PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 56 Marketing przyszłości Trendy. Strategie. Instrumenty Partnerstwo i komunikacja w regionie. Uwarunkowania rozwoju marketingu terytorialnego | 11--22
Tytuł artykułu

Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z otoczeniem okołobiznesowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Regional Determinants of Enterprises Development Based on Cooperation with Businessrelated Environment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współpraca z otoczeniem okołobiznesowym może być zaliczana do istotnych czynników determinujących i wspierających rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Szczególnego znaczenia nabiera ona w wymiarze regionalnym, przede wszystkim z powodu specyficznego klimatu innowacyjności i przedsiębiorczości nakierowanego na podnoszenie konkurencyjności regionu i funkcjonujących w jego obrębie organizacji gospodarczych. W artykule przedstawiono wybrane regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość w regionie łódzkim. Badania przeprowadzono metodą ankiety w 2001 oraz 2009 roku, łącznie na próbie 72 małych i średnich firm. Wyniki prezentują zakres współpracy podmiotów gospodarczych z instytucjami otoczenia biznesu oraz pozwalają na ocenę podstawowych wybranych właściwości tej współpracy stymulującej procesy rozwojowe przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
The cooperation with business related environment can be classified as a one of more important determinant and aspect of development for contemporary enterprises. Because of it special innovative and enterprising climate which increases regional and organizational competitiveness, the analyzed cooperation can be seen especially clearly in the regional perspective. The paper presents some select regional aspects of enterprises development based on cooperation with institution supporting entrepreneurship in the Lodz region. The survey was conducted in 2001 and 2009, on the sample of 72 small and medium enterprises. The results present the scope of cooperation of economic entities with business-related environment institutions. The results allow the evaluation of chosen main characteristics of the cooperation that stimulates development processes of enterprises. (author's abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa-Kraków 1998, s. 14
 • B. Kaczmarek, Cz. Sikorski, Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź 1995, s. 225.
 • E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996, s. 36, A. Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996, s. 9, Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996, s. 11.
 • J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 381
 • S. Lachiewicz, Cykl życia małej firmy, w: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania, red. S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, s. 94, M. Matejun, Barriers to development of hightechnology small and medium sized enterprises, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 24.
 • J. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 11.
 • S. Mikosik, Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumptera, PWN, Warszawa 1993, s. 67-74.
 • E. Penrose, The theory of the firm, Oxford University Press, Oxford 1959
 • E. Penrose, Growth of the firm and networking, [w:] International Encyclopedia of Business and Management, red. M. Warner, Thomson Learning, USA 2002.
 • B. Kaczmarek, Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 11-20.
 • J. Różański, Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 22-27.
 • B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2004, s. 38-82.
 • W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 40-45.
 • M. Bijak-Koszuba, Polityka regionalna (strukturalna), [w:] Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004, s. 225-226.
 • A. Adamik, Związki partnerskie przedsiębiorstw a proces wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu, [w:] Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Stowarzyszenie "Solidarność z bezrobotnymi", Poznań 2006.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. Strużycki, PWE, Warszawa 2004, s. 65.
 • A. Adamik, Regionalne uwarunkowania współdziałania gospodarczego dużych przedsiębiorstw z otoczeniem biznesu w regionie łódzkim, [w:] Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, red. S. Lachiewicz, I. Staniec, Monografia Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 59-75.
 • D. Stawasz, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s.17-18.
 • A. Adamik, Klaster jako forma budowy konkurencyjności przedsiębiorstw regionu w dobie globalizacji, [w:] Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych, red. L. Lewandowska, PTE oddział w Łodzi, Łódź 2006, s. 150.
 • H. Zdrajkowska, Sytuacja gospodarczo-społeczna w regionie łódzkim, [w:] Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania, red. S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2003, s. 67.
 • M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck., Warszawa 2002, s. 73-74.
 • Regionalna Strategia Innowacyjna, http://olimp.gapp.pl.
 • M. Matejun, Ocena systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej "Organizacja i Zarządzanie" 2003, nr 38, s. 29-43.
 • M. Moroz, Możliwości wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 2, s. 33.
 • Pożyczki - pobierz i przygotuj dokumenty, http://www.larr.lodz.pl/articles/show/Po%C5%BCyczki _pobierz_i_przygotuj_dokumenty,8,2 (12.02.2010).
 • M. Matejun, Instrumenty, programy oraz instytucje wspierające małe i średnie firmy, [w:] Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie - struktura - warunki działania, red. S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, s. 150-154.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.