PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 9 | nr 2 (32) Antropologia Organizacji | 30--50
Tytuł artykułu

Etnografia jako narzędzie diagnostyczne w procesie doradztwa naukowego

Warianty tytułu
Ethnography as a Diagnostic Tool in the Process of Scientific Consulting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doradztwo naukowe to metoda doradcza łącząca ze sobą proces badawczy i osobiste zaangażowanie inicjatora, polegające na wprowadzaniu zmian w funkcjonowanie organizacji. W procesie tym ważny jest udział klienta na wszystkich etapach, a celem jest doprowadzenie do uczenia się organizacji. Charakterystyczna jest długotrwałość tego typu doradztwa, ale jednocześnie oferuje ono cenną możliwość wpierania zrównoważonego wzrostu (sustainability) organizacji. W ramach procesu doradztwa naukowego wykorzystywane są różne metody badawcze, w tym często o charakterze jakościowym. W niniejszym artykule prezentujemy zalety wykorzystania etnografii na etapie diagnozy. Metody etnograficzne, polegające na zanurzeniu się w kulturę badanego terenu, zmierzające do poznania wzorców, na podstawie których funkcjonuje podsystem społeczny organizacji, mogą być wskazane w doradztwie naukowym ze względu na stabilizację rozwiązań i ugruntowanie modeli diagnostycznych. Stabilizacja wynika z zakorzenienia wdrożeń w kulturze, a ugruntowanie - na stworzeniu modeli bliskich praktyce. Jednocześnie forma, jaką przyjmuje doradztwo przeprowadzane z zastosowaniem etnografii, jest szczególnie stosowna dla inicjowania ukierunkowanej zmiany. (abstrakt oryginalny)
EN
Scientific consulting is a consultative approach, combining the research process and the personal involvement of the researcher, involving the introduction of changes in the functioning of the organization. In the process the client's involvement is important at all stages, and the goal is to achieve organizational learning. The durability of this type of consulting is characteristic, but at the same time it offers a valuable opportunity to foster sustainable growth of the organization. Different research methods are used in the process of scientific consulting, including the qualitative ones. This article presents the advantages of using ethnography at the diagnostic stage. Ethnographic methods, based on the immersion in the culture of the studied area, in order to know the patterns of functioning of the subsystem of the organization, may be indicated in the scientific consulting because of the stability of the solutions and strengthening of the diagnostic models. Stabilization results from the studies rooted in culture, and the establishment is the creation of models close to practice. At the same time the form of consulting, with the use of ethnography, is particularly used to initialize a targeted change. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Strony
30--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Action research 2010. http://www.emtech.net/actionresearch.htm, odczyt 19.12.2010.
 • Argyris C. i D. Schon 1978. Organizational learning: A theory of action perspective, Reading: Addison-Wesley.
 • Argyris, C. i D. Schon 1974. Theories in practice, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Argyris, C., Putnam, R. i D.M. Smith 1985. Action science, San Francisco: Jossey- Bass.
 • Chiseri-Strater, E. i B.S. Sunstein 1997. Field working: Reading and writing research, Upper Saddle River: Blair Press.
 • Chrostowski, A. 2006. Metoda Action Research w procesie doradztwa strategicznego, rozprawa doktorska, Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 • Chrostowski, A. 2008. Doradztwo naukowe, w: M. Kostera (red.) Nowe kierunki w zarządzaniu, s. 237-256. Warszawa, WAiP.
 • Chrostowski, A. i D. Jemieniak 2008. Action Research w teorii organizacji i zarządzania. Organizacja i Kierowanie, nr 1 (131), s. 41-56.
 • Corvellec, H. 1997. Stories of achievements: Narrative features of organizational performance, New Brunswick: Transaction Publishers.
 • Czarniawska, B. 1999. Writing management: Organization theory as a literary genre, Oxford: Oxford University Press.
 • Czarniawska, B. 2002. Interviews and organizational narratives, w: J.F. Gubrium i J. Holstein (red.) Handbook of interviewing, s. 733-750. Thousand Oaks: Sage.
 • Czarniawska, B. 2008. Shadowing and other techniques for doing fieldwork in modern societies, Copenhagen: Copenhagen Business School Press.
 • Czarniawska-Joerges, B. 1992a. Doing interpretive studies of organizations, materiały powielone 8, Lund: Lunds Universitet, Institutet för Ekonomisk Forskning.
 • Czarniawska-Joerges, B. 1992b. Exploring complex organizations: A cultural perspective, Newbury Park-London-New Dehli: Sage.
 • Czarniawska-Joerges, B. 1994. Nauka o zarządzaniu - dyscyplina praktyczna czy akademicka. Przegląd Organizacji, nr 1, s. 16-17.
 • Denzin, N.K. 1992. Symbolic interactionism and cultural studies: The politics of interpretation, Oxford-Cambridge: Blackwell.
 • Deshler, D. i M. Ewert 1995. Participatory Action Research: Traditions and major assumptions, London: Sage.
 • Dewey, J. 1927. Imperialism is easy, New York: G.P. Putnam.
 • Ebbutt, D. 1983. Educational Action Research: Some general concerns and specific quibbles, Cambridge: Cambridge Institute of Education.
 • Eden, C. i C. Huxham 1996. Action Research for the study of organization, w: S. Clegg, C. Hardy i W.R. Nord (red.) Handbook of organizational studies, s. 526-542. Thousand Oaks: Sage.
 • Elliot, J. 1991. Action Research for educational change, Milton Keynes: Open University Press.
