PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 144 Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem | 157--173
Tytuł artykułu

Przesłanki poprawy efektywności działalności podmiotów uczestniczących w klastrze na przykładzie klastra lotniczego

Autorzy
Warianty tytułu
Premises for the Efficiency Improvement of Subjects Operating in the Cluster on the Example of Air Cluster
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku przeprowadzonej analizy klastra lotniczego stwierdzono, że istnieją realne przesłanki potwierdzające możliwość poprawy efektywności działalności podmiotów uczestniczących w klastrze. Wykazano źródła tej poprawy w perspektywie zarówno efektywność' organizacyjnej (rozumianej jako adaptacyjność), jak i efektywności w ujęciu klasycznym, rozumianej jako relacja efektów do nakładów. (abstrakt oryginalny)
EN
As a result of conducted air cluster examination it was claimed that there are some real premises, which confirm the possibility of the efficiency improvement of subjects working in air cluster. The improvement sources were shown in the organization efficiency view (understood as adaptivement) and in the classical efficiency understood as relationship between effects and expenditures.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • A Practical Guide to Cluster Development A Report to the Department of Trade and Industry and the English RDAs by Ecotec Research & Consulting, England's Regional Development Agencies, London 2004.
 • Breschi S., Malebra F., Clusters, Networks and Innovation, Oxford University Press, 2007.
 • Brodzicki Т., Szultka S., Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie" nr 4 (110), Warszawa 2002.
 • Dahl M.S., Pedersen С., Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myths and Realities?, Danish Research Unit for Industrial Dynamics, DRUID Working Paper no 03-01, 2003.
 • Developmant of dusters and networks of SMEs, The UNIDO Programme, Vienna 2001.
 • Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Dyer J.H., Specialized supplier networks as a source of competitive advantage: evidence from the auto industry, "Strategic Management Jurnal" 1996 no 17.
 • European Trend Chart on Innovation, Thematic Report Cluster Policies, Covering period up to March 2003, European Commission Enterprise Directorate General.
 • Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport PARP, Warszawa 2006.
 • Jacobs D., De Man A.P., Clusters, industrial policy and firm strategy: a menu approach, technology "Analysis and Strategic Management" 1996 vol. 8, no 4.
 • Ketels Ch., European Clusters, [w:] Structural Change in Europe 3 - Innovative City and Business Regions, Hagbarth Publication, 2004.
 • Leśkiewicz Z., Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, Rozprawy i Studia t. 72, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1990.
 • Markusen A., Sticky places in slippery space: A typology of industrial districts, "Economic Geography" no 3, July 1996.
 • Maskell P., Towards knowledge-based theory of geographical clusters, "Industrial and Corporate Change" 2001 vol. 10, no 4.
 • Mikołajczak В., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.
 • OECD, Networks, partnerships, clusters and intellectual property rihts: opportunities and challenges for innovative SMEs in Global Economy, Istanbul, Turkey, 3-5 June 2004.
 • OECD, Boosting Innovation - The Cluster Approach, 1999.
 • OECD, Natinal Innovation Systems, 1997.
 • Osbert-Pociecha G., Relacja między efektywnością, a elastycznością, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1183, AE, Wrocław 2007.
 • Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (DzU 06.226.1651).
 • Simmie J., Sennet J., Innovative Clusters and Competitive Cities in the UK and Europe, Oxford Brookers School of Planning Working Paper 182, 1999.
 • Trocki M. (red.), Innowacyjne systemy procesy i metody zarządzania międzynarodowego, Szkolą Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 • [1] www.clusternavigators.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.