PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 22--33
Tytuł artykułu

Analiza krytyczna jako metoda poznawania prawdy w naukach o zarządzaniu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The critical analysis as the method for finding the truth in management sciences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dyskusjach naukowych pojawiają się opinie, że współczesna teoria zarządzania nie nadąża za przeobrażeniami zachodzącymi w otoczeniu i zmianami społecznymi. Aktualne trendy w rozwoju organizacji wydają się akcentować znaczenie sieci relacji, kreowania kapitału ludzkiego, zaangażowania, wspólnoty i zaufania wśród interesariuszy organizacji57. Zgadzając się z tymi poglądami, można jedynie dodać, że potrzebne jest także realistyczne spojrzenie na złożoność procesów tworzących całokształt funkcjonowania organizacji. Rzeczywistość organizacyjna dość często ukazuje sytuacje i mechanizmy wprost przeciwne do tego, co jest propagowane w niektórych najnowszych teoriach naukowych. Według Andrzeja Koźmińskiego na poziomie organizacji i społeczeństw rzeczywistość kształtuje się w wyniku rozgrywek pomiędzy jednostkami i grupami o sprzecznych interesach, różnych zasobach, strategiach i umiejętnościach58. Można zatem sądzić, że dla rozwijania nauk o zarządzaniu ważne znaczenie ma właśnie wnikliwa obserwacja konstruującej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Postęp w tych naukach będzie zależny m.in. od upowszechniania wniosków będących rezultatem prowadzonych obserwacji. Zebrane informacje wymagają uporządkowania, a także odpowiedniego wyjaśnienia, które jest odmianą rozumowania. Uważa się, że jego istota sprowadza się do poszukiwania kluczowych przesłanek uzasadniających stan rzeczy, który powstał za sprawą określonych przyczyn59. Można zatem sądzić, że dla osiągnięcia tego celu pomocna jest analiza krytyczna, która służy ustalaniu związków, rozpoznaniu zależności przyczynowych między stwierdzonymi faktami, kładąc szczególny nacisk na wyjaśnianie rzeczywistych motywów, intencji oraz konsekwencji podejmowanych decyzji zarządczych. Dzięki stawianiu ważnych pytań, a także otwartości na nowe idee i przemyślenia analiza krytyczna może być asumptem do ożywionych dyskusji i polemik w środowisku naukowym. (abstrakt autora)
EN
The purpose of the article is discussing the nature of critical analysis in management sciences in the context of system approa ch to organization, as a method giving closer view enabling to find the truth about examined problems, phenomena and processes. Important meaning for the development of management sciences has a thorough observation of social-economic reality, which should concentrate on recognizing cause-and-effect dependences between diagnosed facts, paying the special attention to clarify ing real motives as well as the consequence of making managerial decisions. Taking into considerations these facts, the article presented the aims and fundamental assumptions of the critical analysis as a research method. Simultaneously, the author underlined its virtues, as well as defects. A crucial element of conducted delibe rations is author's model which is stressing chosen problem issues associated with functioning organization for needs of critical analy sis in management studies. The presented model is contributing to eliminate divergences which appears between a scientific theory and the management practice. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
22--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ackroyd S., Methodology for management and organization studies. Some implication of critical realism, [w:] Fleetwood S., Ackroyd S. (eds.), Critical realist applications in organization and management studies, Routledge, London 2004, s. 137-163.
 • Alvesson M., Deetz S., Doing critical management research, Sage Publication Ltd., London 2000.
 • Alvesson M., Willmott H., Bridgman T. (eds.), The oxford handbook of critical management studies, Oxford University Press 2009.
 • Alvesson M., Willmott H., Making sense of management: a critical introduction, Sage Publication Ltd., London 2012, http://dx.doi.org/10.4135/9781446251782.
 • Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2000.
 • Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2002.
 • Brzeziński J.M., Po co Akademia? O dostojeństwie nauki, "Nauka" 2012, nr 2, s. 21-31.
 • Ćwiklicki M., Przesłanki stosowania teorii ugruntowanej w naukach o zarządzaniu, [w:] Błaszczyk W., Bednarska-Wnuk I, Kuźbik P. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, "Folia Oeconomica" 2010, nr 234, s. 243-253.
 • Czakon W., Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1, s. 51-62.
