PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 60--74
Tytuł artykułu

Wpływ nowych technologii na ochronę praw własności intelektualnej w Internecie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The impact of new technologies on the protection of intellectual property rights in the Internet
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ekonomiczna analiza praw własności intelektualnej powinna uwzględniać interesy nie tylko twórców czy wydawców, ale też właścicieli platform internetowych oraz użytkowników. Katalizatorem rozwoju otwartego modelu nauki, kultury i edukacji jest rozwój nowych, powszechnych form komunikacji, np. łączności mobilnej, serwisów społecznościowych, i nowych form kontroli korzystania z utworów. Nowe technologie wpływają również na ekonomiczny sens ochrony praw autorskich - celowe jest bardziej elastyczne podejście do systemów ochrony tych praw. Przeważa pogląd, że w obliczu rozwoju internetu nadmierny rygoryzm, penalizacja pośredników czy użytkowników nie leżą w interesie interesariuszy. Można rekomendować legalizację pewnych praktyk, których skuteczna kontrola nie jest możliwa - trzeba jednak uczynić to w taki sposób, by nie demotywować twórców i nie blokować dyfuzji wiedzy. Kluczowy jest stopień oraz charakter wkładu użytkownika w treści utworu, cel dzielenia się utworami, a także liczba osób, którym można udostępniać dane treści. Problemy mogą wynikać z mieszania różnych form utworów - za zgodą pierwotnego autora. Adaptacje czy remiksy trzeba odróżniać od korzystania z odnośników, cytatów i kopiowania na własny użytek, do czego zgoda autora nie jest wymagana. W ocenie prawnej należy brać pod uwagę: cel przeróbki, nadanie danemu dziełu nowego wyrazu artystycznego, uwzględnienie nowej wiedzy itp. Program UE Digital Agenda zakłada stworzenie jednolitego rynku treści cyfrowych opartych na licencjach wieloterytorialnych, szerokopasmowym szybkim internecie i interoperacyjności oprogramowania. Powinno to służyć maksymalizacji społecznego i gospodarczego potencjału technologii ICT. (abstrakt autora)
EN
The premise for choice of the research problem is the impact of new technologies on directions in the discussion of copyright l aw. The goal is the integrated look at the regulation of the market of new technologies in the context of intellectual property rig hts. The method of research is the analysis of the law, case law and literature. It must be concluded that the economic analysis of inte llectual property rights should take into account not only the interests of authors and publishers, but also the owners and users of onl ine platforms. New technologies have an impact on the economic sense of copyright protection - it is appropriate to suggest a more flexible approach to systems of protection of these rights. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
60--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aigrain P., Dzielenie się. Kultura i gospodarka epoki Internetu, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2011, http://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/02/aigrain-dzielenie-sie.pdf.
 • Antas P.D., "Notice and take down" - usługi hostingowe w kontekście odpowiedzialności za naruszenia osób trzecich - uwagi krytyczne do założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 2011, http://www.prawoautorskie.pl/aktualnosci/id30,Notice-and-take-down-uslugi-hostingowe-w-kontekscie-odpowiedzialnosci-za-naruszenia-osob-trzecich-uwagi-krytyczne-do-zalozen-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-swiadczeniu-uslug-droga-elektroniczna.html.
 • Antitrust: Commission welcomes Court judgment in Telefónica margin squeeze case, 2014, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-479_en.htm.
 • Arlandis A., Baranes E., Interactions Between Network Operators, Content Producers and Internet Intermediaries: Empirical Implications of Network Neutrality, "Intereconomics" 2011, Vol. 46, No. 2, s. 98-105, http://dx.doi.org/ 10.1007/s10272-011-0370-y.
 • Avramen A., Tamadon P., Internet Innovations: Exploring New Horizons, "European Journal of Law and Technology" 2014, Vol. 5, No. 2.
 • Baratsits A., Copyright in the Digital Age - Exceptions and Limitations to Copyright and Their Impact of Free Access to Information. An Analysis of the Implementation of Art. 6 (4) Information Directive and Its Impact on Limiting the Copyright Protection in Czech Republic and Austria, Johannes Kepler University Linz, Linz 2005, http://www.rechtsprobleme.at/doks/baratsits-copyright-digital-age.pdf.
 • Barker G.R., Agreed Use and Fair Use: The Economic Effects of Faire Use and Other Copyright Exceptions, 2013 Annual Congress of the Society for Economic Research on Copyright Issues (SERCI), conference proceedings, Paris, 09.07.2013, http://www.serci.org/2013/Barker.pdf.
 • Bäumer U., Mara P., Meeker H., IT Outsourcing and Offshoring. A Comparative Legal Analysis Under UK, Indian and German Law, "Computer Law Review International" 2012, Vol. 13, No. 1, s. 9-19, http://dx.doi.org/10.9785/ovs-cri-2012-9.
