PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 367 Gospodarka przestrzenna Aktualne aspekty polityki społeczno-gospodarczej i przestrzennej | 155--162
Tytuł artykułu

Kierunki polityki turystycznej w euroregionach polsko- czeskich - unifikacja czy dywersyfikacja produktu turystycznego pogranicza?

Warianty tytułu
Trends of Tourism Policy in Polish-Czech Euroregions - Unification or Diversification of Border Tourist Product?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka turystyczna w polsko-czeskich euroregionach realizowana jest przez szereg instytucji - od władz centralnych obu państw, wyznaczających jej główne założenia i kierunki działań, po samorządne powiaty i gminy oraz ich stowarzyszenia. Z punktu widzenia kreowania produktu turystycznego pogranicza działania wszystkich instytucji zaangażowanych w jego rozwój powinny być w stosunku do siebie komplementarne. Celem artykułu jest analiza założeń polityki turystycznej wszystkich szczebli dotyczących badanego obszaru oraz, dzięki identyfikacji efektów ww. polityki, uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy produkt turystyczny pogranicza polsko-czeskiego zmierza do swego rodzaju unifikacji czy coraz silniejszej dywersyfikacji.(abstrakt oryginalny)
EN
Tourism policy in the Polish-Czech euroregions is accomplished by a number of institutions - from the central authorities of border countries appointing the main objectives and directions, to the autonomous communities and their associations. In terms of creating a border tourist product the activities of all institutions involved in its development should be complementary to each other. The aim of this article is to analyze the assumptions of tourism policy at all levels of the study area and, by means of the identification of its effects, to answer the question whether the tourist product of the Polish-Czech borderland aims at a kind of unification or at greater diversification.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Borys T., Cele i dotychczasowy przebieg współpracy, [w:] Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, red. H. Dmochowska, GUS, Wrocław 1999.
  • Dane z biur Euroregionu Glacensis i Euroregionu Pradziad oraz stron internetowych www.euroregion- -glacensis.ng.pl, www.europradziad.pl.
  • Dokumenty programowe Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Portal Funduszy Europejskich (dostęp: 4.10.2013 r.], [@:) https://www.ewt.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/ Attachments/91/POWT_Polska_Czechy_2007_13.pdf.
  • Ładysz J., Formalizacja współpracy transgranicznej - szanse i zagrożenia, [w:] Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, red. J. Sikorski, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005.
  • Panasiuk A., Problemy kształtowania polityki turystycznej w Polsce, [w:] Ekonomiczne problemy turystyki. Współczesne problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej, Zeszyt naukowy nr 12, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  • Żochowska M., Marek A., Efekty współpracy transgranicznej wybranych gmin partnerskich Euroregionu Glacensis, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 29, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.