PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 367 Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 128--135
Tytuł artykułu

Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne a podatki od nieruchomości

Warianty tytułu
Functional and Spatial Transformation and the Real Estate Taxes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przekształceniom funkcjonalno-przestrzennym obszarów wiejskich w ostatnich latach często nie towarzyszyła aktualizacja danych w ewidencji gruntów, budynków i lokali. Zadaniem tej ewidencji jest rejestracja stanu faktycznego w celu naliczenia podatku od nieruchomości. Zaniedbanie kwestii aktualności danych katastralnych może zatem powodować niewłaściwe naliczanie podatków, a co za tym idzie, może mieć wpływ na kondycję budżetów polskich samorządów. Artykuł prezentuje wybrane obręby wiejskie położone w sąsiedztwie Środy Śląskiej. W pracy zostaną wskazane różnice ilościowe i jakościowe pomiędzy stanem ewidencyjnym a stanem faktycznym użytkowania nieruchomości. Rozbieżności między danymi były podstawą kalkulacji różnic w dochodach gminy z tytułu podatków lokalnych. Badania wykazały, że w obecnej sytuacji rozbieżności danych w skali jednej wsi do budżetu samorządu mogą nie wpłynąć środki finansowe rzędu ponad 40 tys. zł.(abstrakt oryginalny)
EN
Functional and spatial transformations in rural areas in recent years have often not been supported by updating the data in the register of plots, buildings and apartments. The role of the register is to collect the data about the use of real estates for calculating real estate taxes. Neglecting the actual cadastral data can therefore affect the incorrect real estate tax calculation, and may affect the condition of the Polish municipal budgets. The paper will present cases of selected rural areas located in the neighborhood of Środa Śląska. The study will identify quantitative and qualitative differences between the data in register and actual use of real estates. Discrepancies between the data were the basis for calculations of differences in income in local taxes. Studies showed that in the current situation of divergent data in case of one village even more than 40000 PLN cannot be paid to the municipal budget.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków 2013.
 • Hełdak M., Stacherzak A., Kazak J., Zobowiązania gminy wynikające z planu miejscowego w zakresie budowy dróg, [w:] Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2012.
 • Kajdanek K., Pomiędzy miastem a wsią, Nomos, Kraków 2011.
 • Kazak J., Szewrański S., The use of geoinformation in issues of land acquisition for road developments, [w:] Real Estate Management and Valuation [w druku].
 • Kozłowski S. (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. 2, Katedra Ochrony Środowiska KUL, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN, Białystok-Lublin-Warszawa 2006.
 • Uchwała nr XXIII/188/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 września 2012 r. [http://www.srodaslaska. pl/www/upload_module/wysiwyg/budzet_ps_fib/2013/podatek%20nieruchomosci.pdf].
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 1381.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, t.j., Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j., Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.