PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | z. 60 | 139--150
Tytuł artykułu

Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Duży wpływ na poziom bezrobocia będzie miał aktywny udział państwa. Potrzeba odpowiedniej polityki w zakresie rynku pracy i zwalczania bezrobocia, bez której rynek pracy sam nie jest w stanie sobie poradzić. Przy odpowiedniej polityce wsparcia dla sektora MSP są one w stanie zwiększyć zatrudnienie oraz swoją konkurencyjność. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
139--150
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bielawska A., Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego, "Ekonomista", Nr 3/1992.
 • Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Duda M., Bezrobocie specyfika polska, OPOKA, Internet http://www.opoka.org.pl.
 • Filipowicz L., Amerykańska ekonomia podaży, Poltext, Warszawa 1992.
 • Gidler G., Wealth and Powerty, New York 1981.
 • Hannah L., Marshall's 'Trees' and the 'Global Forest': Were 'giant Redwoods' Different?, za: "The Economist", London, 11/1996.
 • Jankiewicz S., Małe i Średnie przedsiębiorstwa jako instrument ograniczania nierówności społecznych w Polsce, Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, AE w Poznaniu.
 • Jewtuchowicz A., Rozwój lokalny i regionalny w okresie transformacji gospodarki polskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1993.
 • Jędrzejczak-Gas J., Małe i Średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek, Konferencja naukowa w dn. 26-28.IX.2002 w Rzeszowie - Nierówności społeczne, wzrost gospodarczy, Uniwersytet Zielonogórski, Wy- dział Zarzàdzania.
 • Klamut M., Passella E., Konkurencyjność regionów w Polsce a rozwój przed- siębiorczości, w: Przekroje regionalne w polityce ekonomicznej, pod red. Korenika St., AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Kozek W., Praca w perspektywie XXI wieku, w: Społeczno-polityczne uwarunkowania systemu gospodarczego, IRiSS, Raport Nr 49, Warszawa 1997.
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Polska 2004, Raport o rynku pracy oraz za-bezpieczeniu społecznym, Warszawa 2004.
 • Najpewniej w małych, Małe i średnie przedsiębiorstwa - badanie, "Rzeczpospolita", Nr 209 z dn.7.09.2000 r.
 • Okólski M., Czynniki zmian mobilnoÊci siły roboczej, w: Studia nad reformowaną gospodarką, Aspekty instytucjonalne, pod red. Okólskiego M., Sztanderskiej U., PWN, Warszawa 1996.
 • Piasecki B., Rogut A., Stawasz E., Smallbone D., Johnson S., Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Program działań wobec małych i średnich przedsiębiorstw, Informacja praso- wa, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Biuro Prasy i Informacji, Warszawa, 27 lutego 2003 r., http://www.mpips.gov.pl.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://www.parp.gov.pl.
 • Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960; Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Sowa A., Walewski M., http://praca.gazeta.pl/praca/1,47363,793978.html.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r., Kodeks pracy Dz. U. Nr 135, poz. 1146.
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy Dz. U. z 2002 r., Nr 112, poz. 980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352169

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.