PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 26 Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego = Transformations of Regional Structures under Economic Crisis Conditions | 159--173
Tytuł artykułu

Transformacja struktur przemysłowych Bielska-Białej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Transformation of Industrial Structures in Bielsko-Biała
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zmiana systemu gospodarowania po 1989 roku, związana z odejściem od gospodarki centralnie planowej i wprowadzeniem gospodarki rynkowej, wpłynęła bezpośrednio na przekształcenie struktury gospodarczej Polski. Najbardziej dynamiczne i zauważalne przemiany nastąpiły w sektorze przemysłowym. Zmianom podlega nie tylko struktura przestrzenna i działowa przemysłu, ale także jego rola w kształtowaniu rozwoju gospodarczego różnej skali układów przestrzennych. W świetle powyższych założeń w pracy podjęto problematykę transformacji struktur przemysłowych Bielska- -Białej. Miasto to, historycznie związane z działalnością przemysłową, w ostatnich kilkudziesięciu latach zmieniło swój gospodarczy charakter. Celem pracy jest przedstawienie zmian, jakie dokonały się w bielskim sektorze przemysłowym w latach 1976-2005, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu procesów transformacji gospodarczej, a także nasilających się w ostatnich latach procesów integracji europejskiej oraz procesów globalizacji, a zwłaszcza ocena wpływu światowego kryzysu gospodarczego na zahamowanie aktywności bielskiego sektora przemysłowego. Analiza danych statystycznych i literatury wykazała, że stracił na znaczeniu tradycyjny dla Bielska-Białej przemysł włókienniczy, a zaczął dominować przemysł motoryzacyjny. Na napływ nowych inwestorów, w tym inwestorów zagranicznych, a tym samym upowszechnianie się nowych technologii i nowych gałęzi przemysłu, w dużym stopniu oddziałało włączenie czterech obszarów miasta do podstrefy żorsko- -jastrzębskiej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także utworzenie Parku Przemysłowo- -Technologicznego. Przedstawione w artykule wnioski są próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę we współczesnych latach pełni sektor przemysłowy w rozwoju gospodarczym miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
The change of the management system after the year 1989, connected with the conversion from a centrally planned economy to the introduction of a market economy, directly influenced the transformation of the Polish economic structures. The most dynamic and noticeable changes occurred in the industrial sector. Besides changes in spatial structure and the partition of industry, the role of industry in economic development of different scale spatial systems also changed. The article discusses the problem of the transformation of industrial structures in Bielsko-Bia la. The city is historically associated with industrial activities and had changed its economic character over the past few years. The aim of the paper is to present the changes that took place in the industrial sector of Bielsko-Biała in the years 1976-2005, with a particular emphasis on the impact of the economic transformation processes, as well as the intensification of European integration and globalization processes in recent years. The article also analyzes the impact of the global economic crisis on the development of Bielsko-Biala's industrial sector. The results of this study showed that the textile industry, which is the main traditionalindustry for Bielsko-Biała, has become less important, and that now the automotive industry has begun to dominate. The large impact of the influx of new investors, including foreign investors, and thus the dissemination of new technologies and new industries, was the inclusion of (four) parts of the city to the Katowice Special Economic Zone and the creation of the Technology and Industry Park. The conclusions presented in this article are an attempt to answer the question of the role the industrial sector had fulfilled in recent years in the economic development of the city.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Bal-Woźniak, T., (2009). Infrastruktura systemu innowacyjnego jako czynnik transformacji struktur przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 45-57.
 • Batorowicz, Z., Suliborski A. (1988). Geografia ekonomiczna Polski: makroregiony gospodarczo-planistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 • Czapliński, P. (2006). Wpływ procesów transformacji na lokalne struktury przemysłu na przykładzie byłego województwa słupskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 9, 52-61.
 • Gierańczyk, W., Stańczyk A. (2001). Okręgi przemysłowe w Polsce u progu XXI wieku, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 61-69.
 • Inwestorzy KSSE (2013). Pozyskano z http://ksse.com.pl/inwestorzy.
 • Kaczmarek. R. (red.). (2010). Monografia miasta, t. 4: Bielsko-Biała w latach 1918-2009, Bielsko-Biała: Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego.
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2013). Pozyskano z http://www.um.bielsko.pl/strona-368- katowicka_specjalna_strefa_ekonomiczna.html.
 • Krepol - o firmie (2013). Pozyskano z http://www.krepolbw.pl/index.php?id=1〈=pl&p=0.
 • Lenko - historia firmy (2013). Pozyskano z http://www.lenko.com.pl/index.php?str=3&idm=1&id_ m=11&ids=11,http://www.krepolbw.pl/index.php?id=1〈=pl&p=0.
 • Park Przemysłowo-Technologiczny (2013). Pozyskano z http://www.um.bielsko.pl/strona-369-park_ przemyslowo_technologiczny.html.
 • Polak, J. (2000). Przewodnik po Bielsku-Białej, Bielsko-Biała: Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej.
 • Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105-124.
 • Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99-113.
 • Rozwój przemysłu i przemiany struktury przestrzenno-gałęziowej województwa bielskiego w latach 1975 do 1985 (1986). Bielsko-Biała: Wojewódzki Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej.
 • Śleszyński, P. (2007). Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, 213, 126-142.
 • Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9-32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353733

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.