PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2012) | nr 2 (136) | 195--204
Tytuł artykułu

Internet jako źródło pozyskiwania wiedzy potrzebnej do prowadzenia gospodarstwa rolnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The internet as a source of knowledge necessary for running an agricultural farm
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzone badania ankietowe miały na celu określenie: rodzaju informacji pozyskiwanych przez Internet do podnoszenia zasobu wiedzy uczniów szkół średnich zawodowych sektora rolno-spożywczego zlokalizowanych w obszarach wiejskich oraz rodzaju informacji pozyskiwanych przez przyszłych absolwentów potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Badania ankietowe prowadzono na przełomie lat 2010/2011. Zakresem pracy objęto 15 szkół sektora rolno-spożywczego województw małopolskiego i śląskiego. Materiał do badań stanowiły kwestionariusze ankiet (opracowane w programie Adobe Dreamweaver CS5.5) pozyskanych drogą internetową bezpośrednio od uczniów (poprzez serwer Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). Blisko 87% respondentów twierdzi, że pozyskiwane poprzez Internet informacje służą im do celów związanych z edukacją własną. Ponad 60% ankietowanych deklaruje, że korzysta z internetowych portali o tematyce rolniczej. Poszukiwanie wiadomości ściśle związanych z tematyką rolniczą zostało zadeklarowane jedynie przez około 10% badanych.(abstrakt oryginalny)
EN
The survey research, which was carried out was to determine: a type of information obtained through internet to increase knowledge of high vocational school students of an agricultural and food sector located in the country areas and a type of information obtained by future graduates required to run an agricultural farm. The survey research was carried out at the turn of 2010 and 2011. The work covered 15 schools of the agricultural and food sector of the małopolskie and śląskie voivodeship. Survey questionnaires constituted material for research (worked out in the program Adobe Dreamweaver CS5.5) obtained by the Internet directly from students(through a network server of the University of Agriculture in Kraków). Almost 87% of respondents say that information obtained by the Internet served for the purpose of their eductaion. Over 60% of the questioned say that they use the Internet portals on agriculture. Search for information strictly related to agriculture subjects was declared only by about 10% of the questioned people.(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
195--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Brzeziński J. (2010): Metodologia badań psychologicznych. PWN, Warszawa, ISBN: 978-83-01-16456-0.
 • Butler G., McManus F. (2002): Psychologia. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, ISBN 83-7255-084-0.
 • Claparede E. (2007): Wychowanie funkcjonalne. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, ISBN: 8389501511.
 • Cupiał M. (2006): Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 2(77), 185-190.
 • Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001): Metody badawcze w naukach społecznych. Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań, ISBN: 83-7150-702-X.
 • Górawska M., Rzeźnik C. (2003): Absolwenci techniki rolniczej i leśnej Akademii Rolniczej w Poznaniu - wyniki badań ankietowych absolwentów z lat 1971-1982. Technica Agraria, 2(2), 9-15.
 • Grudziński J. (2006): Technologie informacyjne w systemach doradczych zarządzania gospodarstwem rolnym. Inżynieria Rolnicza, 5 (80), 207-213.
 • Herr E., Cramer S. (2001): Planowanie kariery zawodowej. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Krajowego Urzędu Pracy, (15), ISBN 83-86313-88-9.
 • Kocira S., Lorencowicz E. (2008): Wykorzystanie komputerów w wybranych gospodarstwach rodzinnych Lubelszczyzny. Inżynieria Rolnicza, 7(105), 109-115.
 • Super D. (1976): Career education and the meanings of work. Government Printing Office, ISBN 1-56024-303-1.
 • Kuhlmann F., Brodersen C. (2001): Information technology and farm management - developments and perspectives. Computers and electronics in agriculture, 30, 71-83.
 • Lorencowicz E., Figurski J. (2008): Ocena wykorzystania komputerów i internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Technica Agraria, 7(3-4), 29-34.
 • Marks N., Jakubowski T. (2008): Dostępność technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w wybranych gminach wiejskich województwa małopolskiego. Inżynieria Rolnicza, 11(109), 185-191.
 • Marks N., Jakubowski T. (2009): Czynniki ograniczające upowszechnianie Internetu na przykładzie wybranych gmin wiejskich Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 9(118), 153-161.
 • Marks N., Jakubowski T. (2010): Dostęp do zasobów internetu ludności wiejskiej w wybranych gminach Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 7(125), 131-137.
 • Nowak S. (2007): Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa, ISBN: 978-83-01-14999-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352435

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.