PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 108 | 33--43
Tytuł artykułu

Rolnictwo w obrębie miast - wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Urban Agriculture Before and after Polish Admission to the European Union - the Chosen Aspects of Structural Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest ocena stanu i zmian struktury agrarnej rolnictwa miejskiego w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do struktur europejskich oraz po akcesji. Zakres czasowy prowadzonych analiz obejmie lata 2002-2010, a zakres przestrzenny badań ograniczono do miast wojewódzkich Polski. Z uwagi na specyfikę miast: Katowice oraz Gdańsk, tj. bezpośredniego ich sąsiedztwa z innymi gminami miejskimi zdecydowano, iż za stolicę województwa śląskiego przyjmie się Aglomerację Śląską wraz z przyległymi miasta mi, a stolica województwa pomorskiego będzie obejmować Trójmiasto. Jest to uzasadniono merytorycznie, gdyż zarówno Trójmiasto, jak i Aglomeracja Śląska stanowią zwarte i spójne terytorialnie oraz funkcjonalnie ośrodki miejskie [MRR 2010]. (fragment tekstu)
EN
This article touches upon the problem of identification and evaluation of the productive significance of urban agriculture, with the emphasis on both the analysis of its state and the changes in agrarian structure. The temporal scope covers the years 2002-2010, while the spatial scope covers only the provincial cities in Poland. Results of the conducted analyses show that very dynamic agrarian changes have taken place in provincial cities; these changes have been particularly visible in big cities. A 25% decrease in the number of farms with the areas up to 1 ha of agricultural land and almost a threefold increase in the number of individual farms with the areas above 20 ha of agricultural land has been noted down in all the provincial cities. As a result, the average surface of individual farms above 1 ha of agricultural land in cities has increased five times quicker than it is visible in Poland. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • BAŃSKI J., 2008: Strefa podmiejska - już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w]: Gospodarka przestrzenna w strefie kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, (red.) A. Jezierska-Thoele, L. Kozłowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 29-43.
 • GIECEWICZ J., 2005: Obszary rolne jako czynnik przyrodniczej rewitalizacji miasta, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. - OL PAN, s. 128-134.
 • HALAMSKA M., 2011: Wiejskość jako kategoria socjologiczna, Wieś i Rolnictwo 1(150), s. 37-55.
 • JAŁOWIECKI B., 2005: Polskie miasta w procesie metropolizacji, Studia Regionalne i Lokalne 1(19), s. 5-15.
 • KRZYK P., TOKARCZUK T., HECZKO-HYŁOWA E., ZIOBROWSKI Z., 2013: Obszary rolne jako element struktury przestrzennej miast - problemy planistyczne, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • LORENS P., MARTYNIUK-PĘCZEK J., 2010: Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 • MAIK W., 1992: Podstawy geografii miast, Wydawnictwo UMK, Toruń. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), 2010: Rozwój miast w Polsce, Warszawa.
 • RUNGE A., 2012: Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, Prace Geograficzne 129, s. 83-101.
 • SROKA W., 2013: Rolnictwo i gospodarstwa rolne w miastach - znaczenie i zakres zjawiska, Roczniki Naukowe SERiA, tom XV, zeszyt 3, s. 317-322.
 • SROKA W. 2014a: Definicje oraz formy miejskiej agrokultury - przyczynek do dyskusji, Wieś i Rolnictwo 2 (163), s. 85-104.
 • SROKA W. 2014b: Zróżnicowanie zasobów oraz sposobów wykorzystania miejskich gruntów rolnych w Polsce. Maszynopis.
 • STEINBUCH L., 2012: Nahrungsmittelproduktion in der Stadt. Konzepte für Stuttgart, Universität Stuttgart, Stuttgart.
 • SZYMAŃSKA D., GRZELAK-KOSTULSKA E., HOŁOWIECKA B., 2006: Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast Polski w latach 1960-2003, [w:] Słodczyk J., Szafranek E. (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społecznej miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 341-353.
 • Urząd Statystyczny w Warszawie, 2013: Rolnictwo na terenach miejskich w województwie mazowieckim, Powszechny spis rolny 2010, Wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Warszawie, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612).
 • Ustawa z dnia 31 grudnia 2008 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1675 z późn. zm.).
 • WAGNER K., 2005: Funktionen der Landwirtschaft in stadtnahen Grünstrukturen: EUCOST Aktion C11 "Greenstructure and urban planning" (No. 19), AWI Bundesanstalt für Agarwirtschaft, Wien.
 • WIGIER M., 2014: The competitiveness of polish agriculture after accession to the EU, Economics of Agriculture 1, s. 87-102, UDC: 005.51:631(438).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353807

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.