PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
16 (2012) | nr 2 (136) | 325--334
Tytuł artykułu

Porównanie stopnia pokrycia obiektów opryskiwanych wybranymi rozpylaczami eżektorowymi - jedno- i dwustrumieniowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Comparison of a coverage degree of facilities sprayed with the selected air induction sprayer - one and two-stream sprayers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań porównawczych stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu rozpylaczy eżektorowych: jednostrumieniowego (AVI 11002) i dwustrumieniowego (AVI TWIN 11002). Pomiary przeprowadzono przy dwóch prędkościach roboczych agregatu, trzech ustawieniach rozpylaczy i stałej dawce cieczy. Badania wykonano w warunkach laboratoryjnych. Użyto nośnika rozpylaczy, symulującego pracę opryskiwacza polowego. W doświadczeniu zastosowano papierki wodnoczułe, zamocowane na trzech sztucznych roślinach, rozstawionych w 3-metrowych odstępach. Próbniki założone na sztuczne rośliny tworzyły obiekty oznaczone jako: poziomy górny (Apog ), poziomy dolny (Apod ), pionowy najazdowy (Anj ) oraz pionowy odjazdowy (Aoj ). Po wykonaniu pomiaru papierki poddano komputerowej analizie obrazu w celu określenia stopnia pokrycia, wartości przedstawiono na wykresach słupkowych. Wyniki poddano wieloczynnikowej analizie wariancji, która wykazała, że zastosowany rozpylacz i prędkość agregatu istotnie wpłynęły na stopień pokrycia obiektów poziomych górnych, nie stwierdzono natomiast, w tym przypadku, istotnego wpływu kąta ustawienia rozpylaczy. Wszystkie przyjęte do badań parametry pracy rozpylaczy istotnie wpłynęły na pokrycie obiektów pionowych. Wyższe wartości stopnia pokrycia obiektów pionowych zaobserwowano dla rozpylacza dwustrumieniowego, natomiast w przypadku obiektu poziomego górnego dla rozpylacza jednostrumieniowego. Na obiektach oznaczonych jako poziome dolne nie odnotowano zauważalnego pokrycia opryskiwaną cieczą.(abstrakt oryginalny)
EN
The research paper includes results of comparative research of the coverage degree of the sprayed objects with the use of air induction sprayers: a one-stream (AVI 11002) and two-stream (AVI TWIN 11002). The measurements were carried out at two work speeds of an aggregate, three settings of sprayers and a fixed dose of liquids. The research was conducted in laboratory conditions. A sprayer carrier was applied, which stimulates operation of a field sprayer. Water-sensitive papers were used in an experiment. They were mounted to three artificial plants spaced in 3-metres intervals. Samplers placed on artificial plants formed surfaces determined as: an upper level (Apog), a lower level (Apod), vertical approach (Anj) and vertical leaving (Aoj). Upon carrying out the measurement, the papers were subjected to a computer image analysis in order to determine the coverage degree, the values have been presented at bar charts. The results were subjected to a multi-factor analysis of variance, which proved that the sprayer used and the speed of aggregate significantly influence the coverage degree of upper horizontal objects, whereas, no significant influence of the angle of sprayers setting has been determined in this case. All working parameters of sprayers, which were accepted for the research, have significantly influenced coverage of vertical facilities. Higher values of coverage degree of vertical facilities were reported for a two-stream sprayer, while in case of an upper horizontal sprayer for a one-stream sprayer. No noticeable coverage with a sprayed liquid has been noticed on horizontal objects.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
325--334
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ganzelmeier H., Nordmeyer H. (2008): Innovationen in der Applikationstechnik. DPG Spectrum Phytomedizin, 138-149.
 • Godyń A., Hołownicki R., Doruchowski G. (2008): Ocena rozkładu cieczy opryskowej w sadzie jabłoniowym wykonana za pomocą papieru wodnoczułego. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 299-305.
 • Hołownicki R., Doruchowski G. (2006): Rola techniki opryskiwania w ograniczaniu skażenia środowiska środkami ochrony roślin. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 239-247.
 • Nowakowski T. (2007): Zmiany kąta rozpylenia w zależności od ciśnienia cieczy. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2, 14-15.
 • Stangl J. (2011): 25km/h z opryskiwaczem? Top Agrar, 6, 66-69.
 • Szewczyk A. (2010): Analiza ustawienia, parametrów i warunków pracy rozpylacza w aspekcie jakości opryskiwania upraw polowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-003-8.
 • Szewczyk A., Łuczycka D., Lejman K. (2011): Wpływ parametrów opryskiwania wybranym rozpylaczem dwustrumieniowym na stopień pokrycia opryskiwanych obiektów. Inżynieria Rolnicza, 4 (129), 265-271.
 • Wachowiak M., Kierzek R. (2010): Tendencje w rozwoju techniki ochrony roślin - wybrane zagadnienia. Postępy w ochronie roślin, 50(4), 1661-1670.
 • Weymann S. (2009): Przystosowanie mobilnych maszyn rolniczych do zwiększonych prędkości roboczych. Cz. 2 Maszyny do nawożenia, siewu, sadzenia i ochrony roślin. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 4.
 • Zhu H., Rowland D.L., Dorner J.W., Derksen R.C. (2002): Influence of Plant Structure, Orifice Size and Nozzle Inclination on Spray Penetration into Peanut Canopy. Trans. of the ASAE, 45(5), 1295-1301.
 • Agrotop Spray Technology [online], [dostęp 15-03-2012], Dostępny w Internecie: http://www.agrotop.com.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353569

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.