PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5, CD 1 | 96--105
Tytuł artykułu

Koncepcja poufnego obiegu informacji z wykorzystaniem protokołu SCIP

Warianty tytułu
Concept of Confidential Flow of Information Using SCIP Protocol
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Życie ludzi w obecnych czas związane jest ze wzajemną komunikacją. Wymiana informacji stanowi również podstawę funkcjonowania przedsiębiorstw. Przekazywanie informacji między osobami funkcyjnymi w każdego rodzaju organizacji (przedsiębiorstwie) wymaga dotrzymania wielu determinant.Aby zaspokoić tą potrzebę zaczęto wykorzystywać sieci telekomunikacyjne i teleinformatyczne. Oferują one liczny zbiór użytecznych usług. Co więcej oczekuje się, aby usługa była niezawodna i bezpieczna zarówno dla zastosowania domowego jak i komercyjnego. Ze względu na szerokie znaczenie bezpieczeństwa, w artykule ograniczono się do poufności. Poufność "danych wrażliwych" (tj. dane osobowe, faktury, dane kontrahentów, własne projekty i wdrożenia, itp.) posiada duże znaczenie, bo dane te przesyłane są na znaczne odległości. Transport danych jest realizowany między różnymi terminalami przez środowiska heterogeniczne. Często pracownik przedsiębiorstwa nie wie i nie jest zainteresowany tym procesem. Dlatego też właściciel przedsiębiorstwa lub administrator sieci powinien stosować narzędzia sieciowe zapewniające poufność "danych wrażliwych". Co więcej im mocniej należy chronić "dane wrażliwe" tym ich zabezpieczenie musi być również silniejsze.Dlatego też w artykule zostanie przedstawiona koncepcja przekazywania danych (głosu i obrazu) z wykorzystaniem przyszłościowego protokołu SCIP. W artykule zawarto także próbkę badań porównującą jakość połączeń przy zmiennych parametrach sieciowych (tj. strata pakietów, opóźnienie).(abstrakt oryginalny)
EN
The nowadays people are associated with communication. The exchange of information is also the basis for the functioning of companies. Exchange of information between managers in every type of organization (com-pany) requires keeping multiple determinants. To meet this needs telecommunications network has been used. They offer extensive collection of useful services. What's more, it is expected that the service will be reliable and safe both for home use and commercial use. Due to the broad importance of safety, the article is limited to confidentiality. Confidentiality of "sensitive data" (i.e. personal data, invoices, data contractors, and implemen-tation of their own projects, etc.) has a great importance, because these data are transmitted over long distanc-es. Data transport is performed between different terminals by a heterogeneous environment. Often, employee of a company does not know and is not interested in this process. Therefore, the owner of the company or net-work administrator should use networking tools to ensure the confidentiality of "sensitive data". What is more the harder you must protect "sensitive data" their security must also be stronger. Therefore, the article presents the concept of the transmission of data (voice and video) using a forward-looking SCIP protocol. The article includes a sample test that compares the quality of connections with varying network parameters (i.e. packet loss, delay).(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
96--105
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bajda A., Wrażeń M. Laskowski D., Diagnostics the quality of data transfer in the management of crisis situation, Electrical Review 87(9A), pp. 72-78, Sigma-Not, Poland, 2011, ISSN 0033-2097.
 • ITEA 03008 - Easy Wireless, WP 2: D2.3 Monitoring, testing and controlling of QoS, 10.2006.
 • ITU-T, Rec. P. 800: Methods for subjective determination of transmission quality, ITU-T 1996.
 • Jasiulewicz-Kaczmarek M., 2013, The role of ergonomics in implementation of the social aspect of sustainability, illustrated with the example of maintenance, Occupational Safety and Hygiene. CRC Press, Taylor & Francis: London, pp. 47-52.
 • Krzykowska K., Siergiejczyk M., The impact of new technologies on the safety level of air traffic, Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, Safety and Reliability: Methodology and Applications, CRC Press/Balkema, 2015, pp. 18.
 • Laskowski D., Lubkowki P., Confidential transportation of data on the technical state of facilities, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing AG, Switzerland, Volume 286, 2014, pp. 313-324.
 • Laskowski, D., Łubkowski, P., Pawlak, E., Stańczyk, P., Anthropo-technical systems reliability, Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, , CRC Press/Balkema, 2015, pp. 399-407.
 • Lubkowski P., Laskowski D., Test of the multimedia services implementation in information and communication networks, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing AG, Switzerland, vol. 286, 2014, pp. 325-332.
 • Lubkowski, P., Laskowski, D., Pawlak, E., Provision of the reliable video surveillance services in het-erogeneous networks,Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, CRC Press/Balkema, 2015,pp. 883-888.
 • Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S., Data gathering problem in decision support system for means of transport maintenance processes performance development. W: Safety, reliability and risk analysis: beyond the horizon: proceedings of the European Safety and Reliability Conference, Amsterdam, The Netherlands, CRC Press/Balkema, 2014, pp. 899-907.
 • Nowakowski T., Werbińska-Wojciechowska S., Uncertainty problem in decision support system for means of transport maintenance processes performance development. Journal of KONBiN. 2012, vol. 3, pp. 173-192.
 • Siergiejczyk M., Rosiński A.,Reliability analysis of electronic protection systems using optical links, Dependable Computer Systems, Advances in intelligent and soft computing, Vol. 97., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011.
 • Sławińska M., Butlewski M., Efficient Control Tool of Work System Resources in the Macro-Ergonomic Context, Advances in Social and Organizational Factors, 2014, pp. 226-234.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.