PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 (XIX) | nr 21 (4) | 217--229
Tytuł artykułu

Employee Evaluation in the Context of a New Evaluation Method

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocenianie pracowników w kontekście nowej metody oceny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy podjęte zostały rozważania nad problematyką ocen pracowniczych. Ma ona na celu ujęcie współczesnych metod oceniania w kontekście nowej, alternatywnej metody opracowanej przez Wiktora Adamusa opierającej się na hierarchicznej analizie problemów decyzyjnych (Analytic Hierarchy Process). W pierwszej części artykułu dokonano syntetycznej prezentacji wybranych, współczesnych metod oceny pracowników ze wskazaniem na ich wady i zalety w praktycznym zastosowaniu w organizacjach. Drugą część stanowi opis wielokryterialnej metody badawczej wraz z możliwościami jej zastosowania. W części trzeciej zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w małopolskiej firmie z branży IT. W badaniach dokonano oceny pracowników - inżynierów procesu z wybranych dwóch zespołów: zespół ds. planowania produkcji oraz zespół nadzorujący uruchomienie produkcji, przy pomocy wielokryterialnej metody AHP. Oceny dokonano w oparciu o zbudowany model hierarchiczny z uwzględnieniem trzech poziomów. Poziom pierwszy stanowiły kryteria oceniania odpowiednio dobrane z uwzględnieniem specyfiki pracy danego zespołu. Drugi poziom subkryteriów, ukazujący 6-stopniową skale ocen od bardzo niskiej, po bardzo wysoką. Ostatni poziom modelu zawiera alternatywy, czyli ilość ocenianych pracowników. W konkluzji stwierdzono, że nowa metoda oceniania pracowników jest lepsza od dotychczasowych metod umożliwiając wybór tych kryteriów oceny, które są adekwatne do danego stanowiska pracy. Pozwala ona na łatwe i czytelne opracowanie wyników niezależnie od rodzaju oraz wielkości organizacji, a co za tym idzie ilości pracowników podlegających procesowi oceny. (abstrakt oryginalny)
EN
The following paper discusses the problem of employee evaluation. It aims to present the modern methods of evaluation in the context of the new alternative method developed by Wiktor Adamus, which is based on a hierarchical analysis of decision-making problems (Analytic Hierarchy Process). The first section of the article provides a synthetic presentation of selected, modern methods of employee evaluation, indicating their advantages and disadvantages in practical use in organizations. The second part is a description of the multi-criteria research method and the possibilities of its application. The third part presents the results of the study conducted in the IT company. In the study, a multi-criteria method was used to evaluate employees, who included process engineers from two teams: a team responsible for production process planning and a team supervising the production launch. The evaluation was based on a hierarchical model composed of three levels. The first level included the assessment criteria selected to suit the nature of work of particular teams. The second level of subcriteria included the 6-level assessment scale from 'very low' to 'very high'. The final level of the model comprised alternatives, i.e. the number of employees being evaluated. The conclusion was that the new method of employee evaluation is better than the previous methods since it enables the selection of evaluation criteria which are adequate for a particular job. This method allows for an easy and clear compilation of results regardless of the size and type of the company, and thus the number of workers subject to the assessment process. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
217--229
Opis fizyczny
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Adamus W., The Analytic Hierarchy & Network Processess, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.
 • Adamus W., Współczesna metoda oceniania pracowników [w:] Komunikacja i jakość w zarządzaniu, Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2005.
 • Adamus W. A contemprorary method of employees assessment, [w:] Materiały z konferencji "Proceedings of the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process (Sorrento, 15-18 June 2011).
 • Cintrón R., Flaniken F., Performance Appraisal: A Supervision or Leadership Tool?, "International Journal of Business and Social Science", 2011, Vol. 2, No. 17.
 • Gesme D.H., Wiseman M., Performance: A Tool for Practice Improvement, "Journal of Oncology Practice", 2011, Vol. 7, No. 2.
 • Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników: systemy, techniki, praktyka, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999.
 • Jefferson A.L., Performance appraisal applied to leadership, "Educational Studies", 2010, Vol. 36, No. 1.
 • Jędrzejczak J., Oceny okresowe - Zarządzanie przez ocenianie, Gdańsk,Wyd. ODDK, 2000.
 • Kodeks Pracy Art. 183c §1, §3.
 • Kondrasuk J.N., The ideal performance appraisal is a format not a form, "Proceedings of the Academy of Strategic Management", 2011, Vol. 10, No. 1.
 • Korach R., Nagroda i kara - Profesjonalna ocena pracownika, Gliwice, Wyd. Helion, 2009.
 • Lepsinger R., Lucia A., System ocen pracowniczych 360 stopni, Gliwice, Wyd. Helion, 2007.
 • Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Warszawa, PWN, 2010.
 • Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi - Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, red. H. Król, Warszawa, PWN, 2006.
 • Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Warszawa, Wyd. Difin, 2008.
 • Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Warszawa, Wyd. Difin, 2010.
 • Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji -Kanony, realia, kontrowersje,Kraków, Oficyna a Wolters Kliwer business, 2008.
 • Saaty T.L., Principia Mathematica Decernendi - Mathematical Principles of Decision Making, Pittsburgh, RWS Publications, 2010.
 • Saaty T., The seven pillars of the Analytic Hierarchy Process, 2012, http://www.ergonomia.ioz.pwr.wroc.pl/download/AhpSaatyTheSevenPillars.pdf Doc. Electr. accessed on 09.11.2014.
 • Scott. J.M., Quantifying uncertainty in multicriteria concept selection methods, London, Springer-Verlag London Limited, 2006.
 • Sidor - Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników - Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2006.
 • Sidor - Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów oceny pracowników, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2006.
 • Ward P., Ocena pracownicza 360 stopni - metoda sprzężenia zwrotnego, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2005.
 • Whiddett S., Hollyforc S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna, 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171353839

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.