PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 | 270--281
Tytuł artykułu

Możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach

Warianty tytułu
Possibilities to Achieve the Goals Set in the Europe 2020 Strategy as Regards Financing R&D Activity in the Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zbadano możliwość osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 i Krajowym Programie Reform Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach. Przedstawiono i dokonano oceny tendencji w finansowaniu działalności B+R w polskich regionach po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analizie porównawczej poddano zmiany w skali i strukturze finansowania działalności badawczo-rozwojowej w polskich województwach na tle średniej krajowej i unijnej. Z badań wynika, że wzrost nakładów na B+R do poziomu 1,7% PKB do 2020 roku możliwy jest w zaledwie 4 regionach Polski, natomiast niemożliwe jest w tym samym okresie osiągnięcie poziomu 3% PKB zarówno w żadnym polskim regionie, jak i przeciętnie w UE. (abstrakt oryginalny)
EN
In her study, the author examined the possibility to achieve the objectives assigned in the Europe 2020 Strategy and in the National Programme of Reforms Europe 2020 as regards financing R&D activity in the Polish regions. She presented and assessed tendencies in financing R&D activity in Polish regions upon Poland's accession to the European Union. The comparative analysis comprised the changes in the scale and structure of financing research and development activity in the Polish provinces against the background of the national and EU average. The surveys show that the growth of outlays on R&D to the level of 1.7% of GDP till the year 2020 is possible only in 4 regions of Poland, whereas it is impossible to achieve in the same timeperiod the level of 3% of GDP both in any Polish region and in the EU on average. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
270--281
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Europa 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth (2014), http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/pdf/20100303_1_en.pdf [dostęp: 29.04.2014].
 • Eurostat (2014), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [dostęp: 29.04.2014]
 • Grabski M.W. (2006), Między rządem i nauką - źródła konfliktu, "Nauka", nr 4.
 • Grossman G.M., Helpman E. (1991), Innovation and Growth in the Global Economy, The MIT Press, London.
 • Gryczka M. (2013), Innowacyjność polskiej gospodarki w świetle modelu open innovation, (w:) Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 764, "Studia i Prace WNEiZ", nr 33, t. 1.
 • Grzywacz W. (2009), Ekonomia międzynarodowa, WSETiNS, Kielce.
 • Krajowy Program Reform Europa 2020 (2014). http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_poland_pl.pdf [dostęp: 29.04.2014].
 • Nauka i technika w 2012 r. (2013), Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa.
 • Piekut M. (2013), Przestrzenne zróżnicowanie nakładów na działalność badawczo-rozwojową na przełomie wieków, "Economics and Management", No 4.
 • Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W. (2009), Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 14.
 • Regional Innovation Scoreboard 2014 (2014), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf [dostęp: 29.04.2014].
 • Rocznik statystyczny województw 2013 (2013), GUS, Warszawa.
 • Romer P.M. (1990), Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy", No. 6
 • Science, Technology and Innovation in Europe 2013, (2013), Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GN-13-001/EN/KS-GN-13-001-EN.PDF [dostęp: 29.04.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.