PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 | 16--21
Tytuł artykułu

Zależności pomiędzy satysfakcją z pracy a organizacyjnymi zachowaniami innowacyjnymi pracowników branży IT

Warianty tytułu
Relationships between Job Satisfaction and Organizational Innovative Behaviors
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacyjne zachowania innowacyjne pracowników stanowią obiekt rosnącego zainteresowania badaczy, a ich determinanty koncentrują uwagę zarówno teoretyków, jak i praktyków. Celem niniejszego artykułu jest ocena zależności pomiędzy poziomem satysfakcji z pracy a organizacyjnymi zachowaniami innowacyjnymi. W pierwszej części artykułu przedstawiono syntetyczne wyniki badań literatury dotyczące organizacyjnych zachowań innowacyjnych oraz ich związków z satysfakcją z pracy. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 30 organizacjach branży IT. W szczególności dowodzą one silnego związku pomiędzy satysfakcją z pracy a poziomem organizacyjnych zachowań innowacyjnych (współczynnik determinacji dla modelu równań strukturalnych wyniósł 0,316, RMSEA równe było 0,068, a współczynniki CFI i TLI przekroczyły wartość 0,95). Tym samym brak jest podstaw dla odrzucenia postawionej hipotezy głoszącej o związku pomiędzy satysfakcją z pracy a organizacyjnymi zachowaniami innowacyjnymi. W zakończeniu wyniki badań są podsumowane i syntetycznie przedstawiono implikacje teoretyczne i praktyczne.(abstrakt oryginalny)
EN
Employee innovative behaviors comprise of an interesting topic for researchers and their determinants concentrate attention of both theoreticians and practitioners. The main aim of the paper is the assessment of the relationship between the level of job satisfaction and organizational innovative behavior. In the first part of the paper we briefly present literature studies results in regard to organizational innovative behavior and their relationships to job satisfaction. In the following part we present empirical research results based on data from 30 IT organizations. In particular, research results indicate strong relationship between job satisfaction and the level of organizational innovative behavior (the determination coefficient equals 0,316, RMSEA accounted for 0,068, and CFI and TLI indexes were higher than 0,95). Therefore, data analysis brings strong support for the hypothesized relationship between job satisfaction and organizational innovative behavior. In the final part of the paper we summarize research results and concisely describe theoretical and practical implications. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • [1] ANDERSON N.R., DE DREU C.K. W., NIJSTAD B.A., The Routinization of Innovation Research: A Constructively Critical Review of the State-of-the-science, "Journal of Organizational Behavior" 2004, Vol. 25, No 2.
 • [2] ARYEE S., WALUBWA F.O., ZHOU Q., HARTNELL CH.A., Transformational Leadership, Innovative Behavior, and Task Performance: Test of Mediation and Moderation Processes, "Human Performance" 2012, Vol. 25.
 • [3] AXTELL C.M., HOLMAN D.J., UNSWORTH K.L., WALL T.D., Shopfloor Innovation: Facilitating the Suggestion and Implementation of Ideas, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2000, Vol. 73, No. 3.
 • [4] CAMMANN С., FICHMAN M., JENKINS D., KLESH J., Assessing the Attitudes and Perceptions of Organizational Members, [w:] SEASHORE W.S., LAWLER E., MIRVIS P., CAM- MAN C. (red.), Assessing Organizational Change: A Guide to Methods, Measures and Practices, John Wiley, New York 1983.
 • [5] CHOI J.N., Change-oriented Organizational Citizenship Behavior: Effects of Work Environment Characteristics and Intervening Psychological Processes, "Journal of Organizational Behavior" 2007, Vol. 28, No. 4.
 • [6] DAMANPOUR F., GOPALAKRISHNAN S., The Dynamics of the Adoption of Product and Process Innovations in Organizations, "Journal of Management Studies" 2001, Vol. 38, No. 1.
 • [7] DE JONG J.P.J., DEN HARTOG D., Measuring Innovative Work Behavior, "Creativity and Innovation Management" 2010, Vol. 19, No. 1.