 • Friedman, V. 2001. Action Science: Creating communities of inquiry in communities of practice, w: P. Reason i H. Bradbury (red.) Handbook of Action Research participative inquiry and practice, s. 159-170. London-Thousand Oaks-New Delhi: Sage.
 • Geertz, C. 1973. The interpretation of cultures, New York: Basic Books.
 • Gibson, M. i C. Hughes 1994. Systems analysis and design: A comprehensive methodology with case, Danvers: Boyd i Fraser.
 • Glaser, B. i A. Strauss 1967. The discovery of grounded theory, Chicago: Aldine.
 • Greenwood, D.J. i M. Levin 1998. Introduction to Action Research, London: Sage.
 • Gustavsen, B i P.H. Engelstad 1986. The design of conferences and the evolving role of democratic dialogue in changing work life. Human Relations, nr 2 (39), s. 101-116.
 • Gustavsen, B. 1992. Dialogue and development Assen/Maastricht, Stockholm: The Swedish Center for Working Life.
 • Hall, B.L. i R.J. Kidd 1978. Adult learning: A designing for action, Oxford: Pergammon.
 • Harrison, M.I. i A. Shirom 1999. Diagnosis and assessment: Bridging theory and practice. Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage.
 • Hatch, M.J. 1993. The dynamics of organizational Culture. Academy of Management Review, nr 4 (18), s. 657-663.
 • Hatch, M.J. 1997/2002. Teoria organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hatch, M.J. Kostera, M. i A.K. Koźmiński 2010. Trzy oblicza przywództwa, Warszawa: WAiP.
 • Hensel, P. 2010. Diagnoza organizacji: Pierwszy krok do uzdrowienia firmy, Gliwice: Helion.
 • Honey, P. i A. Mumford 1989. The manual of learning styles, Berkshire: Peter Honey.
 • Johannisson, B. 2005. Entreprenörskapets väsen - en personlig bild, Lund: Studentlitteratur.
 • Kemmis, S. i R. McTagger 1988. The Action Research Planner, Victoria: Deakin University Press.
 • Konecki, K. 2000. Studia z metodologii badań jakościowych: Teoria ugruntowana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. 2003. Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kostera, M. 2005. The quest for the self-actualizing organization, Malmo-Copenhagen: Liber-Copenhagen Business School Press.
 • Kostera, M. i B. Glinka 2001. The budget as logos: The rhetorics of the Polish press. Organization, nr 4 (8), s. 647-682.
 • Kostera, M. i M. Śliwa 2010. Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa: WAiP.
 • Koźmiński, A.K. 1974. Zarządzanie - analiza systemowa procesów i struktur, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Kubr, M. 1986. Management consulting, Geneva: International Labour Office.
 • Kunda, G. 1992. Engineering culture, Philadelphia: Temple U.P.
 • Lewin, K. 1939. Field theory and experiment in social psychology, concepts and methods, New York: Harper i Row.
 • Lewin, K. 1948. Resolving social conflicts, New York: Harper i Row.
 • Magala, S. 2009. The management of meaning in organizations, London: Palgrave Macmillan.
 • Mezirow, J. 1991. Fostering critical reflection in adulthood, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Morgan, G. 2002. Wyobraźnia organizacyjna: Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Obłój, K. 1995. Strategia sukcesu firmy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Perrow, Ch. 1991. A Society of Organizations. Theory and society, nr 20, s. 725-762.
 • Polanyi, M. 1958. Personal Knowledge: Towards a post-critical philosophy, Chicago: University of Chicago Press.
 • Reason, P. i H. Bradbury (red.) 2001. Handbook of Action Research participative inquiry and practice, London-New Delhi-Thousand Oaks: Sage, s. 145-156.
 • Rosen, M. 1991. Coming to terms with the field: Understanding and doing organizational ethnography. Journal of Management Studies, nr 1 (28), s. 1-24.
 • Rottenburg, R. 2000. Sitting in a bar. Studies in Cultures, Organizations and Societies, nr 1 (6), s. 87-100.
 • Schon, D. 1983. The reflective practitioner: How professionals think in action, New York: Basic Books.
 • Senge, P. i O. Scharmer 2001. Community Action Research: Learning as a community of practitioners, consultants and researcher, w: P. Reason i H. Bradbury (red.) Handbook of Action Research participative inquiry and practice, s. 238-249. London: Sage.
 • Senge, P. M. 1998. Piąta dyscyplina, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
 • Silverman, D. 1970. The theory of organizations, London: Heinemann.
 • Simmons, O.E. i T.A. Gregory 2003. Grounded action: Achieving optimal and sustainable change. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, nr 3 (4), art. 27, http://www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-03/3-03simmonsgre- gory-e.htm, odczyt 30.10.2010.
 • Smith, D. 1998. Developing people and organizations, London: CIMA.
 • Strauss, A.L. 1993. Continual permutations of action, New York: Aldine de Gruyter.
 • Tuner, B.A. 1986. Sociological aspects of organizational symbolism. Organization Studies, nr 2 (7), s. 101-115.
 • Turner, B.A. (red.) 1990. Organizational symbolism, Berlin-New York: de Gruyter.
 • Whyte, F.W. (red.) 1991. Participatory Action Research, New York: Sage.
 • Wright, S. 1994. Culture in anthropology and organizational studies, w: S. Wright (red.) Anthropology of Organizations, s. 1-31. London-New York: Routledge.
 • Zawiślak, A. 1978. Organizacja i planowanie: Ujęcie systemowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.