 • Bittmann D., EuGH: Websurfen durch Urheberrechtsausnahme gedeckt, "Multimedia und Recht" 2014, Nr. 7, http://rsw.beck.de/cms/?toc=mmr.root&docid=359775.
 • Braha O., Syed T., Beyond Efficiency: Consequence-Sensitive Theories of Copyright, "Berkeley Technology Law Journal" 2014, Vol. 29, s. 229-316, http://btlj.org/data/articles/29_1/0229-0316_BrachaSyed_060914+WEB.pdf.
 • Broemel R., Vielfaltsgewährleistung auf virtuellen Plattformen. Anpassung des kartellrechtlichen Konzepts an die medienrechtliche Regulierung, "Multimedia und Recht" 2013, Nr. 2, s. 83-87.
 • Brown N., A Decentralised Approach to Online Trust Validation. Looking Behind and Beyond the Hierarchical Certification Authority Model of Trust, "Computer Law Review International" 2013, Vol. 14, No. 1, s. 1-7, http://dx.doi.org/10.1515/cri.2013.14.1.1.
 • Cease and desist by the German government for publishing a document received under FOI law, 2014, http://blog.fragdenstaat.de/post/74158554995/cease-and-desist-by-the-german-government-for.
 • Chaber P., Zmiany w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 2013, http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=B9AEAA44668341B9BC6ACAA1D5E19285.
 • Chiou T., Music Licensing in the Cloud: The Greek Experience, "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil" 2014, Nr. 3, s. 228-236.
 • Cisek R., 2013, Komentarze pod artykułem prasowym w internecie to nie prasa, http://di.com.pl/news/48755,0,Komentarze_pod_artykulem_prasowym_w_internecie_to_nie_prasa-Anna_Wasilewska-Spioch.html.
 • Conrad A., Kuck' mal, wer da spricht: Zum Nutzer des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung anlässlich von Links und Frames, "Computer und Recht" 2013, Vol. 29, No. 5, s. 305-318, http://dx.doi.org/10.9785/ovs-cr-2013-305.
 • De Wachter J., Intellectual Property in an Age of Big Data: an Exercise of Futility? An Examination of Big Data1s Impact on Patents and Database Protection, "Computer Law Review International" 2014, Vol. 15, No. 1, s. 1-6, http://dx.doi.org/10.9785/ovs-cri-2014-1.
 • Dilger D., Oracle Wins Key Reversal in Java Copyright Case Against Google's Android, 2014, http://appleinsider.com/articles/14/05/09/oracle-wins-key-reversal-in-java-copyright-case-against-googles-android.
 • Drexl J., Collective Management of Copyrights and the EU Principle of Free Movement of Services after the OSA Judgment - In Favour of a More Balanced Approach, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-06, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2397062&rec=1&srcabs=2382603&alg=1&pos=1.
 • ECJ confirms Deutsche Telekom Margin Squeeze, 2010, http://www.contentandcarrier.eu/?p=410.
 • Geercken K., Holden K., Rath M., Surguy M., Stretton T., Irreconcilable Differences? Navigatiing Cross-Border E-Discovery. How Best to Understand and Deal with the Conflict between E-Discovery and Data Protection Principles, "Computer Law Review International" 2013, Vol. 14, No. 2, s. 44-55, http://dx.doi.org/10.9785/ovs-cri-2013-44.
 • Geiger Ch., Challenges for the Enforcement of Copyright in the Online World: Time for a New Approach, Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 14-01, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2382603.
 • Gerry F., Berova N., The Rule of Law Online: Treating Data Like the Sale of Goods: Lessons for the Internet from OECD and CISG and Sacking Google as the Regulator, "Computer Law & Security Review" 2014, Vol. 30, No. 5, s. 465-481, http://dx.doi.org/10.1016/j.clsr.2014.07.005.
 • Google Books-Projekt als "faire use" urheberrechtlich zulässig, "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil" 2014, Nr. 1, s. 69-73.
 • Google Spain SL v. Agencia Espanola de Protección de Datos. Court of Justice of the European Union Creates Presumption that Google Must Remove Links to Personal Data upon Request, "Harvard Law Review" 2014, Vol. 128, No. 2, http://harvardlawreview.org/2014/12/google-spain-sl-v-agencia-espanola-de-proteccion-de-datos.
 • Handke Ch., Quintais J.P., Balazs B., The Economics od Copyright Compensation Schemes for Digital Use, 2013 Annual Congress of the Society for Economic Research on Copyright Issues (SERCI), conference proceedings, Paris, 09.07.2013, http://www.serci.org/2013/Handke.pdf.
