PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 144 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 142--156
Tytuł artykułu

Efektywność wykorzystania środków publicznych : wybrane problemy

Autorzy
Warianty tytułu
Effectiveness of Public Resources' Management - Chosen Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Złożone warunki gospodarczo-społeczne wymagają sięgania po zaawansowane metody zarządzania posiadanymi zasobami. W sposób szczególnie wyważony należy podchodzić do procesów wykorzystania środków finansowych w sektorze publicznym, gdzie następuje zderzenie wzrastających potrzeb z ograniczonymi zasobami. Status samorządu gminnego zakłada jego decydującą rolę w gospodarce lokalnej. Mając na uwadze wskazane uwarunkowania, dokonano prezentacji problematyki efektywności w zakresie wykorzystania środków publicznych ze szczególnym uwzględnieniem dylematów doboru właściwych kryteriów pomiaru efektywności. Zaprezentowano wpływ wybranych działań na efektywność mierzoną w krótkim i długim okresie oraz wskazano rozwiązania mogące przyczynić się do wzrostu efektywności. (abstrakt oryginalny)
EN
Complex economic and social conditions demand to use advanced methods of resource management. In a special balanced way, we should treat budget planning processes in the public sector where there is a crash between increasing society needs and limited resources. Local government status creates its crucial role in local economy. Taking the indicated conditions into consideration, the paper discusses the topic of the effectiveness of public resources management, focusing on appropriate criteria of the effectiveness measurement. It presents the influence of chosen actions on the short- and long-term effectiveness. The author also points out some solutions contributing to an increase in the effectiveness. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Cichowski K.S. (red.), Wieloletnie planowanie finansowe, Municipium, Warszawa 2001.
 • Denek E., Sobiech J., Wolniak J. (red.), Finanse publiczne, PWN, Warszawa 2005.
 • Dylewski M., Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 • FamulskaT., Znaniecka K., Finansowe aspekty rozwoju lokalnego, AE, Katowice 2004.
 • Filipiak В., Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, Difin, Warszawa 2009.
 • Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego, CeDeWu Sp. zo.o., Warszawa 2008.
 • Mackiewicz M., Misiąg W., Tomalak M., Samorządowa kasa, czyli na co idą pieniądze w gminach, powiatach i województwach, Wydawnictwo Alinex, Warszawa 2003.
 • Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, ODDK, Gdańsk 2006.
 • Musiał G., Z punktu widzenia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2008.
 • Mykowska Z., Struktura wydatków budżetowych, "Finanse Komunalne" 2008 nr 7-8.
 • Myna A., Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju regionalnego, regionalizacja, "Samorząd Terytorialny" 2008 nr 1.
 • Nowak E., Budżetowanie kosztów, CEET, Warszawa 2001.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, PWN, Warszawa 2006.
 • Ostaszewski J., Finanse, Difin, Warszawa 2005.
 • Pietrzak В., Pogański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2006.
 • Piontek W., Zarys finansów publicznych, Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2003.
 • Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa 2006.
 • Ratajczak L., Infrastruktura w warunkach gospodarki tynkowej, PWN, Warszawa 1997.
 • Sochacka-Krysiak H., Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, SGH, Warszawa 2006.
 • Stiglitz J.E., Economics of the Public Sector, Princeton University Press, Princeton 2000.
 • Sypień В., Wieloletnie planowanie i budżetowanie inwestycji, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1997.
 • Wyminko M., Gospodarowanie własnością komunalną, ODDK, Gdańsk 1999.
 • Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, WWSB, Poznań 2005.
 • Ziółkowski M., Rola samorządu gminy w kształtowaniu rozwoju lokalnego, SGH, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352273

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.