PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5, CD 1 | 35--43
Tytuł artykułu

Zasady dopuszczania do ruchu pojazdów specjalnych o przeznaczeniu pożarniczym

Warianty tytułu
Regulations Admitting Special Vehicles to the Road Operation to be Used for Fire Fighting Purposes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym oraz zasady stosowania Euro-Norm w zakresie specjalistycznych wymagań technicznych dla pojazdów pożarniczych wymagają analizy i prawno-merytorycznego omówienia. Nowe i zmienione zasady dopuszczania do ruchu tego rodzaju pojazdów z wykorzystaniem procedur homologacyjnych, w zakresie jednostkowego dopuszczenia do ruchu dla pojazdów nowych oraz w wyniku dokonania zmian konstrukcyjnych i wymiany elementów w pojazdach nienowych są często nieodpowiednio stosowane. Celem referatu jest kategoryzacja procedur z jasnym opisem zasad postępowania zgodnie z przepisami. Taki sposób opisania zasad prawidłowej produkcji i adaptacji pojazdów umożliwi przedsiębiorcom i potencjalnym użytkownikom uniknięcie kłopotów podczas rejestracji, okresowych badań technicznych w stacjach kontroli pojazdów oraz podczas kontroli drogowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Recent amendments to the Road Traffic Law and the rules for applying the European Standards in the field of specialized technical requirements for the fire fighting vehicles require analysis as well as legal substantive discussion. The new and amended regulations admitting this type of vehicles to the road operation, using the type-approval procedures, in terms of the national individual approval of new vehicles or as a result of structural modifications and replacement of components in not-new vehicles, are often inadequately applied. The objective of this paper is to categorize the procedures with a clear description of the rules to proceed in accordance with the regulations. This way of describing the principles of proper manufacturing and adaptation of vehicles will enable entrepreneurs and potential users to avoid problems during registration, periodic technical examinations at the vehicle inspection stations and during roadside checks.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35--43
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
 • Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa
Bibliografia
 • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowy Instytut Badawczy, http://www.cnbop.pl.
 • Dyrektywa nr 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów - ("dyrektywa ramowa"), Dz. U. L 263 z 9.10.2007, z późniejszymi zmianami.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy Celnej, Dział 87 (Monitor Polski z 2006 r. nr 86 poz. 880).
 • Polska Norma PN-EN 1846, Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenie, Polski Komitet Normalizacyjny.
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 678/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zastępujące załącznik II i zmieniające załączniki IV, IX i XI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r., nr 137, poz.968 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r., poz. 996 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2000 r., nr 93 poz. 1035).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., poz. 553).
 • Rozporządzenie ministrów: spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej, finansów oraz sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, agencji wywiadu, służby kontrwywiadu wojskowego, służby wywiadu wojskowego, centralnego biura antykorupcyjnego, straży granicznej, kontroli skarbowej, służby celnej, służby więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 165 poz. 992).
 • Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1148).
 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późniejszymi zmianami).
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352695

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.