 • Heckmann J., Nordmeyer A., Pars pro toto: Verletzung des Urheberrechtsgesetzes durch das öffentliche Zugänglichmachen von Deteifragmenten ("Chunks") in Peer-to-Peer Tauchbörsen? Wann sich der Anschlussinhaber mit Hinweis auf "Chunks" verteidigen kann, "Computer und Recht" 2014, Vol. 30, No. 1, s. 41-43, http://dx.doi.org/10.9785/ovs-cr-2014-41.
 • Hoppen P., Technische Schutzmaßnahmen bei Software. Verfahren zur Kontrolle der unberechtigten Nutzung, "Computer und Recht" 2013, Vol. 29, No. 1, s. 9-16, http://dx.doi.org/10.1515/cr.2013.29.1.9.
 • Humphrey M.C., Digital Domino Effect: the Erosion of First Sale Protection for Video Games and the Implications for Ownership of Copies and Phonorecords, "Southwestern Law Review" 2013, Vol. 42, No. 3, s. 441-480, http://www.swlaw.edu/pdfs/lr/42_2humphrey.pdf.
 • Huber A., Vernetzter Kontinent oder überregulierte TK-Branche. Die Debatte über den Verordnungsvorschlag der EU-Kommission zum TK-Binnenmarkt, "Multimedia und Recht" 2014, Nr. 4, s. 221-224.
 • Kawashima N., The Rise of 'User Creativity' - Web 2.0 and a New Challenge for Copyright Law and Cultural Policy, "International Journal of Cultural Policy" 2010, Vol. 16, No. 3, s. 337-353, http://dx.doi.org/10.1080/10286630903111613.
 • Kemp R., Legal Aspects of Managing Big Data, "Computer Law & Security Review" 2014, Vol. 30, No. 5, s. 482-491, http://dx.doi.org/10.1016/j.clsr.2014.07.006.
 • Kirchner Ch., Regulierungsanreize für VDSL-Vectoring. Regulatorische Möglichkeiten und Grenzen einer Aufrüstung von Kupferzugängen für NGA-Netze, "Computer und Recht" 2013, Vol. 29, No. 2, s. 85-89, http://dx.doi.org/10.1515/cr.2013.29.2.85.
 • Kirn S., Müller-Hengstenberg C., Intelligente (Software-)Agenten: von der Automatisierung zur Autonomie?, "Multimedia und Recht" 2014, Nr. 4, s. 225-231.
 • Klicki W., Ograniczenie wolności komentowania? Sprawa Delfi przeciwko Estonii, 2013, http://panoptykon.org/wiadomosc/ograniczenie-wolnosci-komentowania-sprawa-delfi-przeciwko-estonii.
 • Knaak R., Metatags und Keywords als vergleichende Werbung - zum EuGH-Urteil Belgian Electronic Sorting Technology, "Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil" 2014, Nr. 3, s. 209-214.
 • Knight A., Gleeson N., Walden I., 'It's a Jungle out There'?: Cloud computing, Standards and the Law, "European Journal of Law and Technology" 2014, Vol. 5, No. 2, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2441182.
 • Koseła D., Nowy etap sporu o zarządzanie Internetem ważny także dla polskich firm, "Rzeczpospolita", 04.04.2014.
 • Kwiatkiewicz D., Odpowiedzialność dostawców usług hostingowych w świetle projektowanych zmian, 2013, http://www.codozasady.pl/odpowiedzialnosc-dostawcow-uslug-hostingowych-w-swietle-projektowanych-zmian.
 • Laszczyk A., Imagine There Is No Countries - Digital Single Market for Creative Content - the Case of Music, II Polish Law & Economics Conference, University of Warsaw, conference proceedings, Warsaw, 6-7.05.2011.
 • Latusek M., Zalega T., Trendy w konsumpcji na rynku książki elektronicznej, "Studia i Materiały. Wydział Zarządzania UW" 2012, nr 1-2, s. 152-166.
 • Lessons from Hutchinson/Orange, http://www.jonesday.com/files/Event/302e22bb-ff54-420e-ae34-6b2a266628fb/Presentation/EventAttachment/3f47edd2-0859-4468-9e9c-1f70f07ac9c8/eutelecoms.pdf.
 • Lev-Aretz Y., Copyright Lawmaking and Public Choice: From Legislative Battles to Private Ordering, "Harvard Journal of Law & Technology" 2013, Vol. 27, No. 1, s. 203-256, http://jolt.law.harvard.edu/articles/pdf/v27/27HarvJLTech203.pdf.
 • Liability of One-Click Hosting Providers for Users' Copyright Infringements under German Law, 2013, http://www.osborneclarke.com/connected-insights/publications/liability-one-click-hosting-providers-users-copyright-infringements-under-german-law/
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353219

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.