PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2012) | nr 2 (136) | 257--266
Tytuł artykułu

Analiza efektywności zmiany grupy taryfowej na przykładzie oczyszczalni ścieków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency analysis of changing a rate group on the example of a sewage treatment plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy był wybór optymalnej grupy taryfowej dla oczyszczalni ścieków ze względu na minimalizację rocznych kosztów zakupu energii elektrycznej przez odbiorcę. Cel pracy zrealizowano na podstawie badań własnych wykonanych w rozdzielni nN, z której był zasilany analizowany Zakład Usług Komunalnych oraz informacji dotyczących wielkości zużycia energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach rocznego okresu badań. Zgromadzone informacje pozwoliły na przeprowadzenie symulacji rocznych kosztów opłat za energię elektryczną po wyborze przez odbiorcę dostępnych grup taryfowych. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że dla badanego zakładu ekonomicznie uzasadniony jest wybór grupy taryfowej C12a. Zaobserwowano bowiem, że w strefie szczytowego obciążenia dla badanej taryfy zużywane jest zaledwie 25% energii elektrycznej, co pozwala na obniżenie rocznych kosztów opłat za energię o prawie 12 tys. PLN, tj. o 12%. Alternatywą może być wybór grupy taryfowej C21 z jednoczesnym zwiększeniem mocy umownej do 45 kW. Wybór tej grupy taryfowej spowoduje obniżenie rocznych kosztów opłat za energię elektryczną o ponad 4 tys. PLN i dodatkowo zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia kar za przekroczenie wartości mocy umownej.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study was to select an optimal rate group for a sewage treatment plant due to minimizing annual costs of electric energy purchase by a recipient. The purpose of the study was carried out based on own research performed in the LV which powered by the analysed Zakład Usług Komunalnych [Municipal Services] as well as based on information concerning the seize of electric energy use in particular months of the annual research period. Information, which was collected, allowed carrying out annual costs simulation of payments for electric energy after a recipient had chosen available rate groups. The simulations, which have been carried out, prove that for the researched company, selection of C12a rate group is economically justified. Since, it was reported that in the sphere of top load for the researched rate only 25% of electric energy is used what allows decreasing annual costs of energy charges by PLN 12 thousand that is by 12%. Selection of C21 rate group with simultaneous increase of contracted power up to 45 kW. The selection of this rate group will cause decrease of annual costs of electric energy charges by over PLN 4,000 and additionally will decrease probability of fines for exceeding the value of contracted power.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
257--266
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Bełkowski J. (2005): Odbiorcy szukają pomocy [online], [dostęp 27-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.ure.gov.pl/portal/pl/429/1515/Odbiorcy_szukaja_pomocy.html.
 • Ciepiela D. (2007): Koszty bilansowania - zmora klienta, [online], [dostęp 27-01-2012], Dostępny w Internecie: http://energetyka.wnp.pl/tpa/poradnik_jak_zmienic dostawce energii/kosztybilansowania-zmora-klienta,3359_2_0_1.html.
 • Guzik R. (2005a): Prawo wyboru sprzedawcy w polskiej elektroenergetyce - teoria a rzeczywistość [online], [dostęp 27-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.ure.gov.pl/index.php?dzial=199&id=1217.
 • Guzik R. (2005b): Rynek bilansujący a prawo wyboru dostawcy energii elektrycznej [online], [dostęp 27-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.ure.gov.pl/ portal/ odb/115/939/ Rynek_bilansujacy_a_prawo_wyboru_dostawcy_energii_elektrycznej.html.
 • Janus P. (2005): Wskaźniki jednostkowego zużycia wody, pary wodnej i energii elektrycznej w wybranych procesach przetwórczych warzyw. Inżynieria Rolnicza, 11(71), 201-208.
 • Małopolski J., Trojanowska M. (2008): Wykorzystanie modeli Mamdaniego do predykcji dobowych obciążeń wiejskich sieci elektroenergetycznych. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 205-211.
 • Małopolski J., Trojanowska M. (2009a): Modele rozmyte zapotrzebowania na moc dla potrzeb krótkoterminowego prognozowania zużycia energii elektrycznej na wsi. Część I. Algorytmy wyznaczania modeli rozmytych. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 177-183.
 • Małopolski J., Trojanowska M. (2009b): Modele rozmyte zapotrzebowania na moc dla potrzeb krótkoterminowego prognozowania zużycia energii elektrycznej na wsi. Część II. Opracowanie predykcyjnych modeli relacyjnych. Inżynieria Rolnicza, 5(114), 185-191.
 • Marks N. (2008): Nakłady energii w procesie rozlewu piwa do beczek w browarze. Inżynieria Rolnicza, 6(104), 127-133.
 • Marks N., Baran D. (2003): Nakłady energetyczne we wstępnych operacjach przetwarzania surowca mięsnego. Inżynieria Rolnicza, 3(45 Tom II), 243-250.
 • Nęcka K. (2012): Analiza konkurencyjności ofert sprzedaży energii elektrycznej w taryfie B i C. (Publikacja złożona do druku w Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna).
 • Trojanowska M., Małopolski J. (2009): Wykorzystanie modeli Takagi-Sugeno do krótkoterminowego prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną odbiorców wiejskich. Inżynieria Rolnicza, 1(110), 325-330.
 • Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE.
 • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. (2010): Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. PSE Operator SA, Konstancin - Jeziorna, (tekst jednolity obowiązujący od dnia: 1 stycznia 2011 r.).
 • Proces liberalizacji rynku energii w Polsce (2008), [online], [dostęp 27-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.preda.pl/pliki/Dokumenty/Szkolenie_Czestochowa/liberalizacja_rynku.pdf.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003.
 • Raport TOE. Rynek energii elektrycznej w Polsce - stan na 31 marca 2011 r. [online], [dostęp 27-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.multienergia.pl/dokumenty/2011/110517_raport_toe_rynek_projekt_v11.pdf.
 • Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z grupy taryfowej A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 27.10.2011 obowiązująca od 1 grudnia 2011 r. Rzeszów (2011), [online], [dostęp 27-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.pge-obrot.pl/start.aspx?id=57.
 • Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. Lublin (2012), [online], [dostęp 27-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.pge-dystrybucja-rzeszow.pl/start.aspx?id=89.
 • Urząd Regulacji Energetyki (URE). Aktualności (2011), [online], [dostęp 27-01-2012], Dostępny w Internecie: http://www.ure.gov.pl/palm/pl/424/4038/Kolejni_odbiorcy_swiadomie_korzystaja_z_mozliwosci_wyboru.html.
 • Prawo energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - (Dz. U. z 2003 r, 153, poz. 1504, z póź. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353317

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.