PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | t. 15, z. 7, cz. 2 Firmy Rodzinne - współczesne nurty badań i praktyki zarządzania | 299--311
Tytuł artykułu

Pomoc publiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Support for Management of Family Business Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i rozpoczętym procesem konwergencji wszystkie uregulowania prawne obowiązujące na poziomie wspólnotowym zostały włączone do naszego kraju. Oznacza to, że wszystkie kraje członkowskie udzielające pomocy ze środków publicznych mają obowiązek stosować wspólnotowe reguły dotyczące dopuszczalności pomocy państw. Pomoc publiczna przeznaczana jest na różne cele. W literaturze międzynarodowej często wyodrębnia się jej cele zatrudnieniowe i poza zatrudnieniowe. Pomoc publiczna skierowana bezpośrednio na wzrost zatrudnienia ma charakter programów subsydiujących zatrudnienie. Natomiast mogą też być dotacje wspierające pośrednio wzrost zatrudnienia. Celowość i efektywność pomocy publicznej jest kolejnym obszarem naukowym podejmowanym w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie czy pomoc publiczna pomaga czy też szkodzi w rozwoju przedsiębiorczości. Badania wykazały, iż różny jest wzrost, dynamika i związek między dotacjami biznesowymi w nowym przedsiębiorstwach, a inne są zależności w tych obszarach w przedsiębiorstwach już funkcjonujących. Celem artykułu jest dokonanie analizy pomocy publicznej w Polsce kierowanej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2001-2010. (fragment tekstu)
EN
Sources of financing of family businesses are very important from the point of view of their participation in the socio-economic development of the every country. Public support is the instrument to promote the formation and development of economic entities. This is the one of the key "non paid" sources of the business financing. The Poland's connection to the European Union and the Polish process of convergence level are implied to our legal solutions. Therefore, all the countries providing assistance from public funds are required to apply community rules on the law of every European Union membership. This article presents the legal conditions of application of public support in Poland. The article presents the analyze the public support in Poland for micro, small and medium-sized enterprises in the period 2001-2010. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Audretsch D.B., Keilbach M. (2004), Entrepreneurship and regional growth: An evolutionary interpretation, "Journal of Evolutionary Economics" 14, no. 5.
 • Betcherman, G., Daysal, N., Meltem, N., Pages, G. (2002), Do employment subsidies work? Evidence from regionally targeted subsidies in Turkey, "Labour Economics", nr 17.
 • Choroszczak J., Mikulec M. (2009), Pomoc publiczna a rozwój firmy szanse i zagrożenia, POLTEX, Warszawa.
 • Czemiel-Grzybowska W. (2013), Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • Ebersberger B. (2004), Labor demand effect of public R&D funding. VTT Working papers 9. "VTT Technology Studies", Finland.
 • Girma S., Gorg H., Strobl E., & Walsh, F. (2007), Creating jobs through public subsidies: An empirical analysis, "Labour Economics", nr 15.
 • Jankowska M., Sokół A., Wicher A. (2008), Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013, CeDeWu, Warszawa.
 • Kangasharju A., Venetoklis T. (2002), Business subsidies and employment of firms: overall evaluation and regional extensions. VATT discussion papers 268. Finland, Government Institute for Economic Research Finland (VATT).
 • Koski H., Pajarinen M. (2010), Access to business subsidies: What explains complementarities and persistency? Etla Discussion Paper No. 1226. The Research Institute of the Finnish Economy, Finland.
 • Misiąga F. (red.) (2005), Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw: mity i rzeczywistość, PWE, Warszawa.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, 2011.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2000 roku, UOKiK, Warszawa, 2002.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, UOKiK, Warszawa, 2011.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2003-2004, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2005-2006, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2003.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1988/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
 • Tokaj Krzewska A. (red.) (2004), Fundusze Unii Europejskiej i inne źródła finansowania przedsiębiorstw, Forum Media, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177).
 • Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, tom 51 nr 2008/C115/01, 9.05.2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171351915

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.