 • [8] FIELDS D.L., Taking the Measure of Work. A Guide to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis, Charlotte, Information Age Publishing Inc., 2013.
 • [9] GABLETA M., BODAK A., Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy wzrostu innowacyjności pracowników, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2014, Vol. 24, No. 1, s. 85-102.
 • [10] JANSSEN O., Job Demands, Perceptions of Effort-reward Fairness, and Innovative Work Behavior, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2000, Vol. 73.
 • [11] JANSSEN О., VAN DE VLIERT E" WEST M.A., The Bright and Dark Sides of Individual and Group Innovation: A Special Issue Introduction, "Journal of Organizational Behavior" 2004, Vol. 25.
 • [12] JANSSEN О., YPEREN N.W.V., Employees' Goal Orientations, the Quality of Leader-Member Exchange, and the Outcomes of Job Performance and Job Satisfaction, "Academy of Management Journal" 2004, Vol. 47, No. 3.
 • [13] JUDGE T.A., THORESEN C.J., BONO J.E., PATTON G.K., The Job Satisfaction-Job Performance Relationship: A Qualitative and Quantitative Review, "Psychological Bulletin" 2001, Vol. 127, No. 3.
 • [14] KANTER R.M., When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective and Social Conditions for Innovation in Organization, "Research in Organizational Behavior" 1989, Vol. 10.
 • [15] Khar Kheng Y., June S., Mahmood R., The Determinants of Innovative Work Behavior in the Knowledge Intensive Business Services Sector in Malaysia, "Asian Social Science" 2013, Vol. 9, No 15.
 • [16] MARTINS E.C., TERBLANCHE F., Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation, "European Journal of Innovation Management" 2003, Vol. 6, No. 1.
 • [17] MIRON E., EREZ M., NAVEH E., DO Personal Characteristics and Cultural Values That Promote Innovation, Quality, and Efficiency Compete or Complement Each Other? "Journal of Organizational Behavior" 2004, Vol. 25, No. 2.
 • [18] MOCKAŁŁO Z., Innowacyjność pracowników w kontekście psychospołecznych czynników środowiska pracy, "Bezpieczeństwo Pracy" 2012, nr 9.
 • [19] MOLLEMNA E., TIMMERMAN H., Performance Management When Innovation and Learning Become Critical Performance Indicators, "Personnel Review" 2003, Vol. 32, No. 1.
 • [20] MRÓWKA R., Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, [w:] BARTKOWIAK R., OSTASZEWSKI J. (red.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 405-416.
 • [21] MUMFORD M.D, LICUANAN В., Leading for Innovation: Conclusions, Issues, and Directions, "Leadership Quarterly" 2004, Vol. 15, No. 1.
 • [22] PODSAKOFF N.P., WHITING S.W., PODSAKOFF P.M., BUME B.D., Individual - and Organizational-level Consequences of Organizational Citizenship Behaviors: A Me- ta-analysis, "Journal of Applied Psychology" 2009, Vol. 94.
 • [23] ROBBINS S., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 • [24] SCOTT S.G., BRUCE R.A., Following the leader in R&D: The Joint Effect of Subordinate Problem-solving Style and Leader -member Relations on Innovative Behavior, "IEEE Transactions on Engineering Management" 1998, Vol. 45, No. 1.
 • [25] SCOTT S.G., BRUCE R.A., Determinants of Innovative Behavior: A Path Model of Individual Innovation in the Workplace, "Academy of Management Journal" 1994, Vol. 37.
 • [26] WEST M. A., Sparkling Fountains or Stagnant Ponds: An Integrative Model of Creativity and Innovation in Work Groups, "Applied Psychology: An International Review" 2002, Vol. 51, No. 3.
 • [27] WEST M.A., FARR J.L., Innovation at Work: Psychological Perspectives. "Social Behavior" 1989, Vol. 4.
 • [28] WOJTCZUK-TUREK A., Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012.
 • [29] ZHOU J., SHALLEY C.E., Research on Employee Creativity: A Critical Review and Directions for Future Research, "Research in Personnel and Human Resources Management" 2003, Vol. 22.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352971

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.