PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 17-18 | 355--365
Tytuł artykułu

Spójność społeczna w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ważnym czynnikiem wpływającym na życie społeczno-gospodarcze, w tym procesy rozwoju w Unii Europejskiej jest spójność społeczna. Jej zwiększanie zalicza się do głównych celów unijnej polityki. Jednocześnie ekonomiści i teoretycy polityki społeczno-gospodarczej zajmują się badaniem możliwości oddziaływania na wzmacnianie spójności społecznej. Podkreśla się, że występowanie nadmiernych zróżnicowań społecznych i dochodowych prowadzi do zniekształcenia procesów rozwoju oraz powoduje problemy i konflikty społeczne. Jednak położenie zbyt dużego nacisku na wyrównawczą politykę społeczną i wyrównywanie dochodów może okazać się antyefektywnościowe i antymotywacyjne. Polska w rankingu unijnych państw według kryterium najmniejszych zróżnicowań dochodowych zajmuje: 17. miejsce według współczynnika Giniego, 14. miejsce według stosunku średniego dochodu najbogatszej 20% części społeczeństwa do średniego dochodu najbiedniejszej 20% części społeczeństwa, 13. miejsce według stosunku średniego dochodu najbogatszej 10% części społeczeństwa do średniego dochodu najbiedniejszej 10% części społeczeństwa. Praca przybliża problematykę spójności społecznej w UE. W pierwszej części opracowania wskazano, że zagadnienia dotyczące spójności społecznej zajmują bardzo ważne miejsce w unijnych traktatach i strategiach. Druga część pracy zawiera analizę poziomu rozwoju społecznego państw UE w oparciu o Wskaźnik Rozwoju Społecznego HDI i jego podwskaźniki. Należy podkreślić, że w racjonalnie prowadzonej polityce społeczno-gospodarczej powinno uwzględniać się dążenie do poprawy zmiennych ujętych we wskaźniku HDI. Z kolei w trzeciej części przeanalizowano zróżnicowanie dochodowe w państwach UE na podstawie wybranych wskaźników. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
355--365
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Agenda Społeczna (2006-2010), Dziennik Urzędowy UE, C 117/E z 18.05.2006.
 • Bradley J., Europejska koncepcja spójności. Czy jest kompatybilna z modelem anglosaskim?, w: Amerykański model rozwoju gospodarczego. Istota, efektywność i możliwość zastosowania, red. W.Bieńkowski, M.-J.Radło, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 • Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A.: Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 • Głąbicka K., Grewiński M., Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Elipsa, Wwa 2005.
 • Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world, United Nations Development Programme, New York 2007.
 • Jaźwiński I., Elementy ekonomii i polityki społecznej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2007.
 • Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2006.
 • Panek T., Analiza zjawisk i procesów społecznych metodami ilościowymi. Metody analizy rozkładu dochodów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, materiały dydaktyczne.
 • Podgórski ]., Statystyka dla studiów licencjackich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Projekt Traktatu zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Konferencja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich, Bruksela 2007.
 • Sztaudynger J.J, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, WN PWN, Warszawa 2005.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tekst skonsolidowany. Traktat o Unii Europejskiej. Tekst skonsolidowany, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 • Wojtaszek-Mik E., Mik C., Unia Europejska. Wspólnota Europejska. Zbiór dokumentów, Zakamycze, Kraków 2005.
 • Woźniak M.G., Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludzkiego, społecznego i zmiany instytucjonalnej. Wnioski dla Polski, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, Warszawa 2007.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska, Bruksela 2005.
 • Young H.P., Sprawiedliwy podział, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.