PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 198, cz. 2 Finanse - problemy - decyzje 2014. Cz. 2 | 227--235
Tytuł artykułu

Wpływ motywu spadku na decyzje oszczędnościowe w świetle badań własnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of Bequest Motive on Saving Decisions in the Light of the Own Surveys
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problem wygładzania konsumpcji przez osoby będące na emeryturze podejmowany był przez różnorodnych naukowców, których badania niejednokrotnie dowodzą, że poziom konsumpcji w tym okresie ulega zmniejszeniu. Jako jedna z przyczyn takiego stanu rzeczy wskazywana jest chęć jednostek do pozostawienia spadku. Analiza zachowań oszczędnościowych tej grupy, w tym zbadanie roli motywu spadku na dokonywane wybory, może mieć zatem istotne znaczenie w kontekście potwierdzenia adekwatności standardowego modelu zachowań jednostek. Celem niniejszego artykułu stała się prezentacja głównych podejść i modeli związanych z tworzeniem i pozostawianiem spadku oraz analiza znaczenia motywu spadku dla decyzji oszczędnościowych jednostek w świetle badań własnych zrealizowanych w okresie 27.02-1.03.2013 roku. W artykule wykorzystano metodę opisową, analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metody statystyczne. Dane empiryczne zgromadzono na podstawie badania zrealizowanego metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie 1000 osób we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych (IIBR). (fragment tekstu)
EN
LCH and PIH, named as Life Cycle model constitute the dominant, normative saving theory. As it is presented by numerous studies, while confronted with real human behaviours this model is doubtful. One of the model assumptions is consumption smoothing in time. In long term this phenomenon is related to notion of saving adequacy, whose size should let keep the previous level of consumption also at retired age. The studies carried out on this problem prove in many cases that the consumption level in this period of time diminishes. One of the reasons for such situation is willingness of individuals to leave bequest. The aim of article is to present the main approaches and models relating to creating and leaving of bequest and the analysis of bequest motive impact on saving decisions among individuals in the light of the surveys carried out in cooperation with IIBR between 27.02.2013 and 1.03.2013. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bańbuła P.: Oszczędności i wybór międzyokresowy - podejście bahawioralne. "Materiały i Studia" 2006, nr 208.
 • Bernoth K., van Rooij M.C.I.: Consumptie versus Besparingen: een Analyse van Spaarmotieven en Spaargedrag. DNB Research Memorandum 2005.
 • Browning M., Lusardi A.: Household Saving: Micro Theories and Micro Facts. "Journal of Economic Literature" 1996, Vol. 34, No. 4.
 • Carroll Ch.D.: Why Do the Rich Save So Much? "NBER Working Paper" 1998, No. 6549.
 • Hendricks L.: Bequest and Retirement Wealth in the United States. Arizona State University 2001, http:/http://www2.econ.iastate.edu/faculty/hendricks/Research/bequdata_paper.pdf [dostęp: 1.03.2014].
 • Horioka Ch.Y., Yamashita K., Nishikawa M., Iwamoto S.: The Impact of Bequest Motives on the Saving Behavior of the Aged in Japan. January 2003.
 • Horioka Ch.Y., Watanabe W.: Why do People Save? A Micro-analysis of Motives for Household Saving in Japan. "The Economic Journal" 1997, No. 107.
 • Keynes J.M.: The General Theory of Employment, Interest and Money. Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi 1936.
 • Shahnaz N., Mahdzan A.: The Influence of Household Saving Motives on the Propensity to Save and Portfolio Allocation Decisions. PhD thesis. University of Nottingham, July 2010.
 • Sturm P.H.: Determinants of Saving: Theory and Evidence. "OECD Journal: Economic Studies" 1983, No. 1.
 • Swacha-Lech M.: Motywy oszczędzania w świetle badań sondażowych zrealizowanych we współpracy z Interaktywnym Instytutem Badań Rynkowych w okresie od 27 lutego do 1 marca 2013 roku. "Zarządzanie i Finanse" nr 2, część 4. Red. E. Ostrowska, B. Lepczyński. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Vidal-Meliá C., Lejárraga-García A.: The bequest motive and single people's demand for life annuities. "Belgian Actuarial Bulletin" 2004, Vol. 4, No. 1.
 • Wärneryd K.E.: The Psychology of Saving: A Study on Economic Psychology. Edward Elgar Publishing 1999.
 • Yin T.: The "Will" to Save in China. "Discussion Papers in Economics and Business", August 2011, Discussion Paper 11-24.
 • Hurd M.D.: Savings and Bequest. "NBER Working Paper", January 1986, No. 1826.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.