PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 367 Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 147--154
Tytuł artykułu

Problemy planistyczne na terenach parków krajobrazowych w sąsiedztwie Wrocławia na przykładzie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

Autorzy
Warianty tytułu
Planning Problems in the Areas of Landscape Parks Near Wrocław on the Example of Ślężański Landscape Park
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problematykę zmian krajobrazu obszarów chronionych na przykładzie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, położonego na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, wynikających z dotychczasowych przemian społeczno-gospodarczych oraz podejmowanych decyzji planistycznych przez władze gminy. Dyskusja na temat zasad kształtowania przestrzeni jest szczególnie istotna w odniesieniu do obszarów o dużych walorach krajobrazowych, gdzie zachodzą silne procesy urbanizacyjne. Zebrane doświadczenia pozwoliły wskazać najważniejsze konflikty przestrzenne, jakie mają miejsce na terenach wskazanego parku krajobrazowego, oraz określić przyczyny ich powstawania, przy szczególnym uwzględnieniu przepisów prawnych dotyczących opiniowania i uzgadniania decyzji planistycznych na tego typu obszarach.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents the problem of changes in the landscape of protected areas on the example of Ślężański Landscape Park, located in Wrocław functional area, as a result of current socio-economic and planning decisions taken by the local authority. A discussion on the principles of land management is particularly important in relation to areas of high scenic value, where there are strong urbanization processes. Experience has made it possible to identify key spatial conflicts that take place in areas of analyzed landscape park and to determine their causes, with particular regard to laws relating to giving opinions and decisions for such areas.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Chmielewski J., Konflikty w zagospodarowaniu przestrzennym, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, 1(8).
 • Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2002.
 • Krajewski P., Ślężański Park Krajobrazowy, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2012.
 • Myga-Piątek U., Historia, metody i źródła badań krajobrazu kulturowego, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2005, t. XVII.
 • Raszka B., Granice funkcji w planowaniu przestrzennym, "Problemy Ekologii Krajobrazu" 2000, t. VII, Granice krajobrazowe. Podstawy teoretyczne i znaczenie praktyczne.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. ws. wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587 z późń. zm.
 • Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Dz. Urz. Woj. Doln. z 2007 r. Nr 94, poz. 1105.
 • Śnigucki P. (red.), Parki Krajobrazowe województwa dolnośląskiego, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2004.
 • Uchwała nr XVI/331/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, Dz. Urz. Woj. Doln. z 2011 r. Nr 251, poz. 4508.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 594.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 1205.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, t.j., Dz. U z 2013 r., poz. 1232.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, t.j., Dz. U. z 2013 r., poz. 627.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.