PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2012) | nr 2 (136) | 213--220
Tytuł artykułu

Analiza procesu mieszania paszy dla drobiu w przemysłowej wytwórni pasz

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the mixing process of poultry feed at the industrial fodder factory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy przedstawiono wyniki analizy homogeniczności paszy produkowanej w przemysłowej wytwórni pasz. Badania przeprowadzono dla procesu mieszania w określonych jednostkach czasu, trzech różnych mieszanek paszowych dla drobiu. Informacje do oceny homogeniczności uzyskiwano na podstawie zawartości mikrowskaźnika w pobranych próbach. Wykorzystując test zgodności chi-kwadrat określano jakość paszy uzyskiwanej po zadanym czasie mieszania. Parametr jakości paszy stanowił poziom prawdopodobieństwa. Wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale od 0 do 1, gdzie wartość 1 oznacza najlepsza jakość paszy. Interpretacja graficzna wyników pozwala na określenie wpływu czasu mieszania na homogeniczność paszy. Najlepsze rezultaty uzyskano dla mieszania paszy o najmniej zróżnicowanym składzie granulometrycznym - Brojler Starter.(abstrakt oryginalny)
EN
This work presents the results of the homogeneity analysis of the feed produced at the industrial fodders factory. Researches were conducted for mixing process of three different kinds of poultry feed. The information to assess the homogeneity were obtained on the basis of the content of the Microtracer® in the collected samples. The chi-square test was used to describe the feed quality obtained after the preset time of mixing. The probability value constituted an quality parameter. This value is located in the range from 0 to 1, where value 1 means the best homogeneity of the mixture. The graphical interpretation presents the impact of mixing time at the quality of mixture. The best results were achieved for mixing the feed with the least diverse size distribution - Brojler Starter.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
213--220
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Amornthewaphat N., Behnke' K., Hancock J. (1998): Effects of particle size and mixing time on uniformity and segregation in pig diets [online], Kansas State University, Swine Day, 1998, Dostępny w Internecie: http://www.microtracers.com/upload/File/MMorNN0001.pdf.
 • Djuragic O., Levic J., Sredanovic S., Lević L. (2009): Evaluation of homogeneity in feed by method of microtracers® . Archiva Zootechnica, 12:4, 85-91.
 • Eisenberg D. (1992): Markers in mixing testing: closer to perfection. Feed Menagment, 43, 8-11.
 • Eisenberg D. (1998): The Use of Microtracers® F (Colored Uniformly Sized Iron Particles) in Coding the Presence of Coccidiostats in Poultry feeds: Practical Implications [online], Zootechnica International, 46-50, Dostępny w Internecie: http://www.microtracers.com/upload/File/itemmm.html
 • Grochowicz J. (1996): Technologia produkcji mieszanek paszowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, ISBN 83-09-01656-5.
 • Karbowy A., Rynkiewicz M. (2006): Ocena wpływu prędkości obrotowej ślimaka mieszającego z pionowym elementem roboczym na stopień zmieszania komponentów paszy. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 89-93.
 • Matuszek D., Tukiendorf M. (2007): Komputerowa analiza obrazu w ocenie mieszania niejednorodnych układów ziarnistych (system funnel-flow). Inżynieria Rolnicza, 2(90), 183-188.
 • Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr G/Wpuf.512lab.1/2005 z dnia 9 listopada 2005 w sprawie oceny homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego.
 • PN-90/R-64769 Pasze. Pobieranie próbek.
 • PN-89/R-64798 Pasze. Oznaczanie rozdrobnienia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.