PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 2 | 56--64
Tytuł artykułu

Organizacja wymiaru sprawiedliwości w strukturze sieci publicznej - możliwe interakcje

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The organisation of the justice system as part of the public network: possible interactions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wypada podzielić pogląd Andrzeja Koźmińskiego i Dominiki Latusek-Jurczak, że teorie sieci stanowią użyteczne narzędzie analizy, pomagające znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jedne organizacje radzą sobie w swoich środowiskach lepiej niż inne. Kapitał, który aktorzy sądowych sieci publicznych udostępniają, co do zasady może przybrać trojaką formę: dostępu do zasobów wiedzy, których organizacji brakuje lub których uzupełnienie będzie mniej skomplikowane w ramach wspólnych przedsięwzięć; szybkości działania, ale również siły oddziaływania zwiększającej skuteczność i autorytet podejmowanych inicjatyw; rekomendacji i zabierania głosu w sprawach istotnych dla środowiska partycypantów tworzących sieć lub tych, na których sieć oddziałuje34. Zjawisko usieciowienia wymiaru sprawiedliwości jest nowe i praktycznie, poza współdziałaniem narzuconym przez ustawodawcę, nie przybiera większych rozmiarów. Zważywszy na korzyści i uwarunkowania, a także brak realnych zagrożeń dla funkcjonowania publicznych sieci sądowych (obecnych w sieciach międzyorganizacyjnych skupiających organizacje biznesowe), jest to pożądana forma współpracy, która pozwala wyzwalać zwłaszcza inicjatywę oddolną. Identyfikacja relacji sieciowych w organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz analiza ich siły i sposobu oddziaływania nie były do tej pory przedmiotem dociekań naukowych i wymagają dalszych pogłębionych badań. (abstrakt autora)
EN
The goal of this paper is to analyse the organizational structure of the justice system in order to provide the answer to the b asic question about the possible network relations, as well as their force and their way of influence. As part of the paper, I have defined p ublic inter- organisational court networks, dividing them into regulatory inter-organisational networks and facultative inter-organisational networks. Emphasis has also been placed on the benefits and threats of the functioning of court-based facultative inter-organisational ne tworks. The phenomenon of forming networks within the justice system is new, and so far has not been subject of any academic enquiry. Given the benefits and background, as well as no real threats for the functioning of public court networks, it is a desired form of coope ration which enables to boost bottom-up initiative. Public court networks serve to build the organization of the justice system as a knowled ge-based organisation. This paper addresses the important and topical issue of public networks - the example of inter-organizational are a of justice. In the current literature, identifying the network of relations in the organization of justice has not been the subject of scie ntific inquiry. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
56--64
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Antczak Z., Kapitał ludzki w strukturach wirtualno - sieciowych. Nowe role pracowników i menedżerów wiedzy, Difin, Warszawa 2013.
 • Austen A., Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Banasik P., Kadra zarządzająca a zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2014, nr 4(33), s. 26-35.
 • Banasik P., Wspólnoty praktyków w organizacji wymiaru sprawiedliwości - nowoczesny model doskonalenia zawodowego dla kadry zarządzającej sądownictwa, "e-mentor" 2014, nr 5(57), s. 56-61, http://dx.doi.org/10.15219/em57.1143.
 • Brdulak J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 • Burt R.S., Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1992.
 • Chrisidu-Budnik A., Sieci publicznoprawne, [w:] Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Czakon W., Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
 • Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Holm D.B., et al., Business networks and cooperation in international business relationships, [w:] Beamish P.W., Killing J.P. (eds.), Cooperative Strategies. European Perspectives, The New Lexington Press, San Francisco 1997.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Klimas P., Analiza sieciowa w naukach o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • Kordel P., Zarządzanie sieciami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Katowice 2010.
 • Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Lichtarski J., Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przedsiębiorców, [w:] tegoż (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1992.
 • Lipowicz I., Europeizacja administracji publicznej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2008, R. LXX, z.1, s. 5-17.
 • Łobejko S., Przedsiębiorstwo sieciowe, zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Łobos K., Organizacja sieciowa, [w:] Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Małys Ł., Siła powiazań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2013.
 • Moreno J., Who shall Survive? Nervous and Mental Diseases Publishing, Washington 1934.
 • Palumbo G., et al., Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective. A going for growth report, OECD, 2013, http://www.oecd.org/eco/growth/FINAL%20Civil%20Policy%20Paper.pdf.
 • Park S.H., Zhou D., Heterogeneity and Competitive Dynamics in Alliance Formation, "The Academy of Managment Review" 2005, Vol. 30, No. 3, s. 531-554, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.2005.17293697.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Warszawa 1978.
 • Sroka W., Korzyści i zagrożenia uczestnictwa w sieci aliansów - analiza porównawcza, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 1, s. 28-31.
 • Sydow J., Understanding the Constitution of Interorganizational Trust, [w:] Lane Ch., Bachmann R. (eds.), Trust within and between Organizations. Conceptual Issues and Empirical Applications, Oxford Universtity Press, Oxford 1998.
 • Sześciło D. i in., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Wenger E.C., Communities of Practice and Social Learning Systems, "Organization" 2000, No. 2(7), s. 225-246, http://dx.doi.org/10.1177/135050840072002.
 • Woźniak-Sobczak B., Stymulatory i destruktory tworzenia wartości sieci przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 736, s. 291-309.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.