PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 108 | 55--68
Tytuł artykułu

Oddziaływanie programu LEADER na kapitał społeczny mieszkanek wsi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Impact of the LEADER Approach on the Social Capital of Rural Women - Members of the Local Action Groups
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest oddziaływanie podejścia LEADER na kapitał społeczny mieszkanek wsi zaangażowanych w prace lokalnych grup działania, a jego celem scharakteryzowanie cech tego kapitału. W opracowaniu przyjęto definicję kapitału społecznego autorstwa Putnama [...]. Zaproponowane przez autora ujęcie wielokomponentowe pozwala na analizę sieci społecznych, w których uczestniczą mieszkanki wsi w nawiązaniu do cechującego ich poziomu zaufania społecznego oraz aprobowanych norm i wartości. Tak więc badane będą trzy komponenty tego kapitału, tj. zaufania, norm i wartości oraz sieci. (fragment tekstu)
EN
In the article there is an analysis of the impact of the LEADER approach on the social capital of rural women involved in the local action groups. The aim of the article is to characterize the features of this capital taking into consideration the capital belonging to men involved in these organizations. The question is whether the role of local action groups as far as the social capital is concerned equally applies to women and men associated in these structures. On the basis of the research carried out in 2011-2013 (on a sample of 238 women and 327 men) within the framework of the project entitled: "Structure and determinants of social capital of local action groups" (National Science Centre grant) women social capital analysis was made (with its definition by R. Putnam). In the social survey distributed surveys technique was used. The result of the analysis is a statement that women social capital differs from men social capital mainly in the area of trust component and network component. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • BOGUSZEWSKI R., 2012: Aktywność społeczna w organizacjach obywatelskich, CBOS, komunikat 18/2012.
 • BUKRABA-RYLSKA I. (red.), 2011: Między interwencją a interakcją. Lokalne grupy działania w społecznościach wiejskich, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • FURMANKIEWICZ M., KRÓLIKOWSKA K., 2010: Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • FURMANKIEWICZ M. 2013: Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego? Koncepcja governance w praktyce lokalnych grup działania LEADER, Studia Regionalne i Lokalne 1(51), 71-89
 • HALAMSKA M., MICHALSKA S., ŚPIEWAK R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu, Wieś i Rolnictwo 4(149), 104-119.
 • HALAMSKA M., 2011: Sceny rozwoju lokalnego w Polsce: dekoracje i aktorzy, Wieś i Rolnictwo 4(153), s. 103-122.
 • HERBST J. 2008: Wieś obywatelska, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2008. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa, s. 159-180.
 • HIPSZ N., 2012: Potencjał społecznikowski i zaangażowanie Polaków w wolontariat, CBOS, komunikat 23/2012.
 • KAMIŃSKI R. 2008: Aktywność społeczności wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 • KINOWSKA Z., 2013: Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Infos 22(136), s. 1-4.
 • KNIEĆ W., 2010: Partnerstwa lokalne w Polsce - kondycja, struktura, wyzwania, Raport badawczy, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, Toruń.
 • KNIEĆ W., 2007: Władza w LGD, Kwartalnik LEADER+ 4, s. 18-19.
 • MICHALSKA S., 2013: Tradycyjne i nowe role kobiet wiejskich, Wieś i Rolnictwo 2(159), s. 124-140.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013, 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • PRZEWŁOCKA J., ADAMIAK P., HERBST J., 2013: Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • PSYK-PIOTROWSKA E., ZAJDA K., KRETEK-KAMIŃSKA A., WALCZAK-DURAJ D., 2013: Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • PUTNAM R., 1995: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Fundacja im. S. Batorego, Kraków- -Warszawa
 • WALCZAK-DURAJ D. 2008: Podstawowe sfery potencjalnego uczestnictwa kobiet wiejskich w życiu społeczno-politycznym, [w:] J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, s. 125-164
 • ZAJDA K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.