 • Filipowicz S., Krytyka. Imponderabilia i strategia, "Nauka" 2012, nr 2, s. 33-42.
 • Flak O., Pyszka A., Dwójmyślenie w zarządzaniu - spojrzenie poza tradycyjny model zarządzania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, nr 169, s. 77-88.
 • Gasparski W., Tadeusz Kotarbiński - filozof praktyczności i jego dzieło, [w:] Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 39-62.
 • Gospodarek T., Heurystyka, prawda i teorie zarządzania, [w:] Krupski R. (red.), Metody badań problemów zarządzania strategicznego, "Prace Naukowe WWSZiP " t. 17, Wałbrzych 2012, s. 9-22.
 • Jabłoński A., Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2014, nr 2, s. 43-49.
 • Koźmiński A.K., Czas pokera, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Kuc B., Funkcje nauki. Wstęp do metodologii. Nauka nie jest grą, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2012.
 • Laszczak M., Intuicja w zarządzaniu, "Zarządzanie. Teoria i praktyka" 2011, nr 1, s. 77-96.
 • Lichtarski J., Kilka refleksji o konsekwencjach przełomów w zarządzaniu i ich rozpoznawaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3, s. 13-15.
 • Mikołajczyk Z., "Dżungla" metod zarządzania i konieczność ich uporządkowania, [w:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2008, s. 125-134.
 • Mikołajczyk Z., Metamorfozy metod zarządzania we współczesnych warunkach funkcjonowania organizacji, [w:] Rokita J. (red.), Zarządzanie w warunkach nieprzewidywalności zmian, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2009, s. 85-98.
 • Mikołajczyk Z., Renesans i pozytywizm w stosowaniu metod zarządzania (mimo nieprzewidywalności zmian), [w:] Rokita J. (red.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2012, s. 13-25.
 • Monin N., Management theory: a critical and reflexive reading, Routledge, London 2004, http://dx.doi.org/10.4324/9780203356814.
 • Niemczyk J., Metodologia nauk o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 15-25.
 • Poskrobko B., Nauka i naukowość w ekonomii i zarządzaniu, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2009, nr 4, s. 14-31.
 • Romanowska M., Bariery efektywności badań naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, [w:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, "Prace Naukowe WWSZiP" nr 27, Wałbrzych 2014, s. 101-108.
 • Strużyna J., Krótki rys ewolucyjnej inspiracji dla badaczy zarządzania, "Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 3, s. 9-21.
 • Sudoł S., Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1, s. 11-36.
 • Sułkowski Ł., Zawadzki M. (red.), Krytyczny nurt zarządzania, Difin, Warszawa 2014.
 • Sztompka P., Uniwersytet współczesny: zderzenie dwóch kultur, "Nauka" 2014, nr 1, Warszawa, s. 7-18.
 • Walczak W., Cele i funkcje zarządzania w teoriach naukowych a praktyka - próba diagnozy źródeł występujących rozbieżności, "e-mentor" 2012, nr 2 (44), s. 19-29, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/917.
 • Walczak W., Czynniki i uwarunkowania wpływające na decyzje w zarządzaniu organizacją, "e-mentor" 2012, nr 3 (45), s. 35-45, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/45/id/933.
 • Walczak W., Dążenie do poznawania prawdy w naukach o zarządzaniu - dylematy i kontrowersje, "Zeszyty Naukowe Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej", 2014, nr 2, s. 3-39.
 • Walczak W., Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu - wyzwania współczesności, [w:] Czech A. (red.), Nauki o zarządzaniu - u początków i współcześnie, "Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne" nr 118, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 523-536.
 • Walczak W., Wpływ ustawowych regulacji na standardy nadzoru korporacyjnego w spółdzielniach mieszkaniowych, "Organizacja i Zarządzanie" 2014, nr 2, s. 135-152.
 • Walczak W., Kumulowanie stanowisk w organach spółek z udziałem Skarbu Państwa, "Wiedza Prawnicza" 2014, nr 3, s. 3-23.
 • Zimniewicz K., Kilka uwag na temat manipulacji w nauce, [w:] Rokita J. (red.), Zarządzanie strategiczne, modele biznesu, nowe obszary badań, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2013, s. 227-235.
 • Zimniewicz K., O potrzebie dyskusji na temat metod zarządzania, [w:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2008, s. 135-137.
 • Zimniewicz K., Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.