PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 17-18 | 337--354
Tytuł artykułu

Gospodarka finansowa gmin województwa warmińsko-mazurskiego

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem rozważań podejmowanych w referacie było określenie kierunków zmian i struktury dwóch podstawowych instrumentów gospodarki finansowej gmin województwa warmińsko-mazurskiego, tj. dochodów i wydatków. Obliczenia dokonane na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego obejmującego lata 1999-2006 oraz analiza ich wyników stanowiły podstawę do sformułowania następujących wniosków ogólnych: • dochody budżetów lokalnych w okresie objętym badaniem systematycznie rosły, a wzrost ten był (z jednym wyjątkiem) szybszy niż panująca w danym roku inflacja. Wspomniany wyjątek dotyczył 2000r, kiedy to dochody w stosunku do roku ubiegłego powiększyły się o 9,1% podczas gdy inflacja (w ujęciu rocznym) osiągnęła poziom 10,1%. Z kolei największa różnica in plus pojawiła się w 2006r, kiedy to dochody wzrosły o 12,5% przy inflacji równej 1,0%; • w strukturze dochodów gmin w badanych latach dominowały dochody własne (ze średnim udziałem wynoszącym 43,7%), a drugim miejscu znajdowały się subwencje (przeciętnie 36,7%), zaś trzecią pozycję zajmowały dotacje z budżetu państwa (16,9%); • analiza dynamiki wydatków gmin również wykazuje tendencję wzrostową. W roku 2006 nastąpił wzrost wielkości wydatków budżetowych o 85,2% w stosunku do 1999 r.; • w strukturze wydatków budżetowych największa pula środków została wydatkowana w działach: oświata i wychowanie (43,8% w 1999r do 34,3% w 2006r), pomoc społeczna (15% w 1999r do 23,1% w 2006r), administracja publiczna (10,2% w 1999r do 8,7 w 2006r); • sytuację w zakresie wyniku finansowego budżetów określić można jako niestabilną, choć w większości lat pojawiły się niedobory. Największy deficyt (-92,10 min zł) odnotowano w 2006r, najmniejszy natomiast (-44,34 mln zł) w 2002r. Jedynym rokiem, w którym gminy województwa warmińsko-mazurskiego wypracowały nadwyżkę był 2005, a wyniosła ona 0,42 mln zł. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
337--354
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Adamiak J. 2001. Zarządzanie finansami lokalnymi i regionalnymi. w: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Problemy teorii i praktyki. Red. W. Kosiedowski. TNOiK, Toruń.
 • Adamiak J. 2005. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. TNOiK, Toruń.
 • Gilowska Z., Mierzwa A., Misiąg W., 1997. Stan i kierunki reformy sektora publicznego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • http://samorzady.polska.pl/leksykon/index.htm?id=13201 z dnia 23.10.2007 r.
 • Jędrzejewski L., 2004. Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. ODDK, Gdańsk.
 • Majchrzak M., Zalewski A., (red.) 2000. Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, Wyd. Lexis-Nexis, Warszawa.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., 2007. Gospodarka samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa.
 • Owsiak S., 2002. Budżet władz lokalnych. PWE, Warszawa.
 • Potoczek A. 2001. Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego. W: Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym. Problemy teorii i praktyki, Red. W. Kosiedowski. TNOiK, Toruń.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J. 2003. Zarządzanie finansami w gminach. W: Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Red. Hanna Sochacka-Krysiak. SGH, Warszawa.
 • Rudzka-Lorentz Cz., Sierak J. 2005. Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, w: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. red. A. Zalewski, SGH, Warszawa.
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
 • Wakuła M. 2005. Samodzielność finansowa gminy, "Samorząd terytorialny", nr 5, s. 31-41.
 • Wojciechowski E. 2003. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.