PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 | 21--26
Tytuł artykułu

Kształtowanie relacji partnerskich w turystyce

Autorzy
Warianty tytułu
Creating Partnership in Turism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje zagadnienie kształtowania relacji partnerskich w turystyce. Nawiązuje koncepcji znanych na gruncie nauk o zarządzaniu oraz kluczowych z punktu widzenia branży turystycznej. Myślą przewodnią zawartą w przeprowadzonych rozważaniach jest teza głosząca, że relacje partnerskie w turystyce winny przyjąć formę sieci międzyorganizacyjnych o charakterze partnerstwa publiczno - prywatnego. W artykule zwrócono uwagę na paradygmat sieciowy, porównano z klasycznymi paradygmatami nauk o zarządzaniu. Wyszczególniono także korzyści wynikające ze współpracy podmiotów publicznych i prywatnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the problem of creating partnerships in tourism. It was referred to the concept which are well-known on the basis of science of management and key to the tourism industry. The keynote included in the discussion is the thesis propagating that the partner relations in tourism should take the form of inter-organizational networks of a public - private partnership. The article focuses on the network paradigm. It was compared with classical paradigms of management. It was specified the benefits of cooperation of public and private subjects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • [1] ADAMCZYK Т., NOWACKI M., Ocena atrakcyjności krajoznawczej destynacji żeglarskich z wykorzystaniem metody AHP, "Turystyka Kulturowa" 2014, nr 8, http:// www.turystykakulturowa.org/pdf/2014_08_03a.pdf, data dostępu 24.01.2015 r.
 • [2] BIEŃKOWSKA W., Modele podejmowania działań partnerskich, [w:] Sieci partnerskie współpracy na obszarach wiejskich, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2010.
 • [3] BORODAKO K., Foresight w turystyce. Bariery wykorzystania i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • [4] CHRISIDU-BUDNIK A., Z problematyki funkcjonowania międzyorganizacyjnych sieci publicznych, [w:] PARTYCKI S. (red.), Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.
 • [5] CZAKON W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • [6] CZERNEK K., Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju współpracy w regionie, Proksenia, Kraków 2012.
 • [7] FURMANKIEWICZ M., Funkcjonalno-przestrzenne sieci współpracy samorządów lokalnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1(8).
 • [8] KELLY K, Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • [9] LAWRENCE M" Exploring Stakeholder Roles in Destination Management Networks, [w:] KOZKAK M., GHOTH J., ANDREU L.L.A. (red.), Advances in Tourism Destination Marketing. Managing Networks, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York 2010.
 • [10] MIKUŁA В., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 • [11] MORISSON A., LYNCH P., JOHNS N.. International Tourism Network, "The International Journal of Contemporary Hospitality Management" 2004, Vol. 16(3).
 • [12] NIEMCZYK J., Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi - problemy badawcze, [w:] PARTYCKI S. (red.), Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.
 • [13] OLESIŃSKI Z., Implementacja teorii relacji międzyorganizacyjnych w Polsce, [w:] BOROWIECKI R" ROJEK T. (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw. Klastry - alianse - sieci, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • [14] PARRA-LOPEZ E" CALERO-GARCIA F., Success Factors of Tourism Networks, [w:] KOZAK M" GNOTH J., ANDREU L.L.A. (red.), Advances in Tourism Destination Marketing. Managing Networks, Routledge Taylor & Francis Group, London-New York 2010.
 • [15] Partnerstwo publiczno-prywatne w sporcie, rekreacji i turystyce, 2012, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kondrasiewicz, http://www.ppp.gov.pl/Publikacje/Documents/20120420_KDG_RAPORT_PPP_ SPORT.pdf, data dostępu 24.01.2015 r.
 • [16] RAPACZ A., GRYSZEL P., JAREMEN D.E., Klaster turystyczny jako forma koopetycji w obszarze recepcji turystycznej, [w:] SALA J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, PWE, Warszawa 2010.
 • [17] Sieci między organizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, J. NIEMCZYK, E. STAŃCZYK-HUGIET, B. JASIŃSKI (red.), Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • [18] STAŃCZYK-HUGIET E" Paradygmat relacji - czy to nowa jakość w zarządzaniu, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt nr 116, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
 • [19] STASZEWSKA J., Klaster perspektywą na dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 • [20] SZROMNIK A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer, Kraków 2012.
 • [21] UNWTO. Annual Report 2013-2014, UNWTO, http:// dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_ annual_report_2013_0.pdf, data dostępu 3.03.2015 r.
 • [22] Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, tekst jednolity, Dz.U. z 2009 r" Nr 19, poz. 100.
 • [23] WIATRAK A.P., Organizacje sieciowe - istota ich działania i zarządzania, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 3.
 • [24] ZIÓŁKOWSKA M., Sieci aliansów strategicznych jako model współpracy przedsiębiorstw, [w:] RUNDO A., ZIÓŁKOWSKA M. (red.), Nowoczesne modele współpracy przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • [25] ZMYŚLONY R, Partnerstwo i przywództwo w regionach turystycznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 • [26] ŻEGLEŃ P., Partnerstwo publiczno-prywatne a konkurencyjność i rozwój obszarów recepcji turystycznej w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
 • [27] ŻELAZKO В., Przestrzenne aspekty tworzenie i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych w Polsce, [w:] ŁOBEJKO S. (red.), Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
 • [28] http://www.partnerstwowrozwoju.pl/leader.html, data dostępu 3.03.2015 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171352995

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.