczących usługi rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 255, 2012, pp. 177-185.
 • Maruszewska E. W., Strojek-Filus M.: Wprowadzenie do rachunkowości finansowej. Wydawnictwo PKJS. Gliwice, 2012, s. 100.
 • Piosik A.: Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice 2002, s. 30.
 • Sobańska I. (red.): Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. C.H. Beck. Warszawa, 2006, s. 374.
 • Sojak S.: Rachunek kosztów - podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne. SKwP. Warszawa, 2010, s. 85-87.
 • Świderska G. K.: ABC rachunkowości dla menedżera. Difin. Warszawa, 2001, s. 74.
 • The act as of 29th September 1994, the Journal of Laws No. 121, item 591; consolidated text dated 2nd September 2009, the Journal of Laws No. 152, item 1223.
 • US Generally Accepted Accounting Principles, Accounting Research Bulletin No 43- Chapter 4: Inventory pricing - ARB 43.
 • Wolnowska A.: Zastosowanie zasad jakościowych do zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Management Systems in Production Engineering. No 3(7), 2012, pp.21